'

училище горичка

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

училище горичка


Слайд 1

на кратко място: Франкофонски център в СУ продължителност: 4 дни (2 уикенда) участници: макс 15 души лектори: бизнес лидери гости: успешни каузи/компании/институции


Слайд 2

програма


Слайд 3

Откриване: Маги Малеева Лекция: Еко проблеми Лекция: Лидерство Упражнение: бизнес план Гост: институция (Миля, British embassy) обедна почивка 10:00-11:00 почивка 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:20-16:00 ДЕН 1 Упражнение: писмо CEO Лекция: бизнес стратегия Лекция: Маркетинг и ПР Упражнение: рекламна кампания Гост: финансиране обедна почивка почивка почивка ДЕН 2 Упражнение: АUDIO анализ Лекция: Природен капитализъм Лекция: право и политика упражнение: stakeholder map Гост: зелено строителство, Георги Николов обедна почивка почивка почивка ДЕН 3 Упражнение: ТВ дебат Лекция: Редизайн Лекция: зелено бъдеще Закриване, коктейл Гост: иновации обедна почивка почивка почивка ДЕН 4 Всички лекции са по час и после половин час дискусия. 16:00-17:00 почивка


Слайд 4

ЛЕКЦИИ “Не може повече така” Лидерство за промяна на света Бизнес стратегия и предприемачество Природен капитализъм Право и политика Редизайн Маркетинг и пиар Зелено бъдеще


Слайд 5

ОТКРИВАНЕ – Маги, Боги, Йоанна Добре дошли Представяне на организаторите Какво е Горичка Светът се променя, воден от бизнеса Инициативите на Горичка Идеята за училището Програмата Лектори Други неща за училището


Слайд 6

лекции


Слайд 7

ЛЕКЦИЯ 1 Екологични проблеми, които изискват промяна в бизнеса Лектор: Боян Рашев Промени в климата Енергия Изчерпрване на ресурсите Вода Биоразнообразие и използване на земята Химикали, токсични вещества и тежки метали Замърсяване на въздуха Управление на отпадъците Океани и риболов Обезлесяване Всички тези проблеми създават възможности за решаването им Кои са бизнесите, които първи се променят?


Слайд 8

ЛЕКЦИЯ 2 Лидери в променящия се свят Лектор: Любомир Ноков Кои са заинтересованите страни за промяната на бизнеса Консуматорите и общността Бизнес партньори и конкуренти Лидери на мнение Законодатели и НПО Инвеститори и оценители на риска (банки, застрахователи...) Допълнителни фактори за промяна Глобализация, увеличаване на цените на природните ресурси, по-малко правителствена намеса, повече средна класа в развиващите се икономики, повече напрежение за справяне с бедността, изискване за отчетност и прозрачност… Кои са бизнес лидерите, които първи са поели по пътя Toyota, GE, DuPont, 3M, HP, Nike, Interface, Dow, IBM, Intel, Xerox, McDonalds, GM, Sony, BP, Shell, Unilever, Philips, Bayer, Henkel, Siemens, IKEA, Swiss Re, Electrolux, BASF, Lafarge, ABB, NovoNordisk, Alcoa, Ben&Jerry’s, Dell, Starbucks, Patagonia, Baxter, Kodak, Alcoa…


Слайд 9

ЛЕКЦИЯ 3 Природен капитализъм Лектор: Апостол Дянков Стойност на природните услуги Видове природни услуги и начини за оценяването им Интеграция на природните услуги в икономическата система Външни разходи (externalities) Недостатъци на класическия икономически подход (икономика на неизчерпаемите ресурси) Начини за оценка и сравнение на икономическото благосъстояние на държавите (БВП) Идеи от икономисти, които търсят решения Дебат “Устойчиво ли е устойчивото развитие”


Слайд 10

ЛЕКЦИЯ 4 – тъй като нямаме подходящ лектор на който да се кефим това може да отпадне докато не се намери... Право и политика Лектор: Юлиян Попов? Служител на МОСВ ? Съществуващи регулации върху дейността на бизнеса – България, ЕС, САЩ Тенденции в законодателството – ЕС, САЩ Климатично законодателство – системи за облагане, международни спогодби, конфликтни точки между държавите Актуални политически дебати – глоби или данъци, намеса или пазарни решения, субсидии и стимули Прецедентни дела – за замърсяване, за промяна на климата... Българска действителност Примери: ребрандирането на британската консервативна партия, зелените партии по света, Барак Обама, Китайската комунистическа партия


Слайд 11

ЛЕКЦИЯ 5 Бизнес стратегия Лектор: Боян Рашев Защо устойчивите решения са печеливша бизнес стратегия: нов НАЧИН НА МИСЛЕНЕ в компанията ИЗМЕРВАНЕ и следене на данни от дейността и от живота на продуктите Данните ще доведат до РЕДИЗАЙН на процесите и продуктите Всичко това ще доведе до изграждане на КУЛТУРА за устойчивост в компанията (как да се изгради такава култура: високи цели, уреди за взимане на решения, ангажиране на всички нива, разказване на истории) Намаляване на разходите: ефективност при използването на ресурси, намаляване на разходите за еко такси, глоби и данъци, ефективно управлението на процесите по целия жизнен цикъл на продукта Контрол на риска: управление на рискове за бизнеса Увеличаване на приходите: дизайн, продажби и маркетинг, нови ниши Добавяне на неизмерима стойност: репутация и доверие в марката Препятствия и причини за неуспех на бизнес стратегии за устойчивост


Слайд 12

ЛЕКЦИЯ 6 Маркетинг и ПР Лектор: Климентина Рашева Кога да говорим за ангажимента на компанията си? Какви са уредите за външна комуникация на дейностите и ангажиментите ни? Никоя компания не е 100% устойчива и винаги има за какво да бъде критикувана. Как да се справим с това и да избегнем рисковете? Прозрачност, измерени данни Доклад за устойчивост Грийнуош и претенции по-големи от показателите Партньорства със заинтересованите страни Примери за успешни и за неуспешни рекламни стратегии Как да представяме еко-предимствата на продуктите? Еко не трябва да е основен акцент. Правило за “,а освен това е и еко”. Митът за зелените консуматори? Примери и стратегии за ценово позициониране на еко-продукти? Може ли без традиционна реклама: Patagonia, Stoneyfiel farms, Innocent drinks Имиджови за компанията продукти: Toyota Prius, GE’s ecoimagination Децентрализация на информацията със социалните мрежи


Слайд 13

ЛЕКЦИЯ 7 Редизайн Лектор: Асен Ненов Cradle to Cradle концепция Design for Environment концеция Затворен цикъл, както в природата “боклук=храна” Индустриална екология (пример град Kalundborg в Дания) Зелена архитектура (LEED) Система за контрол на доставчици


Слайд 14

ЛЕКЦИЯ 8 Бъдеще и нови технологии Лектор: Асен Ненов Нова начини за производство и разпространение на ЕНЕРГИЯ Бъдещето на ТРАНСПОРТ Нови технологии за строителство на СГРАДИ Примери за реални компании от cleantech сектора, къде се очаква скоро пробиви в комерсиализирането на нови технолигии Технологии на бъдещето – нанотехнология, биомимикрия, генно инжинерство


Слайд 15

упражнения


Слайд 16

УПРАЖНЕНИЕ 1 Изработване на карта на заинтересованите страни за примерен бизнес Модератор: Любомир Ноков Избирате си дадена компания (най-добре тази, с която сте правили първото упражнение) и се опитвате да направите пълен списък на заинтересованите страни, които биха предизвикали промяна


Слайд 17

УПРАЖНЕНИЕ 2 Попълване на таблица: AUDIO анализ на примерен бизнес Модератор: Апостол Дянков За всяко едно от представените предизвикателства се прави анализ на бизнеса по няколко направление: Аспекти на предизвикателството Upstream Downstream Issues Opportunities Пример: замърсяване на въздуха Аспекти: замърсяване от фабриките Upstream: емисии от фабриките на доставчицити и доставчиците на енергия Downstream: емисии от собственото производство на продукти Issues: по-строг контрол върху емисиите и върху доставчиците Opportunities: увеличаване на ефективноста при намаляването на емисиите и разходите


Слайд 18

УПРАЖНЕНИЕ 3 Телевизионно предаване “Референдум” Модератор: Лектор Право и политика Днес предаването е за устойчивото развитие и темите са три: енергийна стратегия мерки срещу промените в климата насърчаване на био земеделието Поканени са представители на три партии: консерватори, либерали, социалисти Учениците се разделят на три екипа и излъчват един представител за дебата. По време на дебата всеки има право на уводно изказване, второ изказване и заключение. Публиката гласува.


Слайд 19

УПРАЖНЕНИЕ 4 Бизнес план Модератор: Боян Рашев Един бизнес ангел ви е харесал и ви предлага 100 000 евро за да започнете нов бизнес свързан с решаване на екологични проблеми. За да получите парите, от вас се иска в рамките на 5 минути, с помощта на PowerPoint да представите убедително идея и да я защитите с цифри и факти. За бизнес ангела са важни три неща: печалбата мотивацията на предприемачите реалният ефект от екологичното решение (в цифри) Жокер: Бизнес ангелите предпочитат да финансират партньорства, а не самотни играчи.


Слайд 20

УПРАЖНЕНИЕ 5 Измислете реклама на продукт Модератор: Климентина Рашева Вие сте директор на рекламна агенция. При Вас пристига нов клиент, който има еко-продукт и иска да му направите рекламна кампания. За да спечелите клиента трябва в рамките на 5 минути да му представите убедителна концепция за рекламна стратегия. Примерни продукти: Toyota Prius, пълнозърнест био хляб, слънчеви панели


Слайд 21

УПРАЖНЕНИЕ 6 Писмо от изпълнителния директор Модератор: Асен Ненов Влизате в кожата на изпълнителния директор на голяма компания, който иска да започне да променя компанията си и да я води към устойчив бизнес. Вече има идея от къде иска да започне и решава да мотивира и ангажира всички свои служители, като им изпраща първо писмо. В него представя убежденията си и целите, които иска да постави за фирмата. Напишете такова писмо на една страница А4


Слайд 22

потенциални гости Юлиян Попов – съветник ЦИЕ, European Climate Foundation Дияна Запрянова – Британски съвет Любомира Бамбова – европейско финансиране арх. Георги Николов – пасивни сгради Хриса Делийска – Globul Green Миля Димитрова - МОСВ


Слайд 23

предпочитани дати 24 и 25 октомври – събота и неделя 31 октомври и 1 ноември – събота и неделя


Слайд 24

бюджет


Слайд 25

TO DO Лого + сайт (текст, блог ентри, статия Екология&Бизнес + банер реклама) Пакети Формуляр за кандидастване Среща с всички лектори Среща с всички гости Сертификати дизайн и текст


×

HTML:

Ссылка: