'

Juhendaja: dotsent Maia Muldma

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Juhendaja: dotsent Maia Muldma EESTI MUUSIKA-ja TEATRIAKADEEMIA Muusika osakond Olga Glazunova Muusikaliste eelistuste kujunemine 7 ja 9 klassis Bakalaureusetoo Tallinn 2008


Slide 1

Sisukord Sissejuhatus Teoreetiline osa Empiiriline osa Kokkuvote Kasutatud kirjanduse loetelu Lisa


Slide 2

Sissejuhatus Eesmark Hupotees Ulesanded Meetod Kontingent


Slide 3

Teoreetiline osa Muusikakasvatuse teoreetilised alused Opetamise eesmargid ja ulesanded Muusika pohikoolis 7. ja 9. klassi ainekava Muusikakasvatuse vormid Muusikakasvatuse metoodika ja meetodid Muusikataju muusikasvatuse alusena


Slide 4

Empiiriline osa Muusika nooruki peres Muusikatunni voi opetaja moju opilaste muusikaeelistustele Kuulatva muusika eelistused ja valiku kriteeriumid Muusikaringid, -koolid, -stuudiod, -klubid, -keskused Muusika peale kooli loppu ja nooruki tulevases peres Kas inimesed vajavad muusikat? (7. ja 9.klassi opilaste arvates) Uurimistoo metoodika Ankeedi andmete analuus Uurimistoo eesmark ja meetodid Uuritav kontingent ja protseduur


Slide 5

Muusika nooruki peres Рисунок 1. Совместное слушание музыки в семье (%) Рисунок 2. Предпочтения стилей музыки в семье (%) Рисунок 3. Выбор контингента для совместного прослушивания музыки (%) Рисунок 4. Конфликты в семье из-за выбора музыки (%)


Slide 6

Muusikatunni voi opetaja moju opilaste muusikaeelistustele Рисунок 5. Симпатии учеников к школьному учителю музыки(%) Рисунок 6. Процентное соотношение прослушивания музыки на уроках музыки в общеобразовательной школе в 7 и 9 классах (%) Рсуинок 7. Отношение к прослушиванию музыки на уроке музыки (%) Рисунок 8. Влияние школьного урока музыки на музыкальный вкус учеников 7 и 9 классов (%) Рисунок 9. Пожелания учеников на уроках музыки (%)


Slide 7

Рисунок 10. Источники получения информации о музыке (%) Muusika kuulamise eelistused voi valiku kriteeriumid Рисунок 11. Выбор места для прослушивания музыки (%) Рисунок 12. Отношение к музыке, в стране которой мы живем (Эстония) (%)


Slide 8

Muusika peale kooli lopetamist ja teismelise tulevases peres Рисунок 19. Занятость музыкой после окончания школы (%) Рисунок 20. Желание слушать музыку в будущей семье подростка(%) Рисунок 21. Желание обучать музыке своих будущих детей(%)


Slide 9

Рисунок 22. Нужна ли музыка людям (%) Kas inimesed vajavad muusikat? (7. ja 9. klassi noorte arvates)


Slide 10

Рисунок 22. Нужна ли музыка людям (%) Kas inimesed vajavad muusikat? (7. ja 9. klassi noorte arvates)


Slide 11

Kokkuvote


×

HTML:

Ссылка: