'

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ КОМПАНІЇ Мистецтво створювати цінність з нематеріальних активів Виживання компанії можливе, якщо швидкість її навчання буде вищою або рівною темпам змін зовнішнього середовища. Організація, яка не займається підвищенням якісного рівня свого персоналу, завідомо приречена на поразку… (Рег Реванс)

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

http//:trener.in.ua 1 “ТРЕНІНГИ І КОНСАЛТИНГ ВОЛОДИМИРА ГОРАКА” http://trener.in.ua УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ КОМПАНІЇ Мистецтво створювати цінність з нематеріальних активів Виживання компанії можливе, якщо швидкість її навчання буде вищою або рівною темпам змін зовнішнього середовища. Організація, яка не займається підвищенням якісного рівня свого персоналу, завідомо приречена на поразку… (Рег Реванс)


Слайд 1

http//:trener.in.ua 2 ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ Носії знань в компанії Дві складові управління знаннями в компанії Етапи введення системи управління знаннями в компанії Планування роботи з акумуляції знань. Інформаційні канали для обміну знаннями в компанії Методи переведення знань в практичні інструменти управління компанією Методи навчання персоналу: тренінг, семінар, бізнес-коучінг, самоосвіта, наставництво Як ефективно використати навчання для збільшення мотивації працівників? Як провести відбір тренера (тренінгової компанії) для навчання персоналу? Кого, як і чому навчати? Методи оцінки ефективності навчання персоналу Центри знань в компанії як альтернатива зовнішнім тренінговим пропозиціям Стандарти роботи бізнес-тренера із замовником, з аудиторією. Підведення підсумків тренінгу


Слайд 2

http//:trener.in.ua 3 Визначення поняття: управління знаннями Управління знаннями це: Відбір необхідної інформації Обробка і систематизація інформації Збереження інформації Забезпечення доступу до неї всіх співробітників Прийняття рішення через швидкий доступ до важливої інформації Обробка результатів зворотного зв'язку


Слайд 3

http//:trener.in.ua 4 Дві складові управління знаннями Організаційна політика стосовно управління знаннями Кадрова політика компанії Цілі компанії Завдання відділів Стиль управління Правила і процедури Посадові обов'язки Система мотивації в компанії Делегування повноважень Технологічна схема управління знаннями Бази даних Внутрішня інформаційна мережа Ефективна звітність Навики проведення управлінських нарад CRM системи Сайт Компютерні програми


Слайд 4

http//:trener.in.ua 5 Два підходи до управління знаннями (сценарії) Кодифікація (people-content-people) Метод формалізації знань. Спосіб з допомогою якого цінна для управління компанією інформація кодується для подальшого опрацювання. Персоналізація (people-to-people) Метод передачі знань кожному співробітнику. Спосіб впливу на організацію роботи працівника.


Слайд 5

http//:trener.in.ua 6 Етапи введення системи управління знаннями Підготовка: Визначення цілі з якою вводиться система управління знаннями в компанії Формуванння системи мотивації для співробітників Підготовка форм для збору важливої інформації Пояснення працівникам мети системи управління знаннями Призначення відповідальних за роботу з інформацією Адаптація програми Розробка пілотного проекту Оцінка результатів організаційної і технологічної тактики роботи Переведення результатів в КРІ працівників Перехід компанії на системне управління знаннями Створення проектної групи Вдосконалення методів роботи із знаннями Забезпечення зворотного зв'язку на ефективність роботи нового проекту Фінансова оцінка ефективності проекту для компанії


Слайд 6

http//:trener.in.ua 7 Фактори успіху на етапі введення системи управління знаннями Керівник усвідомлює і підтримує ідею Цілі управління знаннями компанії безпосередньо пов'язані з цілями бізнесу В проект залучені авторитетні працівники Організаційна і технологічна підтримка Правильно підібрана мотивація учасників Корпоративна культура дозволяє ввести систему управління знаннями


Слайд 7

http//:trener.in.ua 8 Вигоди організації в результатів навчання персоналу: Адаптація персоналу до змін на ринку Збільшення цінності людських ресурсів Покращення керованості бізнесу Ефективне вирішення складних (системних) проблем Підвищення лояльності персоналу до компанії Навчання працівників цінностям компанії Пропаганда нових підходів і норм поведінки Створення активного кадрового резерву


Слайд 8

http//:trener.in.ua 9 Вигоди працівників від навчання: Розширення кар'єрних перспектив як в середині так і ззовні компанії Вища задоволеність результатами своєї роботи Ріст самоповаги працівників Ріст кваліфікації і компетентності Формування нового бачення свого подальшої професійної кар'єри в компанії Формування основ для корпоративної культури здатної вирішувати цілі компанії Збільшення лояльності працівників до підприємства Зменшення витрат на дублювання працівниками суміжніх функцій Збільшення самоконтролю працівниками


Слайд 9

http//:trener.in.ua 10 Навчальні центри Виділіть переваги і недоліки внутрішнього і зовнішнього навчання Внутрішнє навчання(+/-) Зовнішнє навчання:(+/-)


Слайд 10

http//:trener.in.ua 11 Види навчання Лекції Наради Семінари Тренінги Активні семінари Рольові ситуації Вирішення задач Атестація Методи навчання: Аудиторне навчання Навчання на робочому місці Навчання в роботі Дистанційне навчання Самоосвіта


Слайд 11

http//:trener.in.ua 12 Організація орієнтована на саморозвиток коли: Є зв’язок між стратегією компанії, навчанням, мотивацією, результатами бізнесу і результатами працівника. Працюють внутрішні центри якості Інформація в компанії розповсюджується “вільно” на думку самих співробітників Кожний працівник може сам собі дати чітку відповідь “в чому є його робота” Інформація в компанії раціонально організована Кожний працівник отримує всю, яка є в компанії, необхідну йому інформацію для виконання своєї роботи Співробітники готові прийняти на себе обов'язки, які перевищують їх компетентність


Слайд 12

http//:trener.in.ua 13 Виявлення потреби в навчанні персоналу Тренінгові і не тренінгові проблеми компанії: Тренінгові проблеми: Проблеми використання працівником своїх ресурсів (комунікації, цілі, стресостійкість, планування, усвідомлення проблеми) Нетренінгові проблеми: Організація праці Мотивація працівника Питання процесів компанії і системи управління ПРОБЛЕМА ЦІЛЬ НАВЧАННЯ ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ФОРМА НАВЧАННЯ


Слайд 13

http//:trener.in.ua 14 ОБЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛИ СТРУКТУРА КОМПАНІЇ ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ПРАВИЛА І ПОЛОЖЕННЯ СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ БАЧЕННЯ, МІСІЯ БАЗА КЛІЄНТІВ СПИСКИ ПАРТНЕРІВ РАЦПРОПОЗИЦІЇ, ПРОБЛЕМИ РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЗВІТИ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ Практичні завдання: виділіть якими з вищезгаданих об'єктів Ви безпосередньо управляєте ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Слайд 14

http//:trener.in.ua 15 ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НАВІГАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КАРТИ ЗНАНЬ ПОШУКОВІ МЕХАНІЗМИ БАЗИ ДАНИХ CRM – СИСТЕМИ ФОРУМИ ІНТРАНЕТ ТРЕНІНГИ БЕНЧМАРКІНГ Практичне завдання: Наведіть до кожного з вищезгаданих інструментів управління знаннями приклади з своєї компанії


Слайд 15

http//:trener.in.ua 16 ПІРАМІДА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ (дає відповідь на питання: Навіщо нашому клієнту потрібна робота якою ми займаємося) БІЗНЕС – ПРОЦЕСИ КОМПАНІЇ (відповідає на запитання: що потрібно зробити, щоб цінність зростала) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ (відповідає на запитання: з ким цього досягнути? )


Слайд 16

http//:trener.in.ua 17 ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ В НАВЧАННІ ПЕРСОНАЛУ Практичне завдання: сформуйте потребу в навчанні для відділу персоналу УСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ УСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ вибір методу засвоєння забезпечення зворотного зв'язку нових навиків НЕУСВІДОМЛЕНЕ НЕЗНАННЯ НЕУСВІДОМЛЕНЕ ЗНАННЯ дослідження успішних моделей поведінки систематизація знань


Слайд 17

http//:trener.in.ua 18 СТИЛІ СИТУАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ Практичне завдання: в яких випадках доцільно використовувати запропоновані види ситуативного управління співробітниками. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КЕРІВНИК ДАЄ ТОЧНІ ВКАЗІВКИ ВИЗНАЧАЄ СПОСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ В РОБОТІ КЕРІВНИК ПОРУЧАЄ РОБОТУ ОБГОВОРЮЄ КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПВДТРИМУЄ НАЙЕФЕКТИВНІШІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС ВІДПОВІДАЄ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ КОУЧІНГ (ПІДТРИМКА) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ ПЕРЕД СПІВРОБІТНИКОМ СУПРОВОДЖУЄ ВИКОНАННЯ ЗАДАЧІ ОБГОВОРЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ У ВИГЛЯДІ ІНФОРМАЦІЇ – КОНТРОЛІНГУ ДЕЛЕГУВАННЯ (РОЗВИТОК) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІНИК ПРОПОНУЄ ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КЕРІВНИК НА ПРОХАННЯ СПІВРОБІТНИКА УТОЧНЮЄ ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ СПІВРОБІНИК САМОСТІЙНО КОНТРОЛЮЄ ПРОЦЕС КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ КОНСАЛТИНГ (УПРАВЛІННЯ) КЕРІВНИК СТАВИТЬ ЗАДАЧУ-ЦІЛЬ СПІВРОБІТНИК РОЗРОБЛЯЄ СПЕЦИФІКАЦІЮ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ САМОСТІЙНО КЕРІВНИК ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТ


Слайд 18

http//:trener.in.ua 19 Як провести нараду Короткий план наради: 1. час і місце проведення 2. тема обговорення 3. очікувані результати 4. склад учасників 5. хто ініціатор і керівник Детальний план наради: НАЗВА ГРУПИ ТЕМА НАРАДИ ХТО ІНІЦІАТОР НАРАДИ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ НАРАДИ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАВЦІ РІШЕНЬ ФОНОВА ІНФОРМАЦІЯ ІНШІ ВКАЗІВКИ


Слайд 19

http//:trener.in.ua 20 Що таке коучінг? Coaching – наставляти, тренувати, надихати Коли і для чого використовується коучінг: Для швидкого навчання персоналу “в дії” Мотивації персоналу Делегування повноважень Вирішення професійних проблем Вибору засобів досягнення особистих цілей Індивідуальній консультації Плануванні і перевірці Для розвитку персоналу Створення робочих груп Для роботи в групах Принципи проведення коучінгу Відповідальність за результати з боку оператора Збереження безоціночного ставлення (повага до цінностей клієнта) Викликати усвідомлення у клієнта Послідовність дій Збереження описового характеру результатів


Слайд 20

http//:trener.in.ua 21 Послідовність (структура) проведення коучінгу 1. Постановка цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат? Що потрібно досягнути? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Аналіз ситуації. Що відбувається зараз? Яка ситуація на даний час? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Оцінка можливостей. Що потрібно зробити? Що можна зробити? Як ви пропонуєте поступити, зробити? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Розробка плану дій. Що ви пропонуєте зробити? До чого це вас повинно привести? Яким уявляєте кінцевий результат? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Зворотній зв'язок Як ситуація змінилася? Наскільки отриманий результат відповідає очікуваному? Як можна діяти по іншому? 6. Постановка нових цілей. Чого ви хочете? Яким повинен бути результат?


Слайд 21

http//:trener.in.ua 22 Вплив навчання на бізнес – процеси компанії Підтримка керівництва Якість тренінгу Здібності людей Технології Нові навики Організація роботи Ефективність праці Зовнішнє середовище Покращення бізнес показників


Слайд 22

http//:trener.in.ua 23 ЦІЛЬ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ – ВИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ І ОСОБИСТІСНО-МОТИВАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПІВРОБІТНИКІВ СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЛАНУВАННЯ КАРЄРИ ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОЦІНКА ПІДЛЕГЛОГО ОЦІНКА КЕРІВНИКА ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ


Слайд 23

http//:trener.in.ua 24 Каскадне навчання персоналу Продукт-менеджер Продукт-менеджер Продукт-менеджер Тренінг-менеджер каскадне навчання використовується з метою: Швидкої адаптації працівників Раціонального використання коштів виділених на навчання Динамічного розвитку нового проекту Підготовки кваліфікованого внутрішнього тренерського складу


Слайд 24

http//:trener.in.ua 25 Стандарти опису програми навчання Назва курсу Резюме програми для керівника: Загальний опис виявленої потреби в навчанні Цілі програми навчання Цільова аудиторія Тривалість і розклад Методики навчання Навчальні матеріали Місце проведення і допоміжне обладнання Тренер Координатор програми Учасники від компанії Пост-тренінгові заходи Зміст програми навчання: Тема/Погодинна деталізація/Вид навчання/(методики) Які знання і навики будуть отримані Які навчальні матеріали будуть передані Які матеріали використовуються для демонстрації Методи проведення оцінки: Індивідуальна оцінка учасників (анонімно) Оцінка курсу (керівником) Оцінка тренера (відгуки і звіт) Бюджет програми Кваліфікація і опис провайдера програми навчання.


Слайд 25

http//:trener.in.ua 26 ОНЛАЙН – КУРСИ Натисніть http://is.gd/szn7wM і перейдіть на сторінку опису курсів. “СЕКРЕТИ АГРЕСИВНОГО РЕКРУТИНГУ” Курс про те, як з бюджетом в “0” грн. знайти “своїх людей”, витративши на пошук 5 годин http://is.gd/SrQ7gg “ВІДДІЛ КАДРІВ. ЯК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО” Єдиний практичний онлайн-курс в інтернеті, який на прикладах демонструє правильне заповнення кадрової документації http://is.gd/Hjj3kK


×

HTML:

Ссылка: