'

Социалните придобивки за служители по време на криза

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Социалните придобивки за служители по време на криза Мариана Стоянова Управител Некст Левъл Брокер ЕООД София Прес Ул.”Славянска” 29, етаж 6, офис 9 GSM: + 359 888 25 17 15 тел.: + 359 2 480 54 85 26 Юни 2009 г., Боровец


Слайд 1

По време на криза се създават най – лоялните служители !!!


Слайд 2

Някои от предприеманите мерки Запазване на персонала и намаляване на заплатите на всички НЕназначаване на нови служители на мястото на напусналите и намаляване на общия брой заети Пускане в неплатен отпуск Съкращения Премахване на Социалните придобивки


Слайд 3

Някои от предприеманите мерки ? В резултат на това: Напрежение в колектива Несигурност Демотивация ? влошаване качеството на работа


Слайд 4

Социалните придобивки Фокусират грижата на компанията за нейните служители Ефикасен и сравнително нескъп инструмент: Допълнително здравно осигуряване Групови застраховки “Живот” и “Злополука” Групови спестовни планове Допълнително пенсионно осигуряване Ваучери за храна


Слайд 5

Данъчни преференции Съгласно чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот“в размер до 60 лева месечно за всяко наето лице И разходите за ваучери за храна в размер до 60 лева месечно


Слайд 6

Премахване на съществуващи придобивки Опасност !!! Веднъж въведена дадена социална придобивка, трудно се отнеме ? резултатът е по- отрицателен отколкото въобще да не е била давана Премахването на социална придобивка не винаги води до освобождаване на големи финансови ресурси


Слайд 7

Премахване на съществуващи придобивки Пример: Фирма със 100 служителя Средна нетна работна заплата 750 лв / мес. Общо разходи на работодателя 1 003,49 лв / мес. Разходи за социални придобивки 50 лева / месец / служител Премахването на социалните придобивки ще освободи бюджет от 60 000 лева / година Което е < от 5 брутни годишни раб.заплати < 5% от персонала - може да бъде постигнато като резултат с НЕназначаване на нови служители на местата на напусналите


Слайд 8

Премахване на съществуващи придобивки Възможни решения Намаляване на лимити и / или застрахователните суми по някои покрития Премахване на някои пакети / услуги Предоговаряне на условията по договорите (разсрочване на плащания, по- големи отстъпки ...)


Слайд 9

Премахване на съществуващи придобивки Стар План Профилактика Извънболнична Мед. Помощ Болнична Мед. Помощ Възстановяване на рзходи за медикаменти Нов План Профилактика Извънболнична Мед. Помощ Болнична Мед. Помощ Пример за промяна на план за Допълнително Здравно Осигуряване: ?


Слайд 10

Въвеждане на социални придобивки по време на криза Поставяне на критерии кои служители да бъдат включени: Прослужено време във фирмата Заемана позиция (напр. само ключови служители) Работодателят да поема част от разходите на тези от служителите, които желаят да се включат към договорен групов план


Слайд 11

? Благодаря !!!


×

HTML:

Ссылка: