'

Информационни системи в помощ на стартиращия бизнес

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Информационни системи в помощ на стартиращия бизнес 3 2 1 0 Моля изчакайте... 0:0 Юлиян Калдерон, БГСервиз ООД


Слайд 1

Съдържание Лицензно споразумение Представяне В търсене на Информационната система Информационни системи за начинаещи (в бизнеса) Допълнителна информация


Слайд 2

ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ Изключете напълно или включете само на вибрация мобилните си телефони Прекъсвайте ме, когато имате въпроси Не записвайте имена и данни от презентацията - тя ще се качи на сайта на Start-Up V.1.0.b


Слайд 3

Юлиян Калдерон - представяне Два пъти Start-Up. Вторият опит засега успешен БГСервиз ООД – IT услуги за бизнес клиенти Внедряване на различни софтуери на доставчици Проектиране на софтуерна платформа nZoom Внедряване и интегриране nZoom с други софтуери За повече информация: www.bgservice.net www.n-zoom.com


Слайд 4

В търсене на ИС Какво е информационна система? Някои разпространени заблуди относно ИС Защо ми е необходима Информационна Система? Видове Информационни Системи Как да намерим подходящата ИС? Как да изберем подходящия доставчик? Често допускани грешки при внедряване на ИС


Слайд 5

Wikipedia: “Информационна Система – система от хора, данни и дейности, които обработват информацията в една организация и която описва нейните бизнес процеси “ Алтернативни информационни системи: Практиката в Древен Египет за събиране на данъци и преразпределение на събраната храна посредством записи на папируси – преди новата ера Записките на една от първите финансови институции в Европа – Банката Св. Георги от Геноа 15-ти век Тефтерът на продавачката в бакалия със стока дадена на вересия – и в днешно време


Слайд 6

Защо ми е ИС? Тук сте вие ?


Слайд 7

Защо ми е ИС? За да имам точна и навременна информация За да мога да планирам За да създам фирмена култура на отчитане на дейността За да акумулирам фирменото познание Конкурентно предимство в рамките на глобална конкуренция на пазара


Слайд 8

Заблуди относно ИС Има една най-добра информационна система Информационните системи управляват бизнеса Информационните системи ускоряват работния процес на всички Като внедря една информационна система, всички грешки в организацията ще се оправят


Слайд 9

Видове ИС Складов софтуер Счетоводен софтуер ERP решения (Enterprise Resource Planning) CRM / PRM (Customer / Partners Relationship Management) Софтуер за управление на документооборот BI (Business Intelligence) Enterprise Asset Management Project Management BPM (Business Process Modeling) Collaboration / Groupware solutions HR софтуер Ticket systems ….


Слайд 10

Как да намерим подходяща ИС Какъв тип Информационна система ни е необходима? Какви модули трябва да има? На какви специфики на моя бизнес трябва да отговаря? Каква информация трябва да предоставя? Каква функционалност е необходима на моите колеги / служители? Каква информационна система използват моите конкуренти / партньори? Какъв бюджет съм склонен да отделя за ИС?


Слайд 11

Как да изберем доставчик на ИС? Request for Information (RFI) Описваме основната функционалност, която ни е необходима Изискваме информация от доставчика на ИС – от колко време е на пазара, какви клиенти има, рефенции Можем да поискаме индикативна оферта Request for Proposal (RFP) Описваме много по-детайлно нашите изисквания и очаквания Даваме много повече информация относно нашата фирма, какви са критериите по които ще оценяваме офертите Обикновено се дава форма за отговор на доставчика с ясни параметри в нея


Слайд 12

Как да изберем доставчик на ИС 2 Нямаме нужда / време да пишем RFI и RFP? Тогава минаваме на план Б: Среща с доставчиците за уточняване на нашите изисквания – трябва да сме подготвили писмен документ Изискваме подробен разрез на всички разходи, свързани с внедряването на информационната система – допълнителен софтуер, хардуер, обучение, поддръжка Изискваме референта листа – препоръчително отиваме на 1-2 места, за да видим как се е справил доставчика


Слайд 13

Често допускани грешки при внедряване на ИС Не се комуникира добре въвеждането на Информационна Система – вътрешна съпротива Не се отделя достатъчно човешки ресурс в процеса на внедряване – всички си имат достатъчно друга работа Нереалистични срокове се поемат и от двете страни След като веднъж е одобрил финансите, мениджмънта счита че работата е приключила Проблеми при комуникацията с доставчика Целите на информационната система се сменят по време на внедряване


Слайд 14

Вашите коментари


Слайд 15

ИС за начинаещи (в бизнеса) Комерсиални продукти vs софтуер с отворен код Закупуване vs използване софтуер като услуга (SaaS) Информационни системи за : Складово стопанство Финанси Документооборот Взаимоотношения с клиенти Управление на проекти Съвместна работа


Слайд 16

Комерсиални продукти + По-зрели продукти на пазара + Доставчикът предоставя внедряване и поддръжка + По-голям избор на решения Размер на Инвестиция Vendor lock-in Ограничени възможности за доработка / разработка на специфични модули Софтуер отворен код + Не се обвързваме с конкретен доставчик + Разширяемост / гъвкавост + По-ниска цена за придобиване По-трудно се намира добро решение / внедрител По-слаба поддръжка Проектът може да бъде изоставен


Слайд 17

Закупуване Класически вариант на придобиване на софтуер Свързан е с първоначална инвестиция от страна на клиента Необходима е и инвестиция в хардуер и поддръжка Софтуерът се инсталира в локалната мрежа Независимост от достав-чика на софтуер Обикновено не е задължи-телно плащането на такса поддръжка SaaS На ръба на технологичната вълна – очаква се над 25% от целия софтуер да се ползва на SaaS принцип Инвестицията е в рамките на месечни такси за ползване на системата Без необходимост от ИТ поддръжка на решението По-голяма зависимост от дос-тавчика на приложението Обикновено данните на кли-ента се съхраняват на сър-вър извън локалната мрежа


Слайд 18

Безплатни или нискобюджетни решения за: Складов Софтуер Безплатни решения MoneyWorks Free, StoreMaker Lite, Trade Master Free ERP решения OpenBravo, Compiere (Adempiere) Финансов Софтуер Софтуер фактуриране безплатен – Microinvest, Фактури 5.0 Софтуер фактуриране нискобюджетен – Rila Soft фактуриране, InCash, K&K фактуриране Софтуер финансов анализ – Money Manager Ex, GnuCash


Слайд 19

Безплатни или нискобюджетни решения за: Управление документооборот Knowledge Tree Alfresco (годишни такси) Owl Intranet Knowledgebase Взаимоотношения с клиенти OpenCRX SugarCRM Vtiger (Zoho CRM – 3 потребителя безплатно SaaS)


Слайд 20

Безплатни или нискобюджетни решения за: Управление на проекти dotProject PhpProjekt Open Project (алтернатива на Microsoft Project) Съвместна Работа Kablink (бивш ICECore) eGroupWare Zimbra Collaboration Suite (e-mail, calendar)


Слайд 21

Финансиране на придобиване и внедряване на ИС Програмите на ИАНМСП Инициативата JOBS (за определени райони на страната) Бъдещите инициативи при включването на България към програмата JEREMIE


Слайд 22

Въпроси / Коментари ...


Слайд 23

БЛАГОДАРЯ за вниманието Юлиян Калдерон БГСервиз ООД j.calderon@bgservice.net 02/4627000, 1, 2, 3, 4 02/989-55-05


Слайд 24

АПЛОДИСМЕНТИ за ОРГАНИЗАТОРИТЕ!


×

HTML:

Ссылка: