'

Създаване на интернет рекламна кампания “Step by Step”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

12 November, 2014 Създаване на интернет рекламна кампания “Step by Step”


Слайд 1

симбиоза рекламодател онлайн медия агенция Елементи на уеб рекламна кампания


Слайд 2

Рекламодател Забелязва се увеличение на рекламодатели в интернет ( 470 рекламодателя до този момент на 2008 г.) Не достатъчно конкретни уеб брифове, не се поставят ясни цели и начини за измерване ефективността на рекламните кампании Трябва да е запознат и информиран за възможностите на уеб рекламата Трябва да бъде иновативен, да бъде отворен към използване на нови и нестандартни уеб инструменти Да не сравнява и приравнява интернет медията към другите традиционни медийни канали – ТВ, Преса, Радио и др. Класическите маркетингови канали не работят в интернет средата, затова те трябва да търсят съвети и консултации от интернет експертите


Слайд 3

Интернет рекламна агенция Интернет рекламната агенция е свързващото звено между рекламодател и медия Агенцията е отговорна за създаването и реализирането на цялостната уеб стратегия и комуникация Всяка една интернет агенция трябва да бъде иновативна, постоянно да експериментира и да следи онлайн тенденциите Все още рекламните агнеции планират интернет така както планират и ТВ, Преса, Радио... Успеха на интернет рекламна кампания зависи изключително много от опита и познаването на интернет средата В интернет рекламата Creative и Медии са силно свързани !


Слайд 4

Онлайн медия Трябва да съдействат за реализирането на уеб кампаниите Да предлагат по-добри и специално разработени рекламни решения на агенциите и рекламодатели Да бъде иновативна, гъвкава и бързо адаптираща се към онлайн рекламните промени Да бъдат в ролята на “Учител” – да обучава агенции и рекламодатели Да предоставя качествени услуги и добри финансови условия за целите и нуждите на всеки клиент


Слайд 5

Step by Step


Слайд 6

Стъпки 1 бриф таргет група медийни канали уеб медия микс период бюджет резултати ? ефективност ?


Слайд 7

Стъпки 2 стратегия адекватен медия микс brand awareness build consumer loyalty Consumer engagement high interactive tools продажби


Слайд 8

Стъпки 3 инструменти анкети landing page ? игри нестандартен банер брандинг промо уеб сайт ? уеб банер in-text ads branded applications ? facebook groups ? google ads


Слайд 9

Стъпки 4 проучване уникални потребители audience duplication gemius категории уеб сайтове профил на аудитория nilsen online reach page duration visits per visitor time spent per visitor импресии


Слайд 10

Стъпки 5 медия план медия CPM ротация дневни импресии дни банер размери дневна цена отстъпки frequency ? reach ? CPC CPA CPL


Слайд 11

Стъпки 6 криейтив PDF landing page видео адаптация аудио флаш банери интерактивност обратна връзка landing page


Слайд 12

Стъпки 7 производство дизайн интеракция ползваемост програмиране corporate guidelines текст анимация


Слайд 13

Стъпки 8 daily monitoring междинен анализ ? импресии кликове ad serving ? смяна на криейтив ? successful clicks frequency reach CTR %


Слайд 14

Стъпки 9 резултати трафик регистрации ? заявки запитвания ? продажби ? подробен отчет ? анализ ? импресии


Слайд 15

Бъдеще Използване на онлайн пийпълметричните системи (Gemius и Nilsen Online) Повече интернет рекламни агенции, които ще обслужват качествено рекламните бюджети Рекламодатели ще изискват ясни резултати продажби регистрации заявки Онлайн медиите ad serving системи качествено съдържание ползваемост нишови проекти


Слайд 16

2009 г. – 2010 г. ключова дума “ОБУЧЕНИЕ”


Слайд 17

Как да създадем успешна уеб кампания ?


Слайд 18

Пример Интегриране на Premium и Performance реклама Уеб банери и текстови линкове In text реклама Създаване и Брандиране на специална секция в таргетиран по съдържание уеб сайт Promo страница


Слайд 19

Premium реклама


Слайд 20

Performance реклама


Слайд 21

Ad words и Adsense


Слайд 22

In Text ads


Слайд 23

Create и Branding


Слайд 24

Promo Page


Слайд 25


×

HTML:

Ссылка: