'

Една година след старта на кризата Или по-точно година и половина ?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Една година след старта на кризата Или по-точно година и половина ? Светлозар Петров, JobTiger XII HR Weekend Януари 2010, Луковит


Слайд 1

Усеща ли се възстановяване на икономиката и какви са стъпките на HR-a в тази посока? •         Сега сме на дъното? •         Очаквано раздвижване през пролетта? •         Последни (?) съкращения •         Бюджетиране на годината, преминаване на краткосрочни бюджети •         Аутсорсинг •         Промяна на заплатите и схемите на възнаграждение •         Обучения •         Социалните придобивки? •         Мотивацията… •         Подготовка за успеха (т.е. за следкризисните времена)


Слайд 2

Промени ли се нещо в работата на HR специалиста през изминалата година? Акцентите: •         Фокус върху комуникацията на непопулярните решения •         Оценка на персонала •         Кариерно развитие в организациите •         Обучения (+ нови възможности с ваучери, европейски програми) •         Бюджети, бюджети… •         Възвръщане на интереса към младите хора? •         Подменяме ли специалисти с по-качествени? •         Процедурите по подбор промениха ли се? •         Планиране на времето след кризата.


Слайд 3

Case Study върху хранително – вкусовата промишленост през 2009 г. •         Ново изследване на JobTiger и Ноема •         Пилотно – Хранително-вкусовата индустрия •         Около една четвърт от фирмите, които оперират в сектора Производство на храни са поканени да участват в изследването. Информация е получена от 300 фирми. Структурата на участвалите фирми възпроизвежда структурата на фирмите в сектора. Данните са статистически значими. Разкриват действителните разпределения и тенденции в сектора. Целта на изследването е да открие основните движещи сили за успешен бизнес в сектора. Поради това анализът разглежда отделно ситуацията на “топ 25” – това са 25-те процента най-големи фирми


Слайд 4

Структура на фирмите в сектора


Слайд 5

Пречки пред конкурентноспособността на фирмите в сектора


Слайд 6

Силни страни на фирмите в сектора


Слайд 7

Слаби страни на фирмите в сектора


Слайд 8

Персонал


Слайд 9

Основни проблеми, свързани с персонал


Слайд 10

Топ 5 основни проблеми, свързани с кризата


Слайд 11

Благодаря ви! Светлозар Петров JobTiger T: +359 2 4918013 E: spetrov@jobtiger.bg W: www.jobtiger.bg


×

HTML:

Ссылка: