'

Умното момиче

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Умното момиче притча


Slide 1

Фермер взел пари от лихвар


Slide 2

Не могъл да върне парите


Slide 3

Имал хубава дъщеря


Slide 4

Грозният лихвар поискал дъщерята


Slide 5

Съдът решил тя да изтегли едно …


Slide 6

… камъче от торбичка с камъчета.


Slide 7

Ако изтегли черното ...


Slide 8

Ако изтегли бяло камъче ...


Slide 9

Момичето видяло 2 черни камъчета Да не тегли камъче и баща и да влезе в затвора и да дължи парите Да изтегли черен и да се омъжи за лихваря и спаси баща си, като му се опрости дълга Да разобличи лихваря, но дълга на баща и да остане


Slide 10

Какво бихте направили Вие?


Slide 11

Момичето видяло 2 черни камъчета Да не тегли камъче и баща и да влезе в затвора и да дължи парите Да изтегли черен и да се омъжи за лихваря и спаси баща си, като му се опрости дълга Да разобличи лихваря, но дълга на баща и да остане


Slide 12

Всеки проблем си има решение!


Slide 13


Slide 14


Slide 15

С любезното участие на


Slide 16

Камъчета


Slide 17


Slide 18


Slide 19

Всеки сложен проблем си има решение Бъди находчив!


Slide 20

The jar of life


Slide 21


Slide 22

mitzev.com


×

HTML:

Ссылка: