'

Измерване аудиторията на Интернет

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Измерване аудиторията на Интернет 8 ноември 2008 год. Confidential & Proprietary © 2007 The Nielsen Company


Слайд 1

Интернет през 2008 година Потребителите на интернет в България Методът за изучаване на потребителите Обхватът на проучването 1


Слайд 2

2008 година е годината на Интернет 2


Слайд 3

15 % повече потребители 100 % ръст на общия обем реклама Сайтове в нови жанрове Нова професия в медия планирането Интернет вече е измерима, видима и прозрачна медия. Факти от 2008 година Поне 5 нови значими медия групи Измерване на аудиторията 3 November 12, 2014


Слайд 4

Интернет потребителите представляват най-активната част от българското население 4


Слайд 5

Дефиниция 2 + години, “активни” Проникване на интернет Интернет население 2,500,000 5 November 12, 2014


Слайд 6

мъже жени до 17 год. 18-40 год. над 41 год. висше средно по-ниско София 6-те големи града малки градове и села Демографски профил на потребителите 6 November 12, 2014


Слайд 7

Възраст на потребителите средна възраст: 28 години 7 November 12, 2014


Слайд 8

Заетост на потребителите 8 November 12, 2014


Слайд 9

Доход на потребителите – личен, работещи средeн доход: 800 лева 9 November 12, 2014


Слайд 10

Средна честота на ползване 5.4 пъти/седмица Кратък поведенчески профил Честота на влизане на ден 2,5 пъти Средно време на сесия 9,8 минути Средно време на ден 31 минути Над 90 минути на ден 44,1 % 10 November 12, 2014


Слайд 11

Методологията на измерване е методология на браузъри 11


Слайд 12

3 основни стъпки в методологията: Събиране на данни Обработка на данни Online reporting Метод базиран на сървъри = браузъри 12 November 12, 2014


Слайд 13

A customized branded ‘In Window Invitation’ (like an ad overlay to solve problems with pop-up blockers) appears moments after website visitors land on any of the pages inviting them to do a survey If ‘Yes’ is selected, then a survey will appear immediately in a new browser window or even as soon as they leave the website (even out of focus, so below the current browser window) If ‘No’ is selected, then the invitation disappears (user won’t be prompted again) DEMO HERE: http://survey.nielsen-netratings.com.au/survey/iwi-demo.html November 12, 2014 Онлайн демографско изследване 13


Слайд 14

Три основни зони: Продукт Генериране на доклад Докладване на резултати 1 2 3 1 2 3 Продукт за анализи и доклади 14 November 12, 2014


Слайд 15

Модул за дублиране на аудитория 15 November 12, 2014


Слайд 16

Демографски модул 16 November 12, 2014


Слайд 17

Ranking Trend History Duplication Demographics Advanced Demographics Видове доклади 17 Steaming Campaign November 12, 2014 By Publisher By Brand By Category By Category Sites By Day By Week By Month By Hour


Слайд 18

Брой уникални браузъри Брой импресии Средно време на импресия Средно време на сесия Честота на посещение % покритие Индекс Метрики / индикатори за анализ 18 СЕСИЯ ВРЕМЕ November 12, 2014


Слайд 19

Nielsen Online измерва най-важния и най-голям сегмент на пазара 19


Слайд 20

Над 1 милиард импресии Над 95 % от интернет потребителите Над 250 марки сайтове Двете основни български пощи Октомври 2008 година Описание на сегмента Над 20 медия групи Най-големите медия групи 20 November 12, 2014


Слайд 21

Брой импресии 1,230,000,000 Описание на сегмента месец Октомври ‘08 Брой сесии 68,000,000 Общо време (часове) 10,800,000 21 November 12, 2014 Потребители на ден (АУБ) 930,000


Слайд 22

Издатели на съдържание (медия групи) 22 Октомври 2008 година Месечен обхват November 12, 2014


Слайд 23

Топ 20 сайта 23 Октомври 2008 година Среднодневен брой уникални браузъри / потребители November 12, 2014


Слайд 24

Категории сайтове 24 Октомври 2008 година Дял импресии November 12, 2014


Слайд 25

25 November 12, 2014 Благодаря за любезното ви внимание!


×

HTML:

Ссылка: