'

Измерване аудиторията на Интернет

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Измерване аудиторията на Интернет 8 ноември 2008 год. Confidential & Proprietary © 2007 The Nielsen Company


Slide 1

Интернет през 2008 година Потребителите на интернет в България Методът за изучаване на потребителите Обхватът на проучването 1


Slide 2

2008 година е годината на Интернет 2


Slide 3

15 % повече потребители 100 % ръст на общия обем реклама Сайтове в нови жанрове Нова професия в медия планирането Интернет вече е измерима, видима и прозрачна медия. Факти от 2008 година Поне 5 нови значими медия групи Измерване на аудиторията 3 November 12, 2014


Slide 4

Интернет потребителите представляват най-активната част от българското население 4


Slide 5

Дефиниция 2 + години, “активни” Проникване на интернет Интернет население 2,500,000 5 November 12, 2014


Slide 6

мъже жени до 17 год. 18-40 год. над 41 год. висше средно по-ниско София 6-те големи града малки градове и села Демографски профил на потребителите 6 November 12, 2014


Slide 7

Възраст на потребителите средна възраст: 28 години 7 November 12, 2014


Slide 8

Заетост на потребителите 8 November 12, 2014


Slide 9

Доход на потребителите – личен, работещи средeн доход: 800 лева 9 November 12, 2014


Slide 10

Средна честота на ползване 5.4 пъти/седмица Кратък поведенчески профил Честота на влизане на ден 2,5 пъти Средно време на сесия 9,8 минути Средно време на ден 31 минути Над 90 минути на ден 44,1 % 10 November 12, 2014


Slide 11

Методологията на измерване е методология на браузъри 11


Slide 12

3 основни стъпки в методологията: Събиране на данни Обработка на данни Online reporting Метод базиран на сървъри = браузъри 12 November 12, 2014


Slide 13

A customized branded ‘In Window Invitation’ (like an ad overlay to solve problems with pop-up blockers) appears moments after website visitors land on any of the pages inviting them to do a survey If ‘Yes’ is selected, then a survey will appear immediately in a new browser window or even as soon as they leave the website (even out of focus, so below the current browser window) If ‘No’ is selected, then the invitation disappears (user won’t be prompted again) DEMO HERE: http://survey.nielsen-netratings.com.au/survey/iwi-demo.html November 12, 2014 Онлайн демографско изследване 13


Slide 14

Три основни зони: Продукт Генериране на доклад Докладване на резултати 1 2 3 1 2 3 Продукт за анализи и доклади 14 November 12, 2014


Slide 15

Модул за дублиране на аудитория 15 November 12, 2014


Slide 16

Демографски модул 16 November 12, 2014


Slide 17

Ranking Trend History Duplication Demographics Advanced Demographics Видове доклади 17 Steaming Campaign November 12, 2014 By Publisher By Brand By Category By Category Sites By Day By Week By Month By Hour


Slide 18

Брой уникални браузъри Брой импресии Средно време на импресия Средно време на сесия Честота на посещение % покритие Индекс Метрики / индикатори за анализ 18 СЕСИЯ ВРЕМЕ November 12, 2014


Slide 19

Nielsen Online измерва най-важния и най-голям сегмент на пазара 19


Slide 20

Над 1 милиард импресии Над 95 % от интернет потребителите Над 250 марки сайтове Двете основни български пощи Октомври 2008 година Описание на сегмента Над 20 медия групи Най-големите медия групи 20 November 12, 2014


Slide 21

Брой импресии 1,230,000,000 Описание на сегмента месец Октомври ‘08 Брой сесии 68,000,000 Общо време (часове) 10,800,000 21 November 12, 2014 Потребители на ден (АУБ) 930,000


Slide 22

Издатели на съдържание (медия групи) 22 Октомври 2008 година Месечен обхват November 12, 2014


Slide 23

Топ 20 сайта 23 Октомври 2008 година Среднодневен брой уникални браузъри / потребители November 12, 2014


Slide 24

Категории сайтове 24 Октомври 2008 година Дял импресии November 12, 2014


Slide 25

25 November 12, 2014 Благодаря за любезното ви внимание!


×

HTML:

Ссылка: