'

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТМИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТМИ


Слайд 1

Прилагат се три основни начина за описание на алгоритмите: Словесно Блок – схеми Алгоритмични (програмни) езици


Слайд 2

1. Словесно За описание на алгоритъма се използва естествения език. Пример: телефонните автомати 1. Вдигнете слушалката 2. Като чуете сигнала “свободно” пуснете монетата 3. Наберете номера


Слайд 3

2. БЛОК – СХЕМИ Те са преходен етап към алгоритмичните езици Блок-схемата се състои от различни геометрични фигури, наречени блокове; Формата на всеки блок определя неговото предназначение; Блоковете се свързват със стрелки, определящи реда на изпълнението им.


Слайд 4

Блок за начало на(алгоритъма) блок – схемата(овален) Съдържа се във всяка блок-схема. Указва команда, от която започва изпълнението на алгоритъма. Има само една изходяща стрелка.


Слайд 5

Блок за вход или изход В него се записва действието: а) В блока за вход се изреждат величините, които са необходими за изпълнение на алгоритъма; б) В блока за изход се изписват крайния резултат – целта на алгоритъма. Към блока водят една или повече входящи стрелки, а излиза само една стрелка.


Слайд 6

Блок за обработка (изчисления) /функционален/ В него се изписва действието. Съдържанието на блока има вида: Променлива := израз (“ := “ знак за присвояване) Към блока водят една или повече входящи стрелки, а излиза само една.


Слайд 7

Блок за анализ(условен) В блока се записва логически израз – условие, чиято стойност определя кои блокове да бъдат изпълнени (условие,което подлежи на проверка). Може да има произволен брой входящи стрелки и в зависимост от това дали е изпълнено условието или не, изчислителния процес се разклонява на две посоки(“да” и “не”).


Слайд 8

Блок за подалгоритъм В него се изписва името на допълнителния алгоритъм и величините (параметрите), за които трябва да се изпълни. За всеки такъв подалгоритъм се подготвя допълнителна блок-схема.


Слайд 9

Блок за край Определя края на алгоритъма - команда за завършване на изпълнението му. Може да има само една или няколко входящи стрелки.


Слайд 10

Блок за връзка - конектор В него се събират две или повече входящи стрелки, а изходящата е само една.


Слайд 11

Свързващи стрелки Осъществяват връзката между блоковете. Показват реда на следване на отделните блокове при изпълнение на алгоритъма. - хоризонтална - вертикална


Слайд 12

Блок-схема на алгоритъма за определяне на фалшивата (по-леката) от 9 монети с помощта на везни и най-малък брой претегляния.


Слайд 13

Задачи за домашна работа 1. Да се състави блок – схема на алгоритъм за размяна на стойностите на две променливи. 2. Да се състави блок – схема на алгоритъм за решаване на линейно уравнение от вида: ax + b = 0


Слайд 14

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Слайд 15

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! М. ВАСИЛЕВА


×

HTML:

Ссылка: