'

Алтернативни извори на енергија

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Алтернативни извори на енергија Хидроген Сончева енергија Ветер Етанол Биодизел


Слайд 1

Значење на алтернативната Е Европа и светот се тежок проблем: како да се намали загадувањето и саѓи емисиите во атмосферата, кој се јавува како резултат на глобалното затоплување, озонот дупки, кисел дожд, итн. Едно решение е да се користат алтернативните извори како единствени за создавање на Е. За жал, еколошки најчистите гориво и енергија се уште најскапиот извор на енергија.


Слайд 2


Слайд 3

Хидроген – алтернативен извор на Е Водородот како алтернатива за транспорт на гориво произлегува од неговата чиста реакција на горење квалитети, неговиот потенцијал за домашно производство, како и на горивотото кое се добива со согорување на H во возилота. Потенцијал за висока ефикасностст (два до три пати повеќе отколку ефикасноста на бензинот). Водород се смета за алтернативно гориво под енергетски политички акт донесен 1992 година.


Слайд 4

      * Тој има највисока содржина на енергија по единица тежина на секое познато гориво.     * Кога гори во моторот, водородот произведува ефикасно нула емисии; кога енергетското гориво ке согори, неговата вода е само отпад.     * Водород може да произведе изобилство од домашни ресурси, вклучувајќи ги и природен гас, јаглен, биомаса, па дури и вода. *Поради зголемување на цената на бензинот и на зголемената свест за опасностите на стакленички гасови, сега најмногу се произведуваат автомобили кои работат на согорување на водород.        * Во Лос Анџелес тајмс, во извештајот насловен како "тест на автомобилите кои работат на водород " на 15 јуни 2008 година објави дека е произведена е Honda FCX Clarity кој може да оди 270 милји. Тој исто така вели дека ГМ разви својот автомобил на водород. *Водород, не е директен извор на Е туку носител на истата . Со поголема достапност на водородни автомобили, производство на водород од соодветните извори на енергија може да придонесе за борба против глобалното затоплување.


Слайд 5


Слайд 6

Сончевата Е како алтернативен извор Ние секојдневно ја користиме сончевата Е за сушење алишта и храна . Сега во најскоро време ја користиме сончевата Е за генерирање на електрична Е. Всушност, секоја минута, доволно енергија пристигнува на Земјата да се исполнат нашите барања за цела година. Соларната Е се користи и за загревање на вода во домовите преку стаклени панели . Водата се пумпа низ цевките во панелот. Цевките се насликани со црна боја , па тие ја привлекуваат светлината и со тоа се топли водата .


Слайд 7


Слайд 8

Ветерот-како алтернативен извор на Е Во реалноста, енергијата на ветерот е претворена форма на соларна енергија. Зрачење на сонцето загрева различните делови на земјата ( водните површини) во различни стапки - особено во текот на денот и ноќта, но исто така и кога различни површини (на пример, на водата и земјата) апсорбираат или рефлектираат во различни стапки. Воздух има маса, и кога е во движење, тој содржи енергија на тој нов предлог - "кинетичка енергија." Некои дел од таа енергија може да се конвертира во други форми - механичка сила или електрична енергија - кој може да се користат за вршење на работата.


Слайд 9

Постојат два основни модели на електрични турбини на ветер:-вертикална оска, или "јајце-тупалка" стил, и хоризонтални-оската (пропелер стил) машини. Хоризонтална оска-ветерни турбини се најчесто денес, кои го сочинуваат речиси сите "Нови размер" (100 киловати, kw, капацитет и поголема) турбини на глобалниот пазар. Денес, луѓето сфатија дека енергијата на ветерот ", е една од најпознатите ветувајќи нови извори на енергија", која може да служи како алтернатива на фосилните горива-генерира електрична енергија. Почнувајќи од 1999 година, светската енергија на ветерот достигна капацитет 10.000 мегавати, што е околу 16 милијарди киловат-часа електрична енергија. Тоа е доволно за да се служат повеќе од 5 градови со големина на Мајами, според американскиот Wind Energy Association. " Со други зборови, "повеќе на силата на ветерот значи помалку смог, киселите дождови, како и емисиите на стакленички гасови."


Слайд 10

Ова ќе биде голем чекор напред за оваа технологија и ќе резултира со драматично зголемување во децентрализираните производство на електрична енергија. Префрлениот ветер има потенцијал да обезбедува значителни количини на енергија, по цена која е поевтина од повеќето други обновливи енергии, како брзина на ветрот се префрлани генерално повисока отколку на копно.


Слайд 11


Слайд 12

Етанол – како извор на Е Етанол е гориво етанол (етил алкохол), истиот тип на алкохол наоѓаат во алкохолните пијалоци. Тоа може да се користи како транспортно гориво, главно како додаток на биогориво за бензин. Етанолот е добар за економијата. Производство на етанол му создава на земјоделците услови за поддршка на внатрешните работи. И бидејќи етанолот се произведува во земјата, од земјата одгледуваат култури, ја намалува зависноста на државата од странската нафта и зголемувањето на нацијата енергетска независност.


Слайд 13

Хемиската формула за етанол е CH3 CH2 OH. Во суштина, етан етанол е молекула со водород кој се заменува со хидроксилен радикал,-OH, кој е поврзан со јаглероден атом. Етанол произлегува од жито или други растенија. Етанолот се произведува со ферментација и со дестилација на зрна како пченка, јачмен и пченица. Друга форма на етанол, наречен биоетанол, може да се направи од многу видови на треви и дрвја, иако процесот е потежок .


Слайд 14


Слайд 15


Слайд 16

Биодизел Биодизелот е течни гориво, произведено од растителни масла. Естерификација е процес на добивање растителни масти и масла. Како основна суровина се користат обично зрно семе од репка, соја и сончоглед.Хемискиот состав на биодизел е смеса од метилни естри на масни киселини (FAME). Биодизелот е технички идеална замена за дизел од фосилни резерви и нема значајна измена на Дизел.


Слайд 17

Технолошкиот процес на производство на биодизел врз основа на хемиско-Трансестерификациона реакција на триглицериди со метанол, во присуство на на метали како катализатор, кои што се резултат на метил естри и глицерин. На биодизелот му се додаваат адитиви карактеристични за ниска температура и стабилизатори . Карактеристиките на биодизелот се слични на обичниот дизел а подобрувањето произлегува од содржината на кислород во биодизел, кој овозможува подобро согорување и го подобрува подмачкувањето, кој делумно се компензира влијанието на пониско енергетско содржина.


Слайд 18


Слайд 19


Слайд 20

Сите овие податоци ни помогнаа да сфатиме дека користењето на Е од алтернативните извори е корисна како за средината така и за живиот свет и за самите нас. Затоа треба да се трудиме се повеке да ја користиме био-енергијата која е неисцрплива и нештетна !!!


Слайд 21

Изработиле ? : Емилија Кочова Владимир Неданоски Дејан Малаковски II-3


×

HTML:

Ссылка: