'

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ВНЕСЕНИЙ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ВІКТОРОМ ЮЩЕНКОМ 31 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ «Переконаний, що це є справою найбільшого національного значення» Віктор ЮЩЕНКО


Slide 1

ІДЕОЛОГІЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ 2 Від Преамбули до Перехідних положень – Конституція для людей, а не політиків Системний, комплексний підхід – спрямований на розвиток, на майбутнє Формула українського успіху «Я хочу, щоб в нашій державі постала Конституція, створена не під когось, не для політиків, а для нашого народу, нашої держави, нашої свободи, нашого прогресу» Віктор ЮЩЕНКО


Slide 2

ЗБАЛАНСУВАТИ І СТАБІЛІЗУВАТИ ВЛАДУ 3 «Наголошую – суспільство має чіткий запит на єдність дій влади при одночасному збалансуванні повноважень між її гілками» Віктор ЮЩЕНКО


Slide 3

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 4 Президент України має прямий представницький мандат глави держави – гаранта суверенітету та територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина Його завдання – у взаємодії з парламентом гарантувати інституційну стабільність держави, здійснення реформ, визначення пріоритетів державної політики


Slide 4

ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТ ГЛАВИ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ призначає та звільняє здійснюють нагляд за додержанням Конституції України, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами забезпечують взаємодію територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування вносять приписи щодо приведення у відповідність із Конституцією України, законами актів територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, актів органів місцевого самоврядування звертаються до суду щодо скасування названих актів з мотивів їх невідповідності Конституції України та законам 5


Slide 5

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Чітко розмежовано повноваження в організації виконавчої влади та ліквідовано її дуалізм Уряд формується парламентом, його повноваження урівноважені відповідальністю перед парламентом, і обох – перед народом Єдність гілок влади забезпечена виконанням урядом програми, затвердженої парламентом Відсутність компромісу в парламенті щодо програми уряду має наслідком розпуск Палати депутатів 6


Slide 6

ФОРМУВАННЯ УРЯДУ 7


Slide 7

ДЕЦЕНТРАЛІЗУВАТИ ВЛАДУ 8 «Отже, ми збалансуємо і стабілізуємо владу, розширимо представницьку демократію, посилимо процеси децентралізації і підвищимо якість законодавчого процесу». Віктор ЮЩЕНКО


Slide 8

РЕСУРСИ І ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ Громада Громада Громада місцеве самоврядування з новою територіальною організацією ПОВНОВАЖЕННЯ РЕСУРСИ 9


Slide 9

ЗМІЦНИТИ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 10 «Необхідною складовою конституційної реформи є реальне забезпечення місцевого самоврядування» Віктор ЮЩЕНКО


Slide 10

НАБЛИЗИТИ ВЛАДУ ДО ЛЮДЕЙ 11 ЛЮДИНА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ обирає нові стандарти послуг нові стандарти послуг


Slide 11

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 12 Громади Райони Області АР Крим з особливим статусом територіальної автономії


Slide 12

САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАД 13 Громада Рада Громади Голова Громади затверджує статут громади управляє майном, що є в комунальній власності затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання затверджує місцеві бюджети і контролює їх виконання встановлює місцеві податки і збори забезпечує проведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів утворює, реорганізує та ліквідує комунальні підприємства, організації, установи обирає повноваження Виконавчий орган очолює формує


Slide 13

РАЙОННЕ САМОВРЯДУВАННЯ 14 Район Голова Ради здійснює управління об'єктами спільної власності громад затверджує районні програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання затверджує районний бюджет вирішує питання щодо використання природних ресурсів місцевого значення ухвалює рішення щодо охорони правопорядку та громадської безпеки вирішує питання розвитку закладів освіти, культури та охорони здоров'я обирає обирає Виконавчий комітет повноваження Голова призначає Районна Рада формує


Slide 14

ОБЛАСНЕ САМОВРЯДУВАННЯ 15 Область Голова Ради обирає обирає Виконавчий комітет повноваження Голова призначає Обласна Рада формує здійснює управління об'єктами спільної власності громад затверджує обласні програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання затверджує обласний бюджет вирішує питання щодо використання природних ресурсів місцевого значення ухвалює рішення щодо охорони правопорядку та громадської безпеки вирішує питання розвитку закладів освіти, культури та охорони здоров'я


Slide 15

«Державі потрібен парламент європейського зразка – Національні Збори України, що будуть поєднувати в собі і політичне, і територіальне представництво» Віктор ЮЩЕНКО РОЗШИРИТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДЕМОКРАТІЮ 16


Slide 16

ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ 300 народних депутатів Строком на 4 роки Народним депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу 81 сенатор Строком на 6 років По 3 сенатори від АР Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя 1/3 сенаторів переобирається кожні 2 роки Сенатором може бути обраний громадянин України, який на день виборів має право голосу і досяг 30 років СЕНАТ: гарантія інституційної стабільності територіальне представництво 17 ПАЛАТА ДЕПУТАТІВ: відображення політичної структуризації українського суспільства орган політичного представництва народу


Slide 17

ПРОЦЕС ЗАКОНОТВОРЧОСТІ 15 днів 10 днів Законопроект Сенат Президент України Палата депутатів 5 днів 15 днів Повторно більшістю від загального складу Відхилив Вето Повторно 2/3 голосів Публікує Голова Палати депутатів Суб'єкти законодавчої ініціативи: народні депутати сенатори Кабінет Міністрів України Президент України Не менше 100 тис. громадян, які мають право голосу 18


Slide 18

«Скажу коротко: кардинальна зміна виборчої системи повинна стати основою для якісного кадрового оновлення влади як в центрі, так і на місцях» Віктор ЮЩЕНКО ПОДОЛАТИ ПОЛІТИЧНУ КОРУПЦІЮ 19


Slide 19

Відновлення зв‘язку між народними обранцями і виборцями Перехід до відкритих виборчих списків Підвищення професійного рівня парламенту Утвердження права персоніфікованого вибору народних представників Запровадження мажоритарної системи на всіх місцевих виборах Ліквідація гіпертрофованої ролі партійних лідерів Формування партій європейського зразка ЗМІНА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ 20


×

HTML:

Ссылка: