'

Web freelance for a living

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Web freelance for a living Марио Пешев peshev.net/blog www.linkedin.com/in/mpeshev


Slide 1

По ред на номерата За мен и Ложата За занаята One man army Организация на време и ресурси PR Трикове при работа с клиенти


Slide 2

За мен


Slide 3

Ложата на фрийлансърите http://freelance-lodge.org Обединяване на експерти с цел: обмяна на опит съвместна работа brainstorming


Slide 4

Какво означава freelance? Средновековен воин без господар Експерт без началници: плаващо работно време избор на проекти подбор на клиенти неограничен доход


Slide 5

Къде сме ние? Експерти в поне една област програмиране, дизайн, SEO преводи, текстове обучения, консултации други Добри оратори Лидерски потенциал


Slide 6

Системни изисквания Качества: организиран социален адаптируем чаровен експерт солиден опит/портфолио


Slide 7

Началото Първите 9 месеца Финансов буфер 3 основни подхода: откраднат проект/клиент outsource „с Бога напред“ Редуцирани приходи Пробив в конкретна ниша


Slide 8

Поле на труда Разтръбете навсякъде! Борси за фрийленсъри Предходни клиенти Познати в IT бранша Контакти на контакти Нови познанства


Slide 9

Мрежа от колеги


Slide 10

Лична организация Работно място Работно време Пълен инструментариум помощни средства/софтуер Финансово разпределение Подсигуряване за 3 месеца


Slide 11

Telecommuting


Slide 12

Работно място


Slide 13

Работно време Ясно дефинирано работно време! Тайминг на отработени часове Най-продуктивни времена Разпределение работа/бизнес


Slide 14

Средства Tool-чета софтуерни органайзери/тефтери принтер/скенер камера визитки/флайери


Slide 15

PR Ние пред света социални мрежи портфолио блогове LinkedIn Лична връзка


Slide 16

Постижения Дипломи Сертификати Книги Публикации Интервюта Опит


Slide 17

Show-off


Slide 18

В социалните мрежи Активност Контакти Неангажиращи съобщения Групи Събития


Slide 19

Конференции и networking


Slide 20

Директен контакт Връзка с бизнес партньорите профилактични писма/обаждания неангажиращи срещи поздравителни картички


Slide 21

Повече, повече! Дълготрайно нови версии обновления екстри поддръжка


Slide 22

Right tool for every job


Slide 23

Drupal power Мощен фреймуърк Лесна доработка на модули и теми CMS система Начало на дистрибуции Acquia Drupal Open Atrium Pressflow


Slide 24

Специализация и цели Дълготрайни взаимоотношения Сигурен доход Продукт Поддръжка Портфолио Препоръки Процент (реклами, площ)


Slide 25

Проблеми Организация на време Спазване на краен срок Поемане на много задачи Получаване на плащане Комуникация с клиент Дефиниране на изисквания Модерни технологии


Slide 26

Ясен график и оценка Тип работа Почасов подход Проект „на фази“ Заплата Ясна и твърда ставка Липса на компромиси


Slide 27

Определяне на ставка freelanceswitch.com/rates


Slide 28

Начален и краен срок Предаване на всички материали Срокове за преглед и рекламация Авансово плащане Наказателна отговорност за закъснения


Slide 29

Плащания Авансово плащане Юридическо споразумение Делене на фази Финален трансфер преди предаване


Slide 30

Комуникация 2+ контакта Дефинирани срокове за обратна връзка Правилен избор на комуникация според клиента Редовен статус на задачите


Slide 31

Изисквания FAQ списък Изясняване до детайли Спецификация Повишено внимание


Slide 32

Софтуерни изисквания


Slide 33

Примерен FAQ Каква е целевата група за проекта? Колко типа потребители ще участват? Примерни проекти (визия и поведение) По какъв начин ще става заплащането? Налични ли са всички необходими материали? Hint: freelancefolder.com


Slide 34

В крачка Следване на новите тенденции Разучаване на нови технологии Семинари Провеждане консултации/обучения Поддържане профили и сайтове


Slide 35

Статистики Източник: Rockable Press – Freelance Statistics Report, 2008 Анкетирани 3700 фрийлансъра от 6 континента Любопитна информация за работата на свободни начала по света


Slide 36

Разпространение


Slide 37

Основни професии


Slide 38

Мотивация за фрийланс


Slide 39

Наслука и до скоро!


Slide 40

For homework Freelancer's toolset 101 essential resources Hourly rate calc Working with others FL I refuse to give up FL Optimize FL business After freelancing? To win any project freelancer.peshev.net Reasons to fail Budgeting for FLs Outsource dillema Start a freelance company 50+ free resources Dropbox for clients Freelance on the road


×

HTML:

Ссылка: