'

БЛОГ. Всичко е .... Комуникация.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

БЛОГ. Всичко е .... Комуникация. Обучителна програма с вграден коучинг 03 – 04.10.2009 г. Обучител: Анжела Иванова


Slide 1

Социалните медии Много популярни Запознанства Поддържат приятелства Споделят идеи и преживявания Размяна на информация – новини, снимки, видео 2 1


Slide 2

3 Социалните медии и бизнеса Социалните медии предефинират начина, по който ние маркетираме пазара и нашите потребители. 1


Slide 3

Изследване на Forrester Research 2008 г. 95 % от маркетолозите на компании в САЩ и Европа, които инвестират в социални медии, споделят че независимо от състоянието на икономиката, ще продължат да инвестират тях. Компаниите ще харчат 3.1 билиона годишно за социални медии до 2014 г. 4 1


Slide 4

Социалните медии не са маркетингово оръжие Те помагат на маркетинга... Реклама Популяризиране на услуги/продукти Справяне с недоволни клиенти Изследват се потребности Обратна връзка ... И много повече! Създават общност Създават лоялни клиенти Положителен имидж Доверие 5 1


Slide 5

Комуникация Ключ към подобряване на маркетинга и продажбите. Разбирането и комуникацията с клиентите изграждат ДОВЕРИЕ. Социалните медии са комуникация – бърза, интерактивна, лична. 6 1


Slide 6

Закон No: 1 Не мисли за социалните медии като за маркетингово оръжие, а като за средство, с което ще можеш по-добре да комуникираш с потребителите, за да изградиш доверие. 7 1


Slide 7

8 Какво още? Кои са социалните медии? RSS 1 Примери: http://www.alabala.org http://www.vlkomarov.info/micro-blog/ http://www.youtube.com/ http://www.facebook.com Какво виждаме? Уиджетс (Widgets) Социални мрежи Видео блогове Аудио блогове Микро-блог БЛОГ


Slide 8

ПОЧИВКА 1 ЧАС 9


Slide 9

БЛОГ Думата произлиза от weblog (1997 г.) Физически изглежда като сайт Изграден е от кратки постове /статии Двупосочна комуникация Социална медия 10 2


Slide 10

11 Лични Общност Бизнес Интерактивен Лично мнение по теми Личен дневник БЛОГ 2 Примери: http://delian.blogspot.com http://ikonomika.org http://kaka-cuuka.com Общност Обратна връзка Новости Събития, продукти Интерактивен Експертно мнение


Slide 11

Бизнес блог Средства: Честно и прямо общуване Неформално общуване Взаимодействие Ангажиране на вниманието Резултати: Създават се отношения Дългосрочно обвързване Лесна обратна връзка Достига нови клиенти 12 2


Slide 12

Бизнес блог Перфектното средство да ОКУРАЖАВАНЕ на потребителите да участват в създаването на нови продукти и подобряване на стари. Средство за изграждане на ЛОЯЛНОСТ Средство за изграждане на ДОВЕРИЕ у потребителите. Средство за СПОДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНОСТТА на компанията. 13 2


Slide 13

Бизнес блогът е медия, в която чрез публикуване на неформална информация, се изграждат персонални и лични отношения с клиентите и потребителите. 14 2


Slide 14

БЛОГ Предпоставки за успешно изграждане ВРЕМЕ Постоянство Дългосрочност Постване поне веднъж седмично Бърз отговор на коментар ЦЕЛ Да се изгради УСЕЩАНЕ за компанията Да се изгради ИМИДЖ 15 2


Slide 15

ЕКОНТ Компания, ориентирана към своите клиенти и удовлетворяване на техните нужди. 16 2


Slide 16

ПОЧИВКА 15 МИН. 17


Slide 17

18 Определяне на целта Тема, заглавие и съдържание на поста Обратна връзка Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка3 Стъпки за писане в блог 3


Slide 18

Определяне на цел Коя е дългосрочната цел за изграждане на блог-маркетингова програма във вашата компания? Дългосрочната цел е винаги обвързана със стратегията на компанията. Какви са краткорочните цели, които може да си поставите? Зависят от организацията на блог-програмата, от конкретни задачи за решаване. Коя е целевата група? Възраст, навици, интереси. 19 3 Стъпка 1


Slide 19

Закон No: 2 Създавай ПОЛЕЗНА информация! От информацията зависи дали ще се постигнат целите на блога. 20 3


Slide 20

Полезна информация В блога е необходимо да има присъствие и лично отношение. Да се споделят лични преживявания, интереси. Всеки пост се подписва с име и снимка на автора. Необходимо е в блога да се публикува информация за автора – професия, образование, интереси, опит, постижения и др. Блогът да разказва не за харакетиристиките на услугите или продуктите, а за ползите от тях. Пример: Характеристика на куриерската услуга: ТОЧНОСТ Ползи: 1. Спокойствие (Не се нарушава шанса ми да ме приемат в университета; Работя в график; и т.н.) 2. Спестявам време, пари. 21 3


Slide 21

Определяне на темата Полезни съвет за услугата/ продукта. Новости около услугата/ продукта. Информация от кухнята на екипа/компанията. Постижения на компанията. Актуални промоции и оферти. Бъдещи проекти на компанията. Информация за партньорите. Какво ми харесва, от какво се интересувам, какви каузи поддържам, за какво ми пука, какво искам да променя? Моята философия на работа. Нашата философия. Да питам за мнения и препоръки. Лична информация за служителите (интересна). Интервю с известен човек, който да каже положителни неща за нас. Какви теми са подходящи за блога? 22 3 Стъпка 2


Slide 22

Закон No: 3 Не споделяй конфиденциална информация в блога! Не споделяй новини, които е предвидено да бъдат казани от друг човек или инстанция в организацията. Не споделяй фирмени тайни. Не споделяй новини, които могат да накърнят доброто име на компанията. 23 3


Slide 23

ПОЧИВКА 15 МИН. 24


Slide 24

Заглавието Дали читателите ще започнат да четат , когато видят поста, зависи от заглавието. Заглавието е най-решаващата част от поста. Грабва вниманието на търсачките Грабва вниманието на читателите Задържа лоялните читатели 25 4 Стъпка 2


Slide 25

6 стратегии за ИНТРИГУВАЩО ЗАГЛАВИЕ Мисли за заглавието, като за реклама на твоя пост. 26 4 Стъпка 2 ПРОСТО И ЛЕСНО ЗАГЛАВИЕТО Е ОСТРИЕ ОПИШИ ГРАБНИ ВНИМАНИЕТО ПОСРЕЩНИ НУЖДИТЕ ПОЛЗВАЙ КЛЮЧОВА ДУМА


Slide 26

Техники за интригуващо заглавие Започни с очевидното Понякога най-подходящото заглавие е да покажеш очевидното. Това е стратегия , която се използва от много вестници и списания. Тук читателя веднага разбира дали поста е за него или не. Шокирай Начинът да се отличиш от тълпата богъри е като използваш шоково заглавие за поста си. Тук внимавай да не прекалиш и читателя да не може да види нещо общо между шока в началото и съдържанието после. Интрига и теза Да напишеш такова заглавие е изкуство. Това не е клюка или жълта новина. Тези заглавия дават достатъчно информация, но остават нещо и за въображението. Постът се дочита до края, защото читателите искат да знаят как ще завърши. Как да... Класически похват за поставяне на заглавия. От този тип са и заглавията “5 начина за...”, “Топ 10 причини за...”. Тези заглавия работят, защото дават причина на хората да четат. 27 4 Стъпка 2 Хумор Чудесен начин за привличане на читатели. Ако имаш чувство за хумор, използвай го.


Slide 27

Съдържание на блога Формира се от контекстуално свързана информация: Постове Снимки Видео Аудио Полезни линкове 28 4 Източник на снимка: http://sis-bg.com/blogging.jpg


Slide 28

Закон No: 4 Не копирай чуждо съдържание без да споменеш автора му или да сложиш линк към оригиналното съдържание! 29 4


Slide 29

ОБЕДИНЯВАЩА ИДЕЯ Съдържанието трябва да има ОБЕДИНЯВАЩА ИДЕЯ, представена от ЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА. Предварително обмисли идеята си Не предлагай прекалено много идеи в един пост Не заравяй обединяващата идея под купища изречения. 30 4 Стъпка 2


Slide 30

Оформяне на съдържанието (1) Стегнато съдържание Варира според темата. Разпредели текста си в отделни абзаци, започващи с интригуващи изречения. Кратки и прости изречения Предварително обмисли съдържанието и го представи разбираемо, ясно и с прости изречения. Празно пространство Не запълвай всяко празно кътче в блога с текст, картинки и знаци. Текстът трябва да диша. 31 4 Стъпка 2


Slide 31

Оформяне на съдържанието (2) Внимателно с тона Положителното отношение и вежливостта в споделянето на идеи и мисли са задължителни. Говори от свое име в първо лице, единствено число. Добавяй стойност Със всеки свой пост прибавяй стойност към диалога. Казвай нещо ново, различно или от друга гледна точка. 32 4 Стъпка 2


Slide 32

Отворени линии (1) Отворена линия се нарича първото изречение на всеки абзац в текста. Читателят в интернет първо сканира съдържанието преди да прочете цялата статия. Погледът минава през началото на всеки абзац. Ето защо: Целта на заглавието е да заинтригува потенциалния читател и той да прочете първото изречение от нашия първи абзац. Целта на първата линия е да заинтригува и читателят да прочете втората линия. Целта на втората линия е да заинтригува, за да бъде прочетена третата ... 33 4 Стъпка 2


Slide 33

Отворени линии (2) Накарай ги да продължат да четат... Наследство от 9 милиона лева не означава нищо, ако имаш слабо сърце. ... Вярваш ли в любовта от пръв поглед или трябва да отново да мина? ... Ако стоиш пред огледалото и държиш 11 рози, ще видиш най-красивите 12 цветя в света... 34 4 Стъпка 2


Slide 34

Отворени линии (4) Чек-лист за заглавието и отворените линии: Възбужда ли интереса и любопитството на читателя? Въвежда ли в темата? Създава ли необходимост да се дочете текста? 35 4 Стъпка 2


Slide 35

Разкажи ми история Често в блога се разказват истории. Те ангажират вниманието на читателя. Надхвърлят сферата на теорията и фактите. Предизвикват емоции. Лесно се възприемат от читателя. Илюстрират твоята гледна точка, която може да е много по-убедителна (или осъдителна) от други типове информация. 36 4 Стъпка 2


Slide 36

6 типа истории 37 4 Стъпка 2 КОЙ СЪМ АЗ ЗАЩО СЪМ ТУК ЗНАМ КАКВО СИ МИСЛИШ ЩЕ ТЕ НАУЧА КАК ВИЗИЯ ЦЕННОСТИ В ДЕЙСТВИЕ


Slide 37

ДОМАШНА РАБОТА: 1. РАЗКАЖИ ИСТОРИЯ ПО КРАТЪК, ЯСЕН И ЗАИНТРИГУВАЩ НАЧИН. ПОСТАВИ ЗАГЛАВИЕ. 2. НАПРАВИ ПОНЕ ЕДИН КОМЕНТАР НА ЧУЖДА ИСТОРИЯ – ПОЛОЖИТЕЛЕН ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЕН. 38


Slide 38

Край на първи ден. 39


Slide 39

ДОСТИГА ДО ХОРАТА НАЙ-ДОБРИЯТ МАРКЕТИНГ... 40 5 Изгражда доверие Приканва към покупка ...този, който УВЛИЧА след себе си преспективните клиенти и ИНФОРМИРА настощите “Истината за хората ще ви помогне да спечелите съзнанието на вашите потенциалн и настощи клиенти.” Джей Левинсън, бащата на Герила Маркетинг


Slide 40

41 ПРИЕМАНЕТО НА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИТЕ НЕПОДПРАВЕНОСТТА ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ДОВЕРИЕТО КАКВО КУПУВАТ ХОРАТА? 5 ОЧАКВАНИЯ ОБЕЩАНИЯ МНЕНИЕТО ЗА ВАС ДОБРОТО ИМЕ ГАРАНЦИИ РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМ ВАС САМИТЕ ПОСТОЯНСТВОТО ВИ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ИЗВЕСТНИ МАРКИ ВАШАТА ИДЕНТИЧНОСТ УСПЕХ, ВАШИЯ УСПЕХ СВОБОДА ОТ РИСК ЧЕСТНОСТТА ЗДРАВЕ, СИГУРНОСТ, ЛЮБОВ, ОДОБРЕНИЕ ДОБРИЯ ВКУС


Slide 41

42 КАКВО НЕ КУПУВАТ ХОРАТА? 5 НЕДОКАЗАНИ НЕЩА АМАТЬОРЩИНА В МАРКЕТИНГА ПРЕУВЕЛИЧЕНИ ПРЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ “УМНИ” ЗАГЛАВИЯ ИЗМИСЛЕНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ВЕЛИКОЛЕПНИ ГРАФИКИ, НО ПО СРЕДАТА НА ПОСЛАНИЕТО


Slide 42

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БЛОГА Целта е да създадем положително преживяване с нашата фирма и марка. 43 ОБЩУВАНЕ СПОДЕЛЯНЕ ДОВЕРИЕ 5


Slide 43

5 закона на блогинга (1) 1. Не мисли за социалните медии като за маркетингово оръжие, а като средство, с което ще можеш по-добре да комуникираш с потребителите, за да изградиШ доверие! 2. Създавай ПОЛЕЗНА информация! 3. Не споделяй конфиденциална информация в блога! Не копирай чуждо съдържание в блога си без да споменеш автора му или да сложиш линк към оригиналното съдържание! ? 44 5


Slide 44

Закон No: 5 Поддържай комуникацията и винаги отговаряй на коментарите – бързо, вежливо, с полезна информация! 45 5


Slide 45

46 Ако не желаете да направите коментар, пишете ми на имейла. Запазвам си правото да Коригирам или да изтрия който и да е коментар. Няма да споделя с никого Вашият имейл адрес. Внимавай за езика си. Обратна връзка 5 Не се разрешават спам-коментари Хубаво е да изразиш несъгласие, но не бъди вечна опозиция. Стъпка 3 ЗАДАЙ ПРАВИЛА! Благодаря за Вашия (твоя) коментар! Ние искаме да изградим и поддържаме среда с положителна и здравословна комуникация. Когато коментирате, моля, имайте предвид следните правила:


Slide 46

47 Как да реагираме на негативни кометари? 5 Стъпка 3 Обратна връзка


Slide 47

48 Благодаря за вниманието! www.nginno.com


×

HTML:

Ссылка: