'

За съвпаденията

If you like this presentation – show it...

Slide 0

За съвпаденията


Slide 1

За съвпаденията по време на криза


Slide 2

Вярвате ли,


Slide 3

Вярвате ли, че НЯМА


Slide 4

Вярвате ли, че НЯМА случайни неща?


Slide 5

Струва ли ви се, че отделни събития


Slide 6

Струва ли ви се, че отделни събития са всъщност свързани?


Slide 7

Струва ли ви се, че отделни събития са всъщност свързани?


Slide 8

Струва ли ви се, че отделни събития са всъщност свързани?


Slide 9

Струва ли ви се, че отделни събития са всъщност свързани?


Slide 10

Струва ли ви се, че отделни събития са всъщност свързани?


Slide 11

Имате ли усещането, че всички обсъждат


Slide 12

Имате ли усещането, че всички обсъждат една и съща тема


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22

Какво мислите за повторенията?


Slide 23

Какво мислите за повторенията? Досадни и объркващи? ИЛИ


Slide 24

Какво мислите за повторенията? Досадни и объркващи? ИЛИ АТРАКТИВНИ и интригуващи?


Slide 25

…и по-конкретно,


Slide 26

Какво мислите за повторенията в маркетинга?


Slide 27

Какво мислите за повторенията в маркетинга? Позволени ли са там съвпаденията?


Slide 28

Какво мислите за повторенията в маркетинга? Позволени ли са там съвпаденията? Има ли място за случайни неща?


Slide 29

(в началото на 2009)


Slide 30

(в началото на 2009) (в началото на 2009)


Slide 31

Това са два различни бранда.


Slide 32

Това са два различни бранда. Дали е съвпадение?


Slide 33

Това са два различни бранда. Дали е съвпадение? Може би.


Slide 34

А това, дали е съвпадение?


Slide 35

А това, дали е съвпадение?


Slide 36

А това, дали е съвпадение?


Slide 37

А това, дали е съвпадение? Интериор сцена – уеб портал за интериор. 01.01.2008.


Slide 38

А това, дали е съвпадение? Интериор сцена – уеб портал за интериор. 01.01.2008. Интериор сити – търговски център за интериор. Рекламна комуникация - януари 2009


Slide 39

Това пак са два различни бранда, но


Slide 40

Това пак са два различни бранда, но със сходни имена,


Slide 41

Това пак са два различни бранда, но със сходни имена, еднакви цветове в рекламната комуникация,


Slide 42

Това пак са два различни бранда, но със сходни имена, еднакви цветове в рекламната комуникация, в един и същи бранш.


Slide 43

Това пак са два различни бранда, но със сходни имена, еднакви цветове в рекламната комуникация, в един и същи бранш. Дали е съвпадение?


Slide 44

Ами това:


Slide 45


Slide 46


Slide 47

че е ефективно една хубава мисъл да се повтаря няколко пъти ? Мислите ли,


Slide 48

Мислите ли, че една хубава мисъл трябва да се повтори няколко пъти ?


Slide 49

Според вас, една хубава мисъл, повторена няколко пъти,


Slide 50

Според вас, една хубава мисъл, повторена няколко пъти, пак ли е хубава ?


Slide 51

И аз така си помислих.


Slide 52

Може ли


Slide 53

Може ли да се развие една и съща идея


Slide 54

Може ли да се развие една и съща идея по няколко начина


Slide 55

Може ли да се развие една и съща идея по няколко начина и това да НЕ бъде повторение?


Slide 56

Може.


Slide 57

Може.


Slide 58

Къде е въздействащата реклама


Slide 59

автентичната,


Slide 60

…с ярки идеи ;


Slide 61

…тази, която разказва за традиции и ценности,


Slide 62

…която ни кара да се смеем ?


Slide 63

Наистина ли се налага да използваме старомодни изразни средства?


Slide 64

Искаме ли нашият бизнес да попадне в плен на


Slide 65

Искаме ли нашият бизнес да попадне в плен на случайността?


Slide 66

И резултатът от комуникацията да бъде:


Slide 67

И резултатът от комуникацията да бъде: объркване у аудиторията


Slide 68

И резултатът от комуникацията да бъде: объркване у аудиторията неефективно позициониране и


Slide 69

И резултатът от комуникацията да бъде: объркване у аудиторията неефективно позициониране и размита идентичност ?


Slide 70

Мислите ли, че случайно разглеждате тази презентация?


Slide 71

Няма случайни неща.


Slide 72

Използвани са снимки от: www.britannica.com www.bridgesmedical.com www.babble.com www.abc.net.au (Слайд 2) www.zimbio.com www.rfi.fr (Слайд 4) www.novavizia.com (Слайд 13) Лога на интериорни фирми и компании и личен архив.


×

HTML:

Ссылка: