'

Директор з персоналу ELEKS Software

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Директор з персоналу ELEKS Software Теорії * Інструменти * Практики


Slide 1

Мотив — (від фр. motif, від лат. motus — прикметник минулого часу дієслова movere — рухати(ся)) — багатозначний термін, що використовується у двох головних значеннях: Внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії; Фрагмент загальної картини або об'єкта, що багаторазово повторюється з деякими змінами. В основі мотиву лежить потреба. Мотивація (мотивування, актуалізація мотивів) – сукупність дій, впливів як людей так і середовища, що призводять до підсилення мотиву, та як наслідок, до дій, що задовільняють потребу.


Slide 2


Slide 3


Slide 4

Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу Теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга Теорія потреб Девіда МакКлеланда


Slide 5

самореалізація повага соціальні безпека фізіологічні досягнення статус дружба стабільність їжа реалізація потенціалу статус престиж фірми пенсія зарплата


Slide 6


Slide 7

Потреба в успіху (досягненнях) Потреба у владі Потреба у приналежності


Slide 8

Маслоу Герцберг МакКлеланд


Slide 9


Slide 10

Інформаційна революція Прозорість, швидкість, мобільність Покоління Y Вибір – “не кнут чи пряник” а “гора чи пряник”


Slide 11

Візія Ціль Діалог Оцінка Свобода Підтримка Розвиток Особистість керівника


Slide 12

Візія People who develop a vision control their own life and destiny. With no vision, your life and destiny are controlled by outside forces.


Slide 13

Ціль Планування; Приоритети; ефективна робота вимагає значно менше енергії, ніж рішення декількох завдань одночасно без завершення кожного з них.


Slide 14

Діалог рівність зрілість довіра спільне творення відповідальність нарративи


Slide 15

Оцінка адекватність оцінки важливість зворотнього зв'язку


Slide 16

Свобода простір для творення і інновацій можливість самореалізації для всіх членів команди включаючи керівника


Slide 17

Підтримка друзі та близькі, які розділяють або розуміють ваші погляди спільноти людей, близьких за цінностями Керівник Команда дотримання балансу життя/робота підтримку можна ПРОСИТИ і БРАТИ - керівник теж людина , а не універсальний механізм ,що працює 24/7


Slide 18

Розвиток делегування відповідальність провали (невдачі) - вміння переживати невдачі і приймати такий досвід за позитивний - зменшує страх перед майбутнім і дає впевненість і незалежність можливість працювати поряд з “гуру”


Slide 19

Усвідомлення починати з себе парадоксальна теорія змін розвиток через усвідомлення емоційний інтелект


Slide 20

Конструктивний зворотний зв'язок Зміцнення впевненості в своїх силах Стимулювання професійного зростання Організація зовнішніх умов Особистість і життєвий приклад


Slide 21

Мотивування команди, а не кожного працівника Пробудження страху Застосування похвали за виключні результати Застосування одноманітних стимулів Ігнорування ознак демотивації


Slide 22

Розвивайте особистість як власний ресурс Комунікуйте Розвивайте співробітників Кар'єра = професійні навики Успіх = особистість


Slide 23

Дякую за увагу, Прошу запитання!


×

HTML:

Ссылка: