'

GeoGebra

If you like this presentation – show it...

Slide 0

GeoGebra Саба? 16 Вектор бойынша ?шб?рышты к?шіру Дайында?ан: Байназаров Тал?ат Пайдалан?ан ресурс: http://mathandmultimedia.com/2010/03/17/geogebra-tutorial-vector-translation/ geogebra.org


Slide 1

Б?л саба?та ?шб?рышты вектор ар?ылы к?шіруді ?йренеміз


Slide 2

ГеоГебра бетін ашып, Екі н?кте арасында?ы вектор ??ралын та?да?ыз


Slide 3

Графиктер ала?ында векторды? басы мен ая?ы болатын екі н?кте белгіле?із


Slide 4

К?пб?рыш ??ралын та?да?ыз


Slide 5

?ш н?кте белгілеп, ?шб?рышты салы?ыз


Slide 6

Вектор бойынша объектіні к?шіру ??ралын та?да?ыз


Slide 7

Алдымен ?шб?рышты, содан кейін векторды шерті?із


Slide 8

?оз?ау ??ралын та?дап, В н?ктесін шертіп к?рі?із.


Slide 9

Са?тау?а басып, интерактивті сызба?ызды са?тап ?ойы?ыз


×

HTML:

Ссылка: