'

Опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо показників роботи митних органів

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо показників роботи митних органів На основі даних за I/II квартали 2011 року Опитування проведено Європейською Бізнес Асоціацією за підтримки дослідницької компанії InMind Липень 2011 року


Слайд 1

2 Методологія проекту (1) Надані Європейською Бізнес Асоціацією результати опитування щодо показників роботи митних органів ґрунтуються на третьому етапі експертного опитування, проведеного серед членів Європейської Бізнес Асоціації. Методологія: Показник роботи митних органів, складений Європейською Бізнес Асоціацією, є комплексним показником, який включає в себе 5 індикаторів митних процедур, оцінку яким давали компанії, які взаємодіють з митними органами: Середня кількість днів, витрачених на митне оформлення однієї поставки Частка товарів, відібраних для фізичного огляду (%) Митна класифікація: частка товарів, класифікаційний код яких було змінено митними органами (%) Митна вартість: загальна кількість відмов у застосуванні першого методу визначення митної вартості (частка від загальної кількості митних декларацій, у %) Середня кількість документів для митного оформлення однієї поставки Аналізуються також і додаткові показники: проведення пост-аудиту компаній та думка компаній щодо корупції.


Слайд 2

3 Методологія проекту (2) Результати представлено окремо по кожному з 5 індикаторів як: Середнє значення кожного індикатора, наведене також в графіках Числове значення, що відділяє вищу половину вибірки від нижчої (медіана) Результати також наведено по таким критеріям: Тип компанії: a) компанії, які лише імпортують/експортують готові товари; b) компанії, які здійснюють експорт/імпорт, а також мають виробництво в Україні Розмір компанії: a) підприємства малого/середнього бізнесу (МСБ); b) великі компанії Учасники: 40 компаній – членів Європейської Бізнес Асоціації, члени Митного комітету Час проведення: Дані зібрано у другій половині 2011 року та відображують ситуацію у першій половині 2011 року Проведення опитування: Опитування проведене Європейською Бізнес Асоціацією, аналітичну підтримку надано дослідницькою компанією InMind


Слайд 3

4 Основні результати опитування


Слайд 4

5 Опитування Європейської Бізнес Асоціації щодо показників роботи митних органів : Компоненти


Слайд 5

6 Середня кількість днів, витрачених на митне оформлення однієї поставки Середня кількість днів, витрачених на митне оформлення, становить 2.5 дні, при цьому це значення не змінюється в залежності від напрямку діяльності компаній (імпортери/експортери та компанії, які мають виробничі потужності в Україні) або від розміру компаній. В порівнянні з попереднім етапом, середня кількість днів фактично не змінилась (2.5 дні проти 2.0 днів). Середнє значення = 2,5 дні Медіана = 2,0 дні


Слайд 6

7 Частка товарів, відібраних для фізичного огляду (%) Частка товарів, відібраних для фізичного огляду, зменшилась в порівнянні з ІІ половиною 2010 р. для усіх типів компаній. В той час як за даними респондентів більше 50% товарів було піддано фізичному огляду у 2010 році, середня кількість фізичних перевірок у І половині 2011 р. знизилась в середньому до 26%. Середнє значення = 26,2% Медіана = 10,0%


Слайд 7

8 Митна класифікація: частка товарів, класифікаційний код яких було змінено митними органами (%) Респонденти відзначили незначну тенденцію збільшення частки товарів, класифікаційний код яких було змінено митними органами (з 6% до 8%). Хоча така частка і залишається порівняно низькою, в той же час вона дещо вища для імпортерів та експортерів в порівнянні з компаніями, які мають виробничі потужності в Україні. Середнє значення = 8,1% Медіана = 2,5%


Слайд 8

9 Загальна кількість відмов у застосуванні першого методу визначення митної вартості (частка від загальної кількості митних декларацій, у %) Загальна кількість відмов у застосуванні 1-го методу визначення митної вартості у І половині 2011 р. мала тенденцію до зменшення (27% в І половині 2011 р. в порівнянні з 38% у 2010 р.). Коливання в залежності від типів компаній є незначними. Середнє значення = 27,2 % Медіана = 10,0 %


Слайд 9

10 Середня кількість документів для митного оформлення однієї поставки За даними компаній, середня кількість документів, що подаються для митного оформлення однієї поставки, становить 10 документів (в порівнянні з 11 документами у 2010 р.). Значення статистичної медіани (10 документів) залишається незмінним, що вказує на відсутність змін цього показника. Середнє значення = 9,8 документів Медіана = 10,0 документів


Слайд 10

11 Перевірки після митного оформлення, проведені на підприємствах протягом періоду Серед усіх учасників опитування 40% повідомили про проведення перевірок після митного оформлення протягом І половини 2011 р. В той час як половина компаній з цього числа повідомили лише про 1 перевірку, інші пройшли між 2 та 5 перевірками, що демонструє тенденцію на загальне збільшення перевірок після митного оформлення впродовж І половини 2011 р. Тривалість перевірок після митного оформлення становить від 1 до 30 днів. В той час як більшість перевірок тривала до 5 днів, лише 3 перевірки тривали більше 20 днів.


Слайд 11

12 Думка компаній щодо корупції в Митній службі Лише 15% опитуваних вважають, що за останні 6 місяців корупція зменшилась, в той час як кожна четверта компанія відзначає подальше погіршення ситуації. 62% опитуваних зазначили, що корупція в митній службі залишилась на тому ж рівні в порівнянні з попередніми 6 місяцями, коли респонденти повідомляли про значне зростання корупції.


Слайд 12

+38 044 496 06 01 office@eba.com.ua www.eba.com.ua


×

HTML:

Ссылка: