'

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

11/22/2014 1 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ НА КРИБ СРЕЩУ КРИЗАТА Евгений Иванов Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на КРИБ


Слайд 1

11/22/2014 2 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» Проект 2014: Единни в кризата, силни в успеха!


Слайд 2

11/22/2014 3 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ има визия за преодоляване на световната икономическа криза: Преди половин година КРИБ представи на правителството цялостна платформа за противодействие на икономическата криза Преди една година КРИБ разработи икономическа платформа за развитието на България „Проект 2014: Единни в кризата, силни в успеха!”


Слайд 3

11/22/2014 4 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» Изготвяне на антикризисните мерки 1. Бипартитни преговори, приключили с конференция на 21 март 2010 г. 2. Преговори между социалните партньори и правителството в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, стартирали на 25 март 2010 г. и приключили на 30 март 2010 г. 3. Решение на Министерски съвет 180 от 1.04.2010 Цел: запазване размерът на данъците


Слайд 4

11/22/2014 5 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ФИСКА Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българската фондова борса, приходите от която постъпват в полза на бюджета на републиката Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд” и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови институции


Слайд 5

11/22/2014 6 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ФИСКА 4. изграждане на публични регистри за държавното и общинско имущество, отдадено под наем и за земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори 5. увеличаване срока на арендните договори за земеделски земи и подажба на част земята чрез публичен търг 6. увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто


Слайд 6

11/22/2014 7 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители – аутсорсване на дейности 2. Ограничаване на разходите в държавната администрация до 20%


Слайд 7

11/22/2014 8 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА В ДЪРЖАВАТА Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти Разплащане на държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени договори - ББР Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите


Слайд 8

11/22/2014 9 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» МЕРКИ ОТНОСНО ПАЗАРА НА ТРУДА ПМС 44 – Насърчаване на временната заетост Подпомагане на работодателите в период на затруднение поради кризата и преминаване на намалено работно време с оглед запазване на заетост и задържане на персонала 2. Компенсация на служители и работници, работещи на намален работен ден


Слайд 9

11/22/2014 10 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ - Вашият партньор в България: www.ceibg.bg Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: