'

НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ StartUP@Plovdiv 2010 Пловдив, 17-18 април 2010 г. European Commission Enterprise and Industry.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

информация патенти бизнес партньори финансиране законодателство процедури иновации данъци търгове мита


Слайд 2

Европейският Съюз в подкрепа на бизнеса: Инициативи Бази данни и портали Мрежи


Слайд 3

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/index_bg.htm


Слайд 4

ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ възможност на стартиращи предприемачи да работят до 6 месеца заедно с опитен предприемач в друга страна от ЕС. www.erasmus-entrepreneurs.eu


Слайд 5

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС http://ec.europa.eu/small-business/


Слайд 6

http://ec.europa.eu/youreurope


Слайд 7


Слайд 8

www.mkaccdb.eu.int


Слайд 9

http://exporthelp.europa.eu


Слайд 10

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13

http://eur-lex.europa.eu/


Слайд 14

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/


Слайд 15

http://ted.europa.eu


Слайд 16


Слайд 17

Мрежи за информация и съвет Enterprise Europe Network – Мрежа на Европейските иновационни и информационни центрове Национални контактни точки по 7ма Рамкова Програма EURES


Слайд 18

Мрежи за решаване на презгранични проблеми SOLVIT FIN-Net - Мрежа за извънсъдебно решаване на финансови спорове Европейски омбудсман ECC-Net - Мрежа на европейските потребителски центрове


Слайд 19

Enterprise Europe Network Информация и консултации Търсене на бизнес партньори Насърчаване на иновациите и участието по програми на ЕС Канал за обратна връзка с Европейската Комисия http://www.enterprise-europe-network.bg/index_bg.php


Слайд 20

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Елена ПАЛАВРОВА Европейски Информационен и Иновационен Център /Enterprise Europe Network/ към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив www.pcci.bg


×

HTML:

Ссылка: