'

Результати дослідження “Комунікаційна політика роботодавців в період кризи”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Результати дослідження “Комунікаційна політика роботодавців в період кризи” Результати дослідження агенції PRP Ukraine, проведено за участі компанії InMind


Слайд 1

Мета та завдання дослідження Мета: Проаналізувати комунікаційну політику роботодавців в кризовий період Завдання: Виявити поінформованість зайнятих українців про вплив глобальної економічної кризи З точки зору на перспективи їхньої компанії З точки зору на їх власний добробут Визначити рівень довіри співробітників до їх керівництва щодо питань кризи


Слайд 2

Дизайн дослідження Міста мільйонники (6 міст) Дніпропетровськ Донецьк Одеса Львів Харків Київ N=602 Репрезентативність вибірки контролюється за показниками статі та віку


Слайд 3

Розподіл за віком Розподіл за типом зайнятості


Слайд 4

Соціально-демографічний профіль За рівнем освіти За матеріальним становищем


Слайд 5

Розподіл за видом діяльності серед тих, хто працює


Слайд 6

Як Ви вважаєте, як протягом наступного року вплинуть економічні та фінансові проблеми в Україні на Вас та Вашу сім’ю? Як Ви вважаєте, як протягом наступного року вплинуть економічні та фінансові проблеми в Україні на компанію, в якій Ви працюєте? Більшість очікує скоріше негативний вплив кризи на сім’ю і на компанію, хоч на компанію – трохи менше. Все ж, люди схильні емоційніше оцінювати персональну ситуацію, ніж робочу


Слайд 7

Як Ви вважаєте, що може статися з Вашою компанією? Більше половини опитаних очікують, що компанія, в якій вони працюють, не скоротить штат, але буде мати складність у досягненні поставлених цілей, а 37% очікують на скорочення.


Слайд 8

Скільки часу протягом останнього місяця керівництво Вашої компанії приділяє донесенню інформації про вплив фінансової кризи на компанію? Лише 23,6% опитаним було надано інформацію від керівництва про кризову ситуацію у достатній мірі, а з 37,5% опитаних на цю тему не говорили взагалі 57,4%


Слайд 9

Як Ви вважаєте, скільки часу має приділяти керівництво Вашої компанії донесенню інформації про вплив фінансової кризи на компанію? 44,9% опитаних бажають отримувати більше інформації від керівництва щодо кризи 44,9%


Слайд 10

Кому довіряють в контексті інформації про теперішні економічні та фінансові проблеми Рівень недовіри до керівництва стосовно питань кризи – найвищий. В той же час, найбільша довіра - до співробітників і безпосереднього начальства Чи можна довіряти…


Слайд 11

Основні висновки дослідження Керівництво українських компаній приділяє мало уваги інформуванню співробітників про наслідки економічної кризи для їхніх підприємств Українці песимістично оцінюють вплив кризи на власний добробут та на компанії, в яких вони працюють Населення найбільше очікує скорочення штату та складності в досягненні поставлених бізнес цілей та виконанні планів Зайняті вважають, що їхні керівники мали б більше часу приділяти інформуванню колективу про поточну ситуацію та її наслідки Існує брак минулого досвіду та загальний низький рівень розвитку внутрішніх комунікацій у більшості українських компаній Приблизно однакова ситуація інформаційного вакууму та відсутності уявлень про ідеальну роль керівників як носіїв інформації спостерігається як серед представників робітничих професій та торгівлі, так і серед офісних службовців Найбільше українці довіряють в питаннях кризи своїм співробітникам, колегам та своїм безпосереднім начальникам. Найменший рівень довіри існує по відношенню до зовнішніх аудиторій – клієнтів та бізнес-партнерів.


Слайд 12

Рекомендації від PRP Ukraine Проявити свою тверду лідерську позицію – постійно комунікувати співробітникам про позицію компанії, її плани та проблеми, про ситуацію на ринку Більше уваги приділяти внутрішнім комунікаціям, в тому числі регулярним зустрічам з командою, інформаційним повідомленням поштою, спільного аналізу поточної ситуації в компанії Підкріплювати інформацію, надану топ-менеджером, і на горизонтальному рівні – через безпосередніх керівників та співробітників Бути відкритими і відвертими зі своїми командами в цей складний час і, таким чином, мати можливість спростовувати чутки та підтримувати добре ім’я компанії. Адже репутація компаній будується саме на тому, як керівники реагують і ведуть себе під час кризи.


×

HTML:

Ссылка: