'

БГ Сервиз ООД © 2009

If you like this presentation – show it...

Slide 0

БГ Сервиз ООД © 2009 3 2 1 0 Моля изчакайте... 0:0


Slide 1

ISO 9001- практическо приложение © 20089 БГ Сервиз ООД Вяра Касабова


Slide 2

Съдържание Предизвикателствата ISO 9001:200х през nZoom Партньорска програма


Slide 3

Предизвикателствата Регистри Координация между служители, отдели, офиси Проследимост на връзките между записи Проследимост на действията Стандартни форми на документите


Slide 4

nZoom -регистри


Slide 5

nZoom- координация


Slide 6

nZoom- връзки между документи


Slide 7

nZoom- статуси


Slide 8

nZoom- проследимост


Slide 9

nZoom - стандартизация


Slide 10

Услуга с добавена стойност!


Slide 11

Нови версии на nZoom nZoom QMS - документи СУК и адресна книга цени от 349 € или 25 € / месец възможност за разширяване модул Вътрешен одит nZoom Light - СУК, адресна книга, документооборот цени от 1199 € или 49 € / месец възможност за разширяване с допълнителни модули


Slide 12

www.n-Zoom.com www.BGService.net


×

HTML:

Ссылка: