'

Глобално мислене – локални действия

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Corporate Governance 1 29 – 30/01/2010 Глобално мислене – локални действия Въвеждане на програма за Корпоративно Управление в Девня Цимент АД 12-ти ЧР Уикенд – хотел “Дипломат Плаза”, гр. Луковит


Слайд 1

Глобално присъствие 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 2 Италчементи е петият по големина производител на цимент в света. Компаниите, които са част от Групировката, съвместяват професионализма, опита и културата от 22 страни, на 4 континента, изграждайки индустриална мрежа от 63 циментови завода, 13 смилателни центъра, 5 терминала, 614 бетонови възела и 125 кариери за инертни материали. За 2008 Групировката е реализирала продажби на стойност 6 милиарда евро.


Слайд 2

Италчементи в България 3 Италчементи Груп навлиза на българския пазар през 1998 г. със закупуването на Девня Цимент. Заводът е с производствени мощности и годишен капацитет от около 2 милиона тона. В началото на 1999 г. Италчементи Груп става собственик и на Вулкан Цимент – завод с производствен капацитет от около 500 хиляди тона годишно. Днес Италчементи Груп е най-големият производител и износител на цимент в България с водещ пазарен дял. Компанията осигурява над 500 директни работни места, както и около 1 500 индиректни – подизпълнители, работещи на територията на заводите. 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010


Слайд 3

Програма за Корпоративно Управление 4 Италчементи Груп стартира програмата си за Корпоративно Управление през 2006 г. на семинар с участието на топ мениджърите от всички филиали в София Мисията на програмата е да съгласува ценностите, организацията и бизнес процесите със стратегическите цели и приетите принципи на управление Основната цел на тази инициатива е постигането на еднороден стил на управление, който се характеризира с етично бизнес поведение и с прозрачни и ефективни бизнес процеси За да се улесни и ускори процеса на въвеждане по филиалите е създадена система от насоки за работа, примерни варианти и стандартизирани шаблони, които могат да се адаптират към местните нужди, отразявайки организацията ‘’такава, каквато е’’ 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010


Слайд 4

Корпоративно Управление: Защо? 5 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Това е историята на четири човека, наречени Всеки, Някой, Който и да е и Никой. Имало да се свърши важна работа и Всеки бил сигурен, че Някой ще я свърши. Който и да е би могъл да я направи, но Никой го изпреварил. Някой се ядосал за това, защото било работа на Всеки. Всеки мислел, че Който и да е може да я направи, но Никой разбрал, че Всеки не би я свършил. Накрая Всеки обвинявал Някой, затова че Никой свършил това, което Който и да е би могъл.


Слайд 5

Програма за Корпоративно Управление ПРОЦЕДУРИ Етап 1 Етап 5 Етап 2 Етап 3 Етап 4 What Why When Who Корпоративно Управление – методологията на Италчементи 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 6


Слайд 6

План за въвеждане 3 месеца 5 месеца 3 месеца 4 месеца Въвеждане в съответния филиал 3 месеца 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 7


Слайд 7

8 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Подход Топ мениджмънт Постоянен екип, който работи по програмата Мениджъри, експерти и служители Споделяне на опит между филиалите на Групировката Целта на програмата за Корпоративно Управление е да обхване всички нива на организацията, като на различните етапи се въвличат все повече служители и се ползват техните знания и опит. Правило – Никой не познава вашия процес на работа по-добре от вас самите.


Слайд 8

9 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Слаби страни Затруднения и причини за забавяния в първоначалния план: Насоки – необходимост от допълнителни разяснения Планиране – съвместяване на работата по различните етапи с основните задължения Въвличане на екипа в процеса на работа Цикъл на одобряване на документите Липса на гъвкавост в използвания език


Слайд 9

10 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Силни страни Или ползите от въвеждането на такава програма: Всеобхватен поглед върху всички бизнес процеси в организацията Ревизия на организацията от друга гледна точка Обмяна на опит и екипна работа между различните отдели Засилване на комуникацията между отделните филиали Откриване на слабости, пропуски и търсене на начини за подобрения Информация относно това как хората се чувстват по отношение на организацията и как разбират мястото си в нея


Слайд 10

11 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Следващ етап Превод на документите от английски на български език Комуникиране на резултатите от програмата - публикуване в мрежа, достъпна за всички служители Регулярен преглед на създадената база и следене за несъответствия с реалната ситуация Въвеждане на програмата и във Вулкан Цимент Търсене на възможности за подобрения и оптимизация на критичните за работата бизнес процеси Запознаване на поне 90 % от персонала на компанията с програмата НЕПРЕКЪСНАТИ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ


Слайд 11

Communication Package: Module 1 Благодаря ви за вниманието! Въпроси?


×

HTML:

Ссылка: