'

УсПеШеН ЗеЛеН БиЗнеС

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

УсПеШеН ЗеЛеН БиЗнеС Лектор: Апостол Дянков adyankov@gmail.com @ApostolDyankov


Слайд 1

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес СТРАТЕГИЯ


Слайд 2

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ ЕКОЛОГИЧНА СТРАТЕГИЯ Стратегически избор за зелено развитие


Слайд 3

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ ЕКОЛОГИЧНА СТРАТЕГИЯ 1. Каква е разликата между оперативна ефективност и умишлена стратегия? 2. Каква е разликата между регулаторни разходи и екологични инвестиции? Избор 3. Кога инвестицията се изплаща и се превръща в конкурентно предимство?


Слайд 4

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия 1 Източници: http://www.understanding-cement.com/kiln.html 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Refuse-derived_fuel ЦИМЕНТОВА ИНДУСТРИЯ ПРОЦЕС ИНВЕСТИЦИЯ


Слайд 5

Бизнес среда Регулация пазар УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Индустрия К К К К К К


Слайд 6

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия КАКВА ВСЪЩНОСТ Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЗИЦИОНИРАНЕ? ? ОЕ – по-добро представяне от конкурентите, по-високо качество или по-ниска цена СП – да правиш различни неща от останалите, или да правиш същите неща по-нов начин Зеленото развитие може да постигне и двата резултата, но е важно кой резултат искаме!


Слайд 7

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Оперативна ефективност Спестени суровини и намалени разходи Литър вода разходени за литър продукт (заводи на Кока Кола)


Слайд 8

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Производство на микробиогорива Стретегическо позициониране Нов вид гориво на базата на евтини, зелени и възобновяеми микроводорасли повече 1. http://www.oilgae.com/


Слайд 9

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Оперативна ефективност Намалени разходи и Подобрен Достъп Велокуриер на DHL във Виена Стратегическо позициониране Експресни и зелени пратки


Слайд 10

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Намалявай, избягвай, спасявай, поправяй възстановявай компенсирай Мисия нула Нетни ползи За околната среда, Климатът и биологичното разнообразие - различни посоки Оперативна ефективност Стратегическо позициониране


Слайд 11

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Неустойчиви бизнес модели Устойчиво ориентирани Бизнес модели Аз печеля Ти печелиш К К Бизнес околна среда


Слайд 12

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Как да подходите към зелена стратегия Създайте екип (с ръководител/и!) Направете анализ на дейността си Определете най-значимите аспекти* Формирайте зелена фирмена политика Убедете се, че тя отразява вашите организационни ценности и култура Направете план, които да включва срокове, отговорници и индикатори. Действайте! 1. *http://bg.wikipedia.org/wiki/SWOT_анализ


Слайд 13

УсПеШеН ЗеЛеН Бизнес Стратегия Какво друго трябва да имате предвид Разликите в продуктите и техните качества и цени зависят от процесите които са уникални за всяка компания Всички тези процеси се изпълняват от служители, контролирани от мениджъри и разпръснати на многобройни локации Всички (или почти всички) фирми имат дълъг списък от заинтересовани страни Всяка фирма се развива със собствено темпо и по своя собствена логика!


×

HTML:

Ссылка: