'

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО


Slide 1

Впровадження проекту “Енергозбереження в адміністративних і громадських будівелях м. Києва” Міжнародний проект "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва" був реалізований Київською міською державною адміністрацією (КМДА) за технічної підтримки Департаменту Енергетики США та фінансової підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), а також інституційної підтримки шведських спеціалістів. Проект був розроблений з метою підтримки Державної комплексної програми енергозберерення шляхом підвищення рівня ефективності споживання теплової енергії в секторі адміністративних і громадських будівель в столиці України. Загальна вартість проекту становила близько 27 млн. доларів США. В Проекті задіяно близько 1500 будівель.


Slide 2

Компоненти проекту -Встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії Встановлення індивідуальних модульних теплових пунктів – МІТП Встановлення радіаторних рефлекторів Ущільнення вікон і дверей Встановлення сучасних тепло- та шумоізоляційних металопластикових вікон Основні заходи, передбачені в ході реалізації проекту:


Slide 3

Теплоспоживання будівель, задіяних в Проекті тис. Гкал Рік


Slide 4

Економія теплової енергії Адміністративні та громадські будівлі м. Києва, задіяні в Проекті загальною площею понад 5 млн. кв. м. (близько 94 % загальної кількості муніципальних закладів м. Києва), щорічно до впровадження Проекту споживали більш ніж 1,16 млн Гкал. У 2010 р. теплоспоживання становило 0,85 млн. Гкал., а економія теплової енергії закладами, задіяними в Проекті склала 0,35 млн. Гкал/рік або 162 млн. грн., що становить 29 % у співвідношенні до базового рівня. Реалізація Проекту забезпечила отримання бюджетними установами загальної економії теплової енергії на суму понад 490 млн. грн. з моменту початку реалізації Проекту.


Slide 5

Подальші перспективи Прогноз витрат бюджетних коштів на теплоспоживання закладів бюджетної сфери м. Києва


Slide 6

Подальший супровід проекту Моніторинг проекту продовжує КП “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”. Основні задачі, що стоять перед підприємством: Організація постійного моніторингу теплоспоживання будівель, задіяних в проекті. Визначання обсягів економії в натуральному та грошовому виразі для накопичення коштів та повернення позики „Міжнародному банку реконструкції та розвитку”. Формування звітності щодо фактичного споживання теплової енергії та обсягів економії бюджетними установами. Проведення аналізу досягнутих результатів впровадження Проекту, надання рекомендацій та пропозиції щодо усунення причин, які стримують досягнення запланованих результатів по енергозбереженню. Проведення навчання інженерно-технічного персоналу районних держадміністрацій з енергетичного менеджменту. Участь в реалізації завдань міської програми з енергозбереження. Розробка і впровадження енергозберігаючих проектів. Проведення енергетичних аудитів для визначення подальших кроків з підвищення ефективності використання енергоресурсів.


Slide 7

Складові системи енергоменеджменту та їх взаємодія


Slide 8

Оперативний моніторинг енергоспоживання Аналіз отриманих даних Створення програми збору даних на основі веб-інтерфейсу Затвердження розпорядження про здійснення оперативного моніторингу Паспортизація всіх бюджетних закладів Створення програми для аналізу даних моніторингу КРОК 2 КРОК 1 КРОК 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ Кроки на шляху до впровадження системи енергоменеджменту закладів бюджетної сфери Формування адміністративно-управлінської структури з питань енергозбереження в КМДА, РДА та ГУ Забезпечення інституціональної та правової підтримки Створення фондів на енергозбереження Створення системи санкцій за перевитрати енергоресурсів бюджетними установами Створення мотиваційної моделі


Slide 9

Основні принципи системи мотивації Мета: максимально використати людський фактор для підвищення рівня економії енергоресурсів та підтримки функціонування системи енергоменеджменту в бюджетних установах.


Slide 10

Діяльність КП “ГВП” в напрямку впровадження системи енергоменеджменту закладів бюджетної сфери


Slide 11

КП “Група впровадження проекту з енергозберження” Наше підприємство пропонує співпрацю в наступних напрямках: Проведення енергетичних аудитів об’єктів та надання рекомендацій з підвищення ефективності використання енергоресурсів. Розробка енергетичних паспортів будівель. Допомога у впровадженні систем енергоменеджменту та енергомоніторингу. Розробка та супровід енергозберігаючих проектів. Проведення тепловізійних обстежень. Виконання проектних робіт…


×

HTML:

Ссылка: