'

Европейски икономически преглед 2012

If you like this presentation – show it...

Slide 0

1 Европейски икономически преглед 2012


Slide 1

2 ОЧАКВАНИЯ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА - БЪЛГАРИЯ


Slide 2

3 ОЧАКВАНИЯ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА


Slide 3

4 ОЧАКВАНИЯ ЗА OБЩИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - БЪЛГАРИЯ


Slide 4

5 ОЧАКВАНИЯ ЗА OБЩИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ


Slide 5

6 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА - БЪЛГАРИЯ


Slide 6

7 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА


Slide 7

8 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ИЗВЪН СТРАНАТА - БЪЛГАРИЯ


Slide 8

9 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ИЗВЪН СТРАНАТА


Slide 9

10 ОЧАКВАНИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА - БЪЛГАРИЯ


Slide 10

11 ОЧАКВАНИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА


Slide 11

12 ОЧАКВАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ - БЪЛГАРИЯ


Slide 12

13 ОЧАКВАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ


Slide 13

14 2011 ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТИ


Slide 14

15 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: