'

Европейски икономически преглед 2012

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Европейски икономически преглед 2012


Слайд 1

2 ОЧАКВАНИЯ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА - БЪЛГАРИЯ


Слайд 2

3 ОЧАКВАНИЯ ЗА БИЗНЕС КЛИМАТА


Слайд 3

4 ОЧАКВАНИЯ ЗА OБЩИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - БЪЛГАРИЯ


Слайд 4

5 ОЧАКВАНИЯ ЗА OБЩИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ


Слайд 5

6 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА - БЪЛГАРИЯ


Слайд 6

7 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ В СТРАНАТА


Слайд 7

8 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ИЗВЪН СТРАНАТА - БЪЛГАРИЯ


Слайд 8

9 ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ИЗВЪН СТРАНАТА


Слайд 9

10 ОЧАКВАНИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА - БЪЛГАРИЯ


Слайд 10

11 ОЧАКВАНИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА


Слайд 11

12 ОЧАКВАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ - БЪЛГАРИЯ


Слайд 12

13 ОЧАКВАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ


Слайд 13

14 2011 ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТИ


Слайд 14

15 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: