'

БГ Сервиз ООД © 2008

If you like this presentation – show it...

Slide 0

БГ Сервиз ООД © 2008 3 2 1 0 Моля изчакайте... 0:0


Slide 1

Електронно Управление на ISO 9001 © 2008 БГ Сервиз ООД Вяра Касабова


Slide 2

Съдържание Кои сме ние и защо сме тук? Какво е nZoom? Какви са ползите от nZoom? Допълнителна информация


Slide 3

За БГСервиз


Slide 4

ISO 9001 и Софтуерни системи


Slide 5

Практически казуси Външен вид и съдържание на документи Скорост на работа Проследимост на записи Координация на действия Водене на дневници Принцип за непрекъснато подобрение


Slide 6

Практически казуси Въвеждане на промени Поддържане и справки по дневници Анализ на работните процеси Архивиране на информацията Обучение на служителите


Slide 7

Теория и практика


Slide 8

Съвместно използване на СУК ISO 9001 и NZOOM


Slide 9

Ползи за Специалисти по СУК Ускорено внедряване на СУК Автоматизирано налагане на стандарти за документи Автоматизирани дневници Автоматична номерация


Slide 10

Ползи за Специалисти по СУК Лесен анализ на процедурните модели Пълно и автоматизирано архивиране на информацията Пълна проследимост на записи: Документи, Служители, Събития, Процеси Разпределение на нива на достъп


Slide 11

Ползи за Специалисти по СУК Дистанционен контрол Вътрешни одити в реално време По-високо качество на предлаганата услуга


Slide 12

Ползи за Сертификатори Изключително ускорен одит Гарантирана проследимост на всички действия, свързани със СУК Възможност за наблюдение по изпълнението на насоки и препоръки


Slide 13

Ползи за Потребители на СУК Реални ползи за бизнеса, извън ISO 9001 Ускорение на работните процеси Автоматично създаване на документи Проследяване на всеки работен процес


Slide 14

Ползи за Потребители на СУК Пълни архиви и всевъзможни справки Информация в реално време Множество мениджърски инструменти Система за управление на служители


Slide 15

Адаптируемост Всеки бизнес е различен, затова, подобно на ISO 9001, nZoom също е напълно адаптируем към отделната компания.


Slide 16

Възможности за финансиране Можем да се похвалим с няколко успешни проекта по финансиране на внедряването на nZoom от еврофондове.


Slide 17

ISO 9001 + nZoom ISO 9001 и nZoom не работят паралелно – nZoom е инструментът, с който ISO 9001 става по-лесно за употреба и ефективно за бизнеса.


Slide 18

Въпроси / Коментари


Slide 19

www.n-Zoom.com www.BGService.net


×

HTML:

Ссылка: