'

БГ Сервиз ООД © 2008

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

БГ Сервиз ООД © 2008 3 2 1 0 Моля изчакайте... 0:0


Слайд 1

Електронно Управление на ISO 9001 © 2008 БГ Сервиз ООД Вяра Касабова


Слайд 2

Съдържание Кои сме ние и защо сме тук? Какво е nZoom? Какви са ползите от nZoom? Допълнителна информация


Слайд 3

За БГСервиз


Слайд 4

ISO 9001 и Софтуерни системи


Слайд 5

Практически казуси Външен вид и съдържание на документи Скорост на работа Проследимост на записи Координация на действия Водене на дневници Принцип за непрекъснато подобрение


Слайд 6

Практически казуси Въвеждане на промени Поддържане и справки по дневници Анализ на работните процеси Архивиране на информацията Обучение на служителите


Слайд 7

Теория и практика


Слайд 8

Съвместно използване на СУК ISO 9001 и NZOOM


Слайд 9

Ползи за Специалисти по СУК Ускорено внедряване на СУК Автоматизирано налагане на стандарти за документи Автоматизирани дневници Автоматична номерация


Слайд 10

Ползи за Специалисти по СУК Лесен анализ на процедурните модели Пълно и автоматизирано архивиране на информацията Пълна проследимост на записи: Документи, Служители, Събития, Процеси Разпределение на нива на достъп


Слайд 11

Ползи за Специалисти по СУК Дистанционен контрол Вътрешни одити в реално време По-високо качество на предлаганата услуга


Слайд 12

Ползи за Сертификатори Изключително ускорен одит Гарантирана проследимост на всички действия, свързани със СУК Възможност за наблюдение по изпълнението на насоки и препоръки


Слайд 13

Ползи за Потребители на СУК Реални ползи за бизнеса, извън ISO 9001 Ускорение на работните процеси Автоматично създаване на документи Проследяване на всеки работен процес


Слайд 14

Ползи за Потребители на СУК Пълни архиви и всевъзможни справки Информация в реално време Множество мениджърски инструменти Система за управление на служители


Слайд 15

Адаптируемост Всеки бизнес е различен, затова, подобно на ISO 9001, nZoom също е напълно адаптируем към отделната компания.


Слайд 16

Възможности за финансиране Можем да се похвалим с няколко успешни проекта по финансиране на внедряването на nZoom от еврофондове.


Слайд 17

ISO 9001 + nZoom ISO 9001 и nZoom не работят паралелно – nZoom е инструментът, с който ISO 9001 става по-лесно за употреба и ефективно за бизнеса.


Слайд 18

Въпроси / Коментари


Слайд 19

www.n-Zoom.com www.BGService.net


×

HTML:

Ссылка: