'

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

11/11/2014 1 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ – КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГРАИЯ Саша Безуханова Вицепрезидент на КРИБ


Слайд 1

11/11/2014 2 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който: произвежда две-трети от БВП на България дава работа на над 700 000 души обединява над 9 000 компании, колективни и индивидуални членове осигурява над три-четвърти от българския износ «България – Италия: заедно да преодолеем кризата»


Слайд 2

11/11/2014 3 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ има мисия: да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики да повишава конкурентоспособността на българската икономика


Слайд 3

11/11/2014 4 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ има силни регионални и браншови структури: има 66 регионални представителства в цялата страна обединява 45 браншови организации във всички икономически сектори


Слайд 4

11/11/2014 5 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ има 66 регионални представителства в цялата страна


Слайд 5

11/11/2014 6 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ е активен участник в социалния диалог: има представители на национално, секторно, регионално и европейско ниво предлага становища по законопроекти на етап обсъждане в Народното събрание участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество и комисиите към него


Слайд 6

11/11/2014 7 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ е международен фактор Член е на Международната търговска камара като съосновател на Българския комитет на МТК КРИБ обединява чуждестранния бизнес в България колективни членове на конфедерацията са Германо-българската индустриално-търговска камара, Британско-българската търговска камара, Италианската търговска камара в България и др. директно членство в конфедерацията имат Международната финансова корпорация, Групата на Световната банка


Слайд 7

11/11/2014 8 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ – конструктивен партнъор за преодолядане на икономическата криза Проект 2014 ПОДКРЕПА НА ФИСКА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА В ДЪРЖАВАТА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВРЕМЕННАТА ЗАЕТОСТ


Слайд 8

11/11/2014 9 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ и Италианския бизнес Рим, октомври 2007 г., в централата на Конфиндустрия в се проведе съвместен бизнес форум, в който участваха браншови структури на Конфиндустрия от сектори строителство, наземен и въздушен транспорт, околна среда, ИКТ и др.


Слайд 9

11/11/2014 10 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» София, септември 2008 г., Кръгла маса „Младите индустриалци в Италия и България”, организирана от КРИБ и Италианската търговска камара в България по повод визитата в България на делегация на Конфиндустрия Ломбардия – Комитет на младите индустриалци.


Слайд 10

11/11/2014 11 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ и Италианския бизнес КРИБ е единствената бизнес организация в България, която има постоянно представителство в Рим, оглавявано от г-н Кирил К. Маричков


Слайд 11

11/11/2014 12 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» Вицепрезидентът на КРИБ бе удостоен с Ордена на Звездата на Италианската Солидарност, присъден за изключителни заслуги за развитието на двустранните икономически отношения и в годината на 130- юбилей на двустранните дипломатически отношения между двете страни


Слайд 12

11/11/2014 13 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) “ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” «България – Италия: заедно да преодолеем кризата» КРИБ - Вашият партньор в България www.ceibg.bg Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: