'

Финансовите резултати на водещи телевизии и печатни медии

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Финансовите резултати на водещи телевизии и печатни медии Данни от годишните финансови отчети (неконсолидирани)


Слайд 1

Работата с финансовите данни Изхожда от няколко основни допускания: Преходът от стратегически към финансов контрол в управлението; Печалбата преди данъци е основа за изчисляване на използваните показатели (индикатори) Следването на правилото, че цифрите не лъжат не е успешна основа за развитие на бизнеса и още по-малко на иновациите; Намаляването на приходите не е причина да се говори за кризата, а следствие от нея.


Слайд 2

Финансовите резултати на двете водещи телевизии


Слайд 3

Графика – Поведение на тв оператори Показатели: норма на печалба възвращаемост на активи възвръщаемост на собствен капитал приходи към възнаграждения и осигуровки


Слайд 4

Финансовите резултати на водещи печатни медии


Слайд 5

Финансовите резултати на водещи печатни медии


Слайд 6

Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година


Слайд 7

Оперативни приходи печатни медии - 2008 спрямо 2009 година


Слайд 8

Резултати от анализа на финансовите данни от включените в изследването медии Споделя се общата тенденция на намаляване на приходите, отразена в други изследвания. Медиите подхождат по различен начин към възнагражденията и набирането на персонал. Някои от медиите демонстрират относителна финансова стабилност през годините, благодарение на успешно управление на отношенията с рекламодателите. На тв пазар съществуват два разграничими подхода по отношение на управлението на персонала. На пазара на печатни медии спадът в приходите е генериран главно в големите медийни групи, докато относително по-малките показват стабилни финансови данни. Изключение - вестник “Телеграф” (с твърде кратка история).


Слайд 9

Бъдещето на професията Благодаря за вниманието!


Слайд 10

Сравнителен анализ на финансовите показатели (2001-2005)


Слайд 11

Ролята на рекламата в стратегията за диверсификация Избор на стратегия за диверсификация Рекламната политика в стратегията за диверсификация на компанията на Мърдок в България Влияние на методите за измерване (на ефекта от реклама) върху финансовите резултати


Слайд 12

Изводи към трета глава Глобализацията и либерализацията предизвикват различни ефекти в медийните пазари в България и в развитите страни. Успехът от диверсификацията на Нюз корпорейшън в България се дължи на рекламната й политика на растящия медиен пазар. Методите за измерване на ефекта от реклама са неадекватни на нуждите на новите формати и новите медии.


Слайд 13

Общи изводи и препоръки Стратегията на сливания и придобивания е рискова дори и в медийната индустрия. Финансовите показатели на конгломератите доказват влиянието на намаляващата възвръщаемост от мащаба. Делът и ролята на транзакционните разходи след сливания и придобивания расте. Мащабът и размерът влияят върху стимулите за вътрешнофирмени иновации. Участието на борсата е възможност да се “монетизират” предимствата от размера и мащаба. Слабите финансови резултати на конгломератите не е задължително да се отразяват на резултата от диверсификацията им. Влизането на Нюз корпорейшън в България чрез bTV показва положителните ефекти от стратегията на сливания и придобивания, както и от либерализацията на пазара.


Слайд 14

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: