'

Редагування книги та електронної таблиці

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Редагування книги та електронної таблиці


Слайд 1

Редагування книги У процесі роботи над книгою часто виникає потреба вставляти нові аркуші, видаляти, перейменовувати, переміщувати, копіювати існуючі аркуші. Усі ці операції належать до операцій редагування книги. 2


Слайд 2

Вставлення нового аркуша у книгу Вставити новий аркуш у книгу можна так: вибрати кнопку Вставити аркуш Рядка ярличків аркушів ; новий аркуш вставляється після останнього аркуша; виконати Основне, Клітинки, Вставити, Вставити аркуш; новий аркуш вставляється перед поточним аркушем; 3


Слайд 3

Вставлення нового аркуша у книгу Вставити новий аркуш у книгу можна так: Виконати команду Додати контекстного меню ярличка довільного аркуша; у вікні Вставлення на вкладці Загальні вибрати значок об’єкта Аркуш, після чого вибрати кнопку ОК; новий аркуш вставляється перед вибраним. 4


Слайд 4

Видалення поточного аркуща Видалити поточний аркуш можна так: виконати Основне, Клітинки, Видалити ,Видалити аркуш; виконати команду Видалити контекстного меню ярличка поточного аркуша. 5


Слайд 5

Видалення групи аркушів Видалити можна й групу аркушів, попередньо виділивши їх, використовуючи вказівник та клавіші Ctrl і Shift. За виділення групи аркушів у Рядку заголовка книги поруч з іменем книги з’являється напис [Група]. Відмінити об’єднання аркушів у групу можна вибором ярличка будь-якого аркуша, який не входить до групи. З книги неможливо видалити всі аркуші: хоча б один аркуш повинен залишитися. 6


Слайд 6

Перейменування аркуша Для перейменування аркуша потрібно: 1. Двічі клацнути на імені аркуша, або виконати Основне , Клітинки , Формат , Перейменувати аркуш, або виконати команду Перейменувати контекстного меню ярличка. 7


Слайд 7

Перейменування аркуша Для перейменування аркуша потрібно: 1. Увести нове ім’я аркуша або перейти в режим редагування вибором існуючого імені й відредагувати його. 2. Натиснути клавішу Enter або вибрати довільну клітинку електронної таблиці. 8


Слайд 8

Копіювання та переміщення аркуша Для копіювання або переміщення аркуша або групи аркушів потрібно вибрати аркуш або виділити групу аркушів і виконати Основне, Клітинки, Формат, Перемістити/копіювати аркуш або команду Перемістити або копіювати контекстного меню ярличка аркуша. У вікні Переміщення або копіювання, що відкрилося, потрібно: 1. Вибрати у списку поля Перемістити вибрані аркуші до книги ім’я книги, до якої будуть переміщені або скопійовані вибрані аркуші, а в списку поля перед аркушем – ім’я того аркуша, перед яким вибрані аркуші будуть вставлені, або вибрати перемістити в кінець. 2. Установити позначку прапорця Створити копію, якщо аркуші потрібно скопіювати. 3. Вибрати кнопку ОК. 9


Слайд 9

До уваги! Якщо аркуш копіюється в межах поточної книги, то ім’я копії аркуша автоматично складається з імені того аркуша, який копіюється, і в дужках вказується порядковий номер копії, наприклад Аркуш1(2). Якщо аркуш переміщується або копіюється до іншої книги, то він вставляється на початок книги зі своїм іменем, якщо в тій книзі немає аркуша з таким самим іменем, або зі своїм іменем і номером копії в дужках в іншому випадку. 10


Слайд 10

Редагування електронної таблиці 11


Слайд 11

Редагування електронної таблиці Інколи потрібно вставити до таблиці стовпці, рядки, окремі клітинки або діапазони клітинок. Найчастіше ця потреба виникає в ситуації, коли частина або вся таблиця вже заповнені і з’ясовується, що дані, які повинні міститися всередині таблиці, пропущені. Іншою причиною може бути потреба скопіювати (перенести) клітинки з даними всередину вже заповненої таблиці. 12


Слайд 12

Вставлення стовпців, рядків Для вставлення в таблицю нових стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими треба вставити нові, і виконати Основне, Клітинки, Вставити, Додати стовпці (рядки) до аркуша. 13


Слайд 13

До уваги! Якщо виділити один стовпець (рядок), то перед ним вставиться один новий стовпець (рядок), а якщо виділити кілька стовпців (рядків) підряд, то перед ними вставляється стільки стовпців (рядків), скільки виділено. 14


Слайд 14

Вставлення клітинок Для вставлення в таблицю кількох порожніх клітинок потрібно: 1. Виділити необхідний діапазон клітинок. 2. Виконати Основне, Клітинки, Вставити, Вставити клітинки. 3. Вибрати у списку перемикачів вікна Вставлення клітинок, що вставляти . 4. Вибрати кнопку ОК. 15


Слайд 15

Вставлення клітинок з їх вмістом Можна вставити в таблицю нові клітинки одразу разом з їхнім вмістом. Для цього потрібно: 1. Виділити потрібний діапазон клітинок з даними. 2. Виконати Основне, Буфер обміну , Копіювати (Вирізати). 3. Вибрати ліву верхню клітинку того діапазону таблиці, куди вставлятимуться нові клітинки зі скопійованими даними. 4. Виконати Основне , Клітинки , Вставити, Додати скопійовані клітинки. 5. Вибрати необхідний перемикач зі списку перемикачів вікна Вставлення з буфера. 6. Вибрати кнопку ОК. 16


Слайд 16

Звеурніть увагу! Видалення стовпців, рядків, окремих клітинок та їхніх діапазонів відбувається аналогічно вставленню. Для виконання цих операцій потрібно виконувати Основне, Клітинки , Видалити, Видалити клітинки (Видалити рядки (стовпці) з аркуша). Звертаємо вашу увагу: під час вставлення або видалення фрагментів електронної таблиці у фрагментах таблиці, які при цьому зсуваються, відбувається модифікація формул за відомим правилом. Завдяки такій модифікації всі результати обчислень, що були перед вставленням або видаленням, не змінюються. 17


×

HTML:

Ссылка: