'

«Коли старанно пошукаєш у книгах мудрості, то матимеш велику користь для душі. Бо той, хто часто читає книги, той з Богом бесідує, або зі святими мужами». «Повість минулих літ» «Творець книги — автор, творець її долі — суспільство». Гюго В. «Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Сухомлинський В. «Там где процветают библиотеки, там мир и благодать, уважение

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

«Коли старанно пошукаєш у книгах мудрості, то матимеш велику користь для душі. Бо той, хто часто читає книги, той з Богом бесідує, або зі святими мужами». «Повість минулих літ» «Творець книги — автор, творець її долі — суспільство». Гюго В. «Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Сухомлинський В. «Там где процветают библиотеки, там мир и благодать, уважение к человечеству и успешное решение труднейших социальных проблем». Рерих Николай


Слайд 1

677 Б79 Большая Кинешемская мануфактура [Текст] : ист.-стат. очеркъ. - М : Тип. П.П. Рябушинскаго, 1913. - 50 с. ГРНТИ 64.01


Слайд 2

677.1 Б24 Барановъ, А. А. Историческій обзоръ хлопчатобумажнаго производства въ Россіи, въ связи съ таможенными тарифами [Текст] : редкая книга / А. А. Барановъ. - М. : Изд. Об-ва для содљйствія улучшенію и разв. мануф. пром., 1913. - 117 с. ГРНТИ 64.29.99


Слайд 3

621.2 Э98 Эшеръ, Рудольфъ. Теорія гидравлическихъ двигателей [Текст] : редкая книга / Р. Эшеръ ; пер. с нљм. С. П. Шенберга. - К : Изд. Механическаго кружка при КПИ, 1913. - ХV, 252 с. Съ 241 фиг. въ текстљ и 1 табл. ГРНТИ 55.42.03


Слайд 4

628.1 Ш19 Шамберландъ Очистка воды и фильтры [Текст] : редкая книга / Шамберландъ. - СПб. : Книгоизд. "А. Ф. Сухова", 1913. - 33 с. Съ 8 рис. ГРНТИ 67.13


Слайд 5

621 Д29 Делоне, Н. Б. Курсъ технической механики [Текст]: редкая книга / Н. Б. Делоне. - СПб. : изд. К.Л. Риккера, 1912 - . Ч.1 ; Ч.2. - Изд. К.Л. Риккера. - СПб., 1913. - VIII, 196 с. : съ 134 фигур. въ тексте ; VII, 204 с. : съ 79 фигур. въ текстљ. ГРНТИ 30.15


Слайд 6

620.11 Д76 Дружининъ, С. И. Теорія сопротивленія матеріаловъ [Текст] : конспектъ лекцій, читанныхъ на ІІІ сем. инж. отдњленій / С. И. Дружининъ. - 4-е изд. - С.-Петербургъ : Типо-Литографія И. Трофимова, 1913. - 437 с. : табл. ГРНТИ 30.19.02


Слайд 7

54 Н76 Новыя идеи въ химіи [Текст] : неперіодическое изд. - СПб. : Изд. Книгоиздательскаго Т-ва "Просвљщеніе". Сб. 2 : Радіоактивныя вещества I / под ред. Л. А. Чугаевъ. - 1913. - 138 с. ГРНТИ 31.01


Слайд 8

546 С57 Содди, Фр. Химія радиоэлементовъ [Текст]: редкая книга / Фр. Содди ; под ред. В. А. Бородовского; пер. с англ. Р. Я. Шмидта. - СПб. : Изд-во Образованіе, 1913. - 137 с. - (Пособія при изученіи химіи ; вып. 2). ГРНТИ 31.15.23


Слайд 9

54 Н76 Новыя идеи в химіи [Текст] : неперіодическое изд. - СПб. : Изд-во Образованіе. Сб. 3 : Валентность / под ред. Л. А. Чугаева. - 1913. ГРНТИ 31.01


Слайд 10

53 Ж92 Журналъ русскаго физико-химическаго общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Ун-те [Текст]. - СПб. : Тип. Печатный трудъ. Т. XLV : Физическій отдљлъ / ред. Н. А. Гезехусъ . - годъ 40-ой. - 1913. - XVIII, 956 с. ГРНТИ 29.35


Слайд 11

З експонатами виставки ви зможете ознайомитися в читальному залі галузевих, іноземних періодичних видань та дисертацій (1-0276а)


×

HTML:

Ссылка: