'

Поява на масовите медии или как достигат новините до нас

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Поява на масовите медии или как достигат новините до нас


Слайд 1

Какво и как се случва научаваме от: Вестниците и списанията Телефона Телевизията Киното Интернет


Слайд 2

Как и кога са започнали да се използват? За да ви помогнат да отговорите на тези въпроси, екип от ученици от Х а клас подготвиха за вас тази информация Следете я внимателно и отговаряйте на въпросите. Очакват ви награди!


Слайд 3

Възникване на книгоиздаването в света и в България Проект на Ваня Монова и Надежда Каспарова, Ха


Слайд 4

Въпросите към вас 1. Кога и къде са отпечатани първите книги в света? 2.Кой и кога в Европа изобретява първата печатарска машина с подвижни букви? 3.Кое е първото българско списание през Възраждането?Кой и кога го издава? 4.Какво знаете за първия български вестник? 5.Избройте вестниците които е издавал Христо Ботев.


Слайд 5

Началото на книгопечатането Йохан Гутенберг често е наричан откривател на книгопечатането. Истината е, че той изнамира първия начин за използване на подвижни букви и печатарската машина така, че бързо и точно да се възпроизвежда най-разнообразен писмен материал.Това се случва в средата на ХV век. Няма изобретение, разработено от край до край от един-единствен човек, и това се отнася с още по-голяма сила за печатането. Печати и пръстени за подпечатване, които работят на принципа на ксилографията, са използвани от най-древни времена. Ксилографията е била позната в Китай много векове преди да се роди Гутенберг и факт е, че там е намерена книга, отпечатана около 868 г. Тази технология е била позната на Запад също преди Гутенберг. Ксилографията дава възможност да се произвеждат много екземпляри от дадена книга. Но този начин има един главен недостатък: тъй като за всяка нова книга трябва да се изработват нови гравюри или плочки, невъзможно е по този метод да се отпечатват много и различни книги.


Слайд 6

Някои казват, че главната заслуга на Гутенберг е изнамирането на подвижните букви. Но те са открити в Китай от някой си Пи Шенг още към средата на XI век. Пак в Китай през 105 г Цай Лун ,служител на Китайския император изобретява хартията. Буквите на Пи Шенг били направени от глина, която не е много трайна; но други китайци, а и корейци внасят редица подобрения и доста преди Гутенберг корейците вече си служат с метални букви. Фактически в началото на XV век корейските управници поддържали леярна за производство на печатни букви, т. е. букволеярна. Но въпреки това би било погрешно да смятаме Пи Шенг за особено влиятелна личност. Преди всичко, Европа не е заимствала подвижните букви от Китай, те са разработени самостоятелно.


Слайд 7

Книгоиздаването в Османската империя и по българските земи през Възраждането Първите български печатани книги и списания са изработени в Европа. Османската държава дълго време не създавала условия за откриване на печатници


Слайд 8

Първите печатници Едва с приемането на Отоманския закон за печата в края на 1864 г., в Русе се разкрива правителствената Печатница на Дунавската област, изиграла важна роля за книжовните процеси и укрепването на издателското и печатарското дело у нас - и със създаването на училище, в което се обучават млади печатарски работници българи, и с издаването на разнообразна книжнина от български автори на преференциални цени, и с издаването на периодични издания.


Слайд 9

В Цариград все пак разрешение за дейността на своите печатници-издателства получават Драган Цанков и Боян Мирков, Петко Р. Славейков, Петър Карапетров.


Слайд 10

Периодичен печат Началото на периодичния печат поставя К. Фотинов с издаването на пробната книжка (1842) на списание "Любословие" (1844-46). И. Богоров издава в Лайпциг първия български вестник "Български орел" (1846-47) и основава "Цариградски вестник" (1848-62). От началото на 50-те г. на 19 в. до Освобождението 1878 в Османската империя излизат около 30 вестници и списания на български език, а в Румъния, Русия, Сърбия, Австрия - повече от 60.


Слайд 11

Революционни вестници На по-радикални позиции са вестниците на П. Р. Славейков "Гайда" (1863-67) и "Македония" (1866-72). Първите революционни вестници, пропагандиращи идеите на националноосвободителното движение, са "Българска дневница" (1857) и "Дунавски лебед" (1860-61), издавани от Г. С. Раковски. Революционната журналистика достига най-голям подем във вестник "Свобода" (1869-74, от 1873 под название "Независимост") на Л. Каравелов и във вестниците на Х. Ботев "Дума на българските емигранти" (1871), "Будилник" (1873), "Знаме" (1874-75) и "Нова България" (1876-77).


Слайд 12

„Дума на българските емигранти“ е първият вестник на Христо Ботев (както и един от първите български вестници изобщо), излязал на 10 юни 1871 г. в Браила. В него са публикувани голяма част от лирическите произведения на Ботев, сатиричните му фейлетони и публицистика.


Слайд 13

Първите български списания По-голямата част от възрожденските списания са универсални, разглеждат обществени въпроси, политика, литература, история, научни знания и др. - "Български книжици" (1858-62), "Читалище" (1870-75) и др. Появяват се първите специализирани издания: икономическото списание "Журнал за наука, занаят и търговия" (1862), педагогическото издание "Училище" (1870-76), списанието за жени "Ружица или ред книжки за жените" (1871), детското списание "Пчелица или ред книжки за децата" (1871), селскостопанското списание "Ступан" (1874-76), научното "Периодическо списание на Българското книжовно дружество" (1870-1910).


Слайд 14

През 1877-78 се издава първият български всекидневник "Секидневний новинар". След Освобождението 1878 периодичният печат отразява поляризацията на политическите сили. Консервативният печат се представя с вестниците "Витоша" (1879-80), "Българский глас" (1879-83), "Марица" (1878-85), "Народний глас" (1879-85), а либералният - с "Целокупна България" (1879-80), "Независимост" (1880-81) и "Борба" (1885). Продължават да излизат специализирани издания - списанията "Чистобългарска наковалня за сладкодумство" (1878-79), "Българска илюстрация" (1880-82) - първото илюстровано списание.


Слайд 15

Политически печат Започват да излизат печатните органи на оформящите се политически партии: вестник "Мир" (1894-1944) - на Народната партия, вестниците "Знаме" (1894-98) и "Пряпорец" (1898-1932) - на Демократическата партия, "България" (1898-1915, 1919-21) - на Прогресивнолибералната партия, и др. Издават се авторитетни литературни списания: "Български преглед" (1893-1900), "Българска сбирка" (1894-1912, 1914-15), "Летописи" (1899-1905). Зараждат се социалистическият печат - списание "Съвременний показател" (1885) и вестниците "Росица" (1886) и "Ден" (1891-96), социалдемократическият печат - "Работнически вестник" (1897-1937), списание "Ново време" (1897-1916, 1919-23 и от 1947), и земеделският печат - "Селски вестник" (1893-97, 1901-08), вестник "Земеделско знаме" (от 1902, орган на БЗНС).


Слайд 16

История на телевизията


Слайд 17

Въпроси към вас 1.Кой се смята за откривателя на телевизията и кога е станало това? 2.Кой и кога изобретява първия кинескоп? 3.Кога и къде за първи път се излъчва цветно телевизионно предаване? 4.Кога се излъчва първото пряко ТВ предаване в България? 5.Кога се прави рървия български ТВ видеозапис?


Слайд 18

Смята се,че един от пионерите на телевизията е немския откривател на механичната телевизия от славянски произход Паул Нипков (Paul Julius Gottlieb Nipkow 1860 - 1940), със изобретения от него "Нипков Диск" на бъдни вечер в 1883 година. Както си седял сам в къщи пред газовата лампа му хрумнала идеята със спирално перфориран диск, снимка да бъде мозаично раздробена на точки и редове. Като негово изобретение може да се приеме всъщност спиралната форма на диска.


Слайд 19

Фрагментирането на точки и редове за телеграфиране е реализирано от шотландският физик Александър Бейн още преди Нипков да е бил роден. Своя диск Пол Нипков патентира на 6 януари 1884год., който всъщност не навлиза в практиката, поради липса на интерес към изобретението му по онова време и както не рядко се случва с изобретенията, се внедрява на практика след изтичане срока на патента. В началото на 30-те развитието на телевизията се базира изключително на изобретенията на американския откривател от руски произход Владимир Козьмич Зворыкин, който изобретява в 1923год. иконоскоп и в 1929г кинескоп. Съвременните лампови телевизори практически притежават Sworykins Kineskop. Зворикин изобретява в 1940 год. и електронния микроскоп.


Слайд 20

Спецификациите на съвременната стандартна (SD) телевизия са установени в 1927 година от National Television Standards Committee NTSC в САЩ. Форматът се използва предимно в САЩ, Мексико, Канада, Япония. Съотношението е 4:3, 525 хоризонтални редове, от които видими са 485. През 50-те години на миналия век навлиза в САЩ цветната телевизия, а през 60-те и в Европа в PAL (Phase Alternating Line) и SECAM със същото стандартно съотношение 4:3 ,но с 625 хоризонтални линии, от които видими са 575.


Слайд 21

Телевизията с висока разделителна способност (HDTV) се използва, както почти всички научни открития отпърво за военни цели.През 1940 година Fernsehe GmbH от Берлин конструира система с 1029 хоризонтални редове почти в HDTV качество, за шпионаж от самолети.


Слайд 22

Телевизията в България


Слайд 23

Първото предаване по телевизия в България е прякото излъчване на 7-ноемврийската манифестация от площад "9 септември" ("Александър Батенберг") през 1959 г. Появява се и първото съобщение на БТА за телевизията в България: „В чест на 37-ата годишнина на Великата октомврийска социалистическа революция опитният телевизионен център, построен във ВМЕИ, започва редовни пробни предавания. Първото предаване се състоя на 7 ноември в 22:00 часа. Предадени бяха два късометражни спортни прегледа..”Първият видеозапис провежда БНТ през 1975 година, на руски видеомагнетофон с ширина на лентата два цола . Видеомонтаж по онова време не се е предвиждал! 1983 година БНТ преминава от 2“ на 1“C - стандарт. След 1993 се въвежда Betacam-SP, а през декември 2003 БНТ преминава на полупрофесионалния стандарт DVCPRO.


Слайд 24

БНТ Дълги години Българската телевизия е единствен телевизионен оператор в страната. До 24 май 1975 г. работи само една програма (Първа програма), а след тази дата излъчва и Втора програма. През 1985 г. на предвидените за трета програма канали започва ретранслиране на Централната съветска телевизия. риема на телевзионен сигнал от съседните балкански държави и тогава Съветския Съюз ,за тях не е проблем. Проблем се оказва ретланслирането на получения телевизионен сигнал до повече от един телевизионен приемник.


Слайд 25

След 1993 година в България се открива юридически възможността за частна телевизия. Чуждестранни телевизии (като например известната от времето на студената война като диверсионна радиостанция Deutsche Welle) превеждат различни предавания на български език, което може да се нарече чуждестранни инвестиции в България.


Слайд 26

През 1993 г. се появява първата частна телевизионна станция в България - Телевизия Родопи, излъчваща и до днес ефирно в град Кърджали. Първата частна телевизия в София е Нова телевизия. Други частни регионални телевизии, стартирали в началото през 90-те са Телевизия „7 дни”, Рент - Бургас, Тракия - Пловдив ,"Супер вижън плюс" в Ямбол,която започва дейността си в края на 1993 г. но едва през 1996 започва да излъчва собствена програма и т.н. Но истинска революция в гледането на телевизията настава с изграждането на кабелни телевизионни мрежи във всеки голям, малък град в страната и дори в селата. Българинът става зрител на десетки чуждестранни програми, а постепенно се появавят и множество регионални, национални и специализирани български канали. След 2000 г. с навлизането на чужди инвестиции, повечето чужди канали вече са преведени на български език, а в последните години качеството на българските телевизионни продукции става все по-високо.


Слайд 27

От Елица и Павел 10 “а” клас от Елица Стефанова и Павел Савинов от 10а клас


Слайд 28

История на компютрите Изготвили: Мариам Амори и Габриела Петрова 10а


Слайд 29

Въпроси към Вас Кой и кога разработва принципите на работа на първия електронен компютър? Срещу кого за първи път е използвано хакерството? Кога е завършен първия компютър ABC и защо се нарича така? Кога се появява първият персонален компютър (PC)? Кой и кога създава интернет?


Слайд 30

История на съвременните компютри Първо поколение електронни компютри (1937-1953) Характеризира се с огромни тясно специализирани машини. Програмирането им е било истинска мъка – директно на машинен език. Хардуерът е бил на базата на релета и лампи, а паметта – на вакуумни тръби и магнитни барабани. Естествено и перфокарти. 1937 г. Джон Атанасов разрабатва принципите на работа на първия електронно-цифров компютър.


Слайд 31

1939 г. Джон Атанасов и Клифърд Бери построили прототип на 25-битов суматор. Това е първата машина, използваща вакуумни лампи. В Bell Labs Самуел Уиилямс и Джордж Стибиц завършват двоичен калкулатор, който смята с комплексни числа. Калкулаторът използвал повече от 540 релета и имал три.Първото “хакване” започва още през 1938г. Поляка Мариан Ржевски създава“Бомба” – машина, използваща електромеханична логика за да разбие кода на немската шифроваща машина “Енигма”. През 1940 Ржевски отива в Англия и заедно с Алан Тьюринг работи на над усъвършенстван модел на “Бомбата” . 1943 г. Макс Нюман и Вин-Уилямс в Блетчли Парк завършват машина за разбиване кода на новите германски шифри, известна под кодово име “Риба”.


Слайд 32

1944 г. Томи Флауер прави изцяло електронен вариант на “Риба” – “Колос”. През цялата втора световна Хитлер си е мислил, че командите му са тайна, но съюзницте са декодирали всичките му нареждания едновременно с германците. Така хакването е помогнало на съюзниците да спечлят войната и е спасило много хора. Англичаните претендират че “Колос” е първият изцяло електронен компютър, но машината е била адски секретна, и веднага след края на войната е била унищожена, за да не я намерят руснаците. Българина – Джон Атаносов и Бери завършват първият компютър: ABC (Atanasoff-Berry Computer). На демонстрацията АВС решила 29 уравнения с 29 неизвестни за един час. Предишният рекорд е бил 381 часа. 1943 г. Айкен и екипа на IBM, постряват Mark I. Машината била дълга 15 метра, тежала 5 тона и имала 750 000 части. Умножавала за 1 секунда.


Слайд 33

1947 г. Айкен завършва Mark II. Молец в машината довежда до грешки при операции с плавающа точка. Техника, който го открива, записва в лабораторния дневник: “Днес е намерен първия истински Бъг” Инженерите от Bell Labs Уилям Шокли, Джон Бардин и Уолтър Бретън изобретяват транзистора. След девет години те си разделят Нобеловата награда. Корпорацията IBM представя IBM 604. Входа и изхода са били с перфокарти. 1949 г. Екерт и Моукли правят първят военен компютър - BINAC. Списание "Popular Mechanics" изсказва смела прогназа: "В бъдеще, е възможно да се появят компютри с тегло по-малко от тон и половина". 1951 г. Екърт и Моукли построяват UNIVAC за Remigton Rand. Това е първия търговски компютър.. 1954 г. Появляват се първите матрични принтери и прототип на първия уинчестер диск - IBM 305 RAMAC.


Слайд 34

Второ поколение компютри (1955-1962) Появяват се първите езици за програмиране. Лампите се заменят от транзистори. Паметта става феритна. Появяват се дискове и лентовите устройства. 1955 г. TRIDAC е първият компютър на базата на транзистори. Уилям Шотки основава първата компания в Силиконовата долина, по-правилно следва да се нарича "силициева". IBM владее 55% от компютърният пазар. 1956 г. IBM произвеждат пърия си комерсиален твърд диск. 1957 г. Служител на IBM, John Backus, създава първит език за програмиране: FORTRAN. Ken Olsen и Harlan Anderson създават Digital Equipment Corp (DEC). 1960 г. DEC започва да продава PDP-1, първият търговси миникомпютър (с размери на автомобил). IBM създава езика за програмиране PL/1. По света има 6000 компютъра.


Слайд 35

Трето поколение компютри (1963-1971) Първи интегрални схеми 1963 г. Американският Национален Институт за Стандарти приема кодировката ASCII. 1964 г. Дък Енгелбърт измисля и патентова мишката. 1965 г. Морис Уилкс първи заговаря за кеш-памет. DEC пуска най-евтината мини машина, струваща $18 000. 1969 г. Завършен е военният проект ARPANet . 1970 г. Денис Ритчи и Кенет Томсън пускат първата версия на Unix. Доктор Код публикува първата статия, посветена на релационните модели бази данни. Алана Шугарт измисля първото осем инчово флопи (80К).


Слайд 36

1971 г. Рей Томлисън пуска първото електронно писмо. Неговият предшественик Морз в първото писмо пише: "What hath god wrought!" (Което ще застави бог да потрепери!) а Томлинън си изпратил съобщението "QWERTYUI". Intel разработва първият микропроцесор в света - Intel 4004. Това чудо можело да изпълнява 60 000 операции в секунда и струвало $300. Излиза първият джобен калкулатор: Poketronic. Светът е обхванат от калкулаторна треска. Никлаус Уирт разработва Паскал.


Слайд 37

Четвърто поколение компютри (1972-1982) Интегрални схеми с висока степен на интеграция. Процесори. Компютрите престават да бъдат занимание за ентусиазти – те стават достъпни за хора, които са далече от техниката. 1972 г. История е следната: Японската компания Busicom поръчва 12 специализирани чипа за калкулатори на Интел. Но в компанията нямало достатъчно хора за да изпълнят поръчката. Тогава Хоф спасил положението – предложил да направят еди универсален чип. За два месеца Интел изпълнил поръчката, но на разработчиците им станало жал да се разделят с плода на своя труд и те изкупили от Busicom правата за чипа за $60 000. По ирония съдбата след година Busicom фалирал. Създават се две "култови" компютърни фирми. Нолан Бъшнел, основава Atari, а Сеймур Крей - Cray Research. Създадени са три основополагающи езика за програмиране: C, SmallTalk и Prolog. Появява се протоколът Telnet.


Слайд 38

1973 г. В лабораторията на Xerox PARC измислят всичко: Алан Кен създават първият прототип на персонален компютър. В него са реализирани: мишка, графичен интерфвйс, икони, концепцията WYSIWYG. Роберт Меткалф създава Ethernet, и веднага свързват всички компютри в мрежа, за да печатат на новото чудо. 1974 г. Появява се първият персонален компютър SCELBI на базата на Intel 8008. Но главно събитие става персоналният компютър Altair, построен на новия чип на Intel - 8080. Altair е първия масов персонален компютър. За всеки компютър е необходим софтуер. Ед Робертс – създателя на Altair се обрънал към двама програмисти: Бил Гейтс и Пол Алън. Те за 6 седмици му написват интерпретатор за BASIC. Тогава възникнал проблем: продукта изисквал 16 пъти повече памет отколкото имал Altair. На Робертс му се наложило да разработи допълнителна приставка с памет. Както виждате, тогава се изковават традициите… Между другото, приставката имала доста технически проблеми и довела до фалита на Ед Робертс.


Слайд 39

1983 г. Персоналните компютри започват да добиват човешки вид, когато Apple пуска новият модел Lisa – първият персонален компютър с графичен интерфейс. Компютъра е бил на основата на 32-битов процесор Motorola 68000, имал 1 МВ памет, петинчово флопи и 5МВ диск, мишка и графичен интерфейс. Изумителна машина за времето си. Само, че Lisa била пълен провал заради цената $10 000. По това време се появява и първият клон на IBM-PC. IBM решава да не патентова хардуера, а само BIOS-a. Само че програмистите от Феникс направили функционален аналог на BIOS-a. Световен рекорд за продукт, продаван първа година. Събитие на годината: Канадската компания Windmill Software пуска Digger. 1985 г. Излиза Windows – пълна скръб в сравнение с Apple. 1987 г. Перви реализира операционната система OS/2, разрабатена съвместно от IBM и Microsoft. 1988 г. Света все повече се "оплита" в мрежи - броят им се оценява на 325 000. Те съединяват 3,5 милиона компютъра и периферни устройства.


Слайд 40

Шесто поколение компютри (1990-наши дни) 90-те години Пълна победа на интерфейса над разума. Apple, IBM, Microsoft и други компании продължават да произвеждат и усъвършенстват софтуер, който да улеснява използването на компютрите. През 1990 г. Microsoft пуска операционната система Windows 3.0 , която коренно променя начина, по който хората работят със своите компютри. Тя се характеризира с GUI, който става любим на потребителите на компютри.


Слайд 41

Новото хилядолетие В първите години на новото хилядолетие компютрите и Интернет са по-достъпни за хората от когато и да било. Уеб услуги като директната размяна на съобщения (instant messaging) позволяват на хората от цял свят да разговарят помежду си в реално време. Други уеб приложения им дават възможност да управляват почти целия си ежедневен бизнес и персонални задачи от своя работен плот. И докато някои учени предвиждат, че компютърната технология ще достигне границите, налагани й от конвенционалната физика, някъде около 2010 г., изследванията в областта на квантовата физика и квантовите компютри може би ще успеят на направят процесорите по-малки и по-мощни от всичко, което сме си представяли досега. Компютърните компоненти продължават да стават по-малки, по-бързи и по-евтини. Благодарение на това компютрите стават все по-гъвкави и се използват за все повече и повече функции.


Слайд 42

История на микрокомпютрите Историята на микропроцесорите води началото си от 1971 година, когато още никому неизвестната фирма Intel пуска първия микропроцесор I4004. Неговите характеристики в сравнение с днешните процесори-гиганти са плачевни. Той имал разрядност 4 бита, тактова честота 108 кHz, можел да адресира 60 байта памет и производителност 0,06 MIPS (Millions of Instructions Per Second). Процесорът съдържал 2300 транзистора. Със създаването на първия микропроцесор започнала великата епоха на компютризация. По системата на командите и архитектурата си се различават 2 вида процесори: CISC и RISC. CISC - Complete Instruction Set Computer - >процесори с пълен набор инструкции. Такива процесори започват да се произвеждат от 1971 година от компанията Intel. Компанията бързо се разраства и разширява и нейната продукция става изключително търсена на световния пазар.


Слайд 43

Еволюция


Слайд 44

Над урока работиха ученици от Ха клас на 10 то СОУ “Теодор Траянов” Консултант и ръководител: Ваня Костадинова Материалите са изготвени по идея и с участието на членове на клуб TEEN към 10 СОУ и представляват принос към реализиране на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от клуб TEEN към 10 СОУ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


×

HTML:

Ссылка: