'

Живот без тютюнев дим-2

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Живот без тютюнев дим-2


Slide 1

За участие в конкурса набелязахме и изпълнихме следните дейности: Измислихме сценарии за видеоклипове и ги реализирахме. Единият от тях : “Не е нужно да пушиш, за да бъдеш харесван!” спечели ВТОРО място в страната измежду повече от 180 клипа.


Slide 2


Slide 3

Другият ни клип


Slide 4

Нарисувахме карикатури Подредихме ги като агитационни табла и ги изложихме във фоайето на училището


Slide 5

Нашите карикатури


Slide 6

Изработихме дипляни


Slide 7

Направихме анкети, насочени към непушачи , пушачи и ученици


Slide 8

Организирахме си съревнование между седмокласниците по различни спортове


Slide 9

Дейностите ни продължиха с подготовка на костюмите за шествие из града, Целта на което е да привлечем вниманието на хората, да раздадем нашите брошури и да напомним за вредите от тютюнопушенето. Предложихме на хората да попълнят анкетите, подготвени от нас.


Slide 10

Подготвихме костюмите


Slide 11

Дойде денят на шествието…


Slide 12

Привлякохме вниманието на гражданите


Slide 13

Раздадохме брошурите


Slide 14

А хората попълниха нашите анкети


Slide 15

Работили по проекта: Ученици от 7”А” клас ОУ”Васил Левски”-град Враца Класен ръководител Стефан Дацов


×

HTML:

Ссылка: