'

Звук и буква

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Звук и буква


Slide 1

Помогнете на костенурката да се изкачи по стълбичката. Откривате ли буквата А?


Slide 2

Плеснете с ръчички щом чуете звук а. кукла книга цвете мече чаша


Slide 3

Агънце блее в поляни майчица да го нахрани. Майчица агне нахрани та да не блее в поляни.


Slide 4


Slide 5

– А! А – а!


Slide 6

а а а а а а а а а а


Slide 7

Ти чете, писа и сполучи и вече буква А изучи. Пчелата – буквичка отлита да пълни медената пита


Slide 8

, а А а А


Slide 9

, а


Slide 10


×

HTML:

Ссылка: