'

КУРСОВА РАБОТА

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

22.11.2014 г. 1 КУРСОВА РАБОТА НА ГАЛИНА СТЕФАНОВА САВОВА ФАК. №20151019 СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ ПЪРВА ГРУПА ПРИЕЛ АС. М. ДЕШКОВА


Слайд 1

22.11.2014 г. 2 Въведени са данни за деца от детска градина, като таблицата съдържа следните колони: име, фамилия, ЕГН, адрес, височина, тегло. Изпълнени са следните 3 задачи: Изчислен е общият брой на децата, родени през 2005 година с тегло между 20 и 30 кг. Намерено е средното тегло на децата по-високи от 90 см и името на най-високото дете на възраст между 4 и 6 години. Направена е извадка на децата с тегло между 20 и 30 кг и са не по-ниски от 80 см.


Слайд 2

22.11.2014 г. 3 Задача № 1 Зада изчислен е общият брой на децата, родени през 2005 година с тегло между 20 и 30 кг създаваме помоошни полета и с функцията DCOUNT задаваме да бъдат преброени децата изпълняващи условията =DCOUNT(B8:F28;"височина";B30:H31)


Слайд 3

22.11.2014 г. 4 Задача № 2 Намерено е средното тегло на децата по-високи от 90 см с помоща на помошни полета и функцията DAVERAGE. =DAVERAGE(B4:F25;"тегло";B31:H32)


Слайд 4

22.11.2014 г. 5 За да намерим името на най-високото дете на възраст между 4 и 6 години първо намираме колко е височината на най-високотодете на тази възраст с функцията =DMAX(B4:G25;"височина";B35:H36).


Слайд 5

22.11.2014 г. 6 С функцията DGET изваждаме името на детото което отговаря на критериите по-горе: =DGET(B4:G25;"Име, фамилия";I36:I37)


Слайд 6

22.11.2014 г. 7 Задача № 3 Направена е извадка на децата с тегло между 20 и 30 кг с помоша на филтрите Date – Filter –AutoFilter - Custom


Слайд 7

22.11.2014 г. 8 След тована децата които са не по-ниски от 80 см.


Слайд 8

22.11.2014 г. 9 Цялата таблица


Слайд 9

22.11.2014 г. 10 Графика на съотношението височина и тегло


×

HTML:

Ссылка: