'

Съвети от за тези, които искат да следват успешния й пример.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Съвети от за тези, които искат да следват успешния й пример.


Слайд 1

Ефективната система Създаването на ефективна система е като спестяването на пари за пенсия. Трябва да се правят усилия и жертви в краткосрочен план, за да се ползват облаги в бъдеще. Процесът на внедряване налага да се влагат време и ресурси сега, за да се осигурят печалби в бъдеще. Както при инвестирането, клю- чът към успеха е да се започне отрано и вноските да се правят редовно. СЪВЕТ:


Слайд 2

Парадоксът със запасите Една трудно възприемана идея е, че при ефективните системи запасът може да е полезен (поне в кратко-срочен план). Всички знаем, че запасът е една от осемте форми на загуби и следователно целта трябва да е неговото премахване. Всъщност, докато процесите са в състояние, внимателното използване на запаси може да е от полза. Парадокс на осемте загуби е, че може да е удачно да се замени един вид загуба с друг (подобно на играта на карти). Ключът е да се прецени къде е загубата и в какво състояние е. С други думи, дали е в готовите изделия или в незавършеното производство? СЪВЕТ:


Слайд 3

Многоцелева задача за по-бързи резултати Времето за създаване на свързана стойностна система може да се ускори, когато се работи едновременно в зони с множество процеси. Приемете го като изграждане на верига звено по звено. След стабилизирането на всяко звено може да се направят връзките между тях. Когато стойностната система е свързана, постепенно увеличаващите се съкращения в стъпковото време (леко изравняване) в цялата стойностна система ще предизвикат скъсване на най-слабото звено. Това е звеното, което ще изисква повишено внимание и връщане през целия цикъл на непрекъснато усъвършенстване. СЪВЕТ:


Слайд 4

Кога проблемът не е проблем? В TOYOTA от лидерите се изисква не само да спират и да коригират проблемите, но и да ги търсят непрекъснато, преди са възникнали. Една добре установена ефективна операция с непрекъснат свързан поток подава сигнали, които пред-ставляват за всички индикатор за ранно предупреждение преди аварията на цялата система. Способността да се откриват проблемите преди тяхната проява позволява на ръководителите да предприемат предварителни корективни действия и да предотвратяват аварията. Забележка: В TOYOTA „аварията“ не се смята за нещо лошо. СЪВЕТ:


Слайд 5

Ползата от чуждия поглед Проблемът с комуникацията е, че е трудно да се проумее защо другите разбират погрешно това, което ние разбираме ясно. Най-същественото в договарянето на някой стандарт е всички да имат едно и също разбиране. Лесен начин да се провери това е да покажете стандарта на някого, който не познава работната зона, и да го помолите да обясни договореността. С изненада ще откриете колко трудно е да се предават договореностите ясно и визуално! СЪВЕТ:


Слайд 6

Приберете ценните си образци на съхранение Граничните образци са от особено значение и отношението към тях трябва да е с повишено внимание. Трябва да се съхраняват на безопасно място и по възможност заключени и достъп да има само надзорникът. Те не се използват често, след като операторите развият способност за преценка. На граничните образци трябва да има дата и подпис на упълномощен представител на органа за контрол на качеството, а отговорност на производствения ръководител е да ги изисква и поддържа. Отнасяйте се към тях като към инвестиция! СЪВЕТ:


Слайд 7

Съсредоточете се върху работата, не върху оператора Предимство на документирането на работния поток и показването му на операторите е, че това отстранява „вината“ за лошия метод от оператора. Ако видите загуба и я посочите на операторите, те вероятно ще обяснят защо е необходима (защитавайки метода, който е техен собствен). Ако направите схема на работата и я покажете на операторите, вероятно ще кажат „гледай ти, какъв лош модел на работа, трябва да го променим“. СЪВЕТ:


Слайд 8

Операторът е вашият най-важен ресурс Според философията на TOYOTA операторът, а не машината, е най-важният актив. Машината служи на човека, а не обратното. В TOYOTA вярват, че е израз на неуважение индивидът да губи време, чакайки машината да завърши своя цикъл. Комбинираната таблица на стандартизирана работа се използва, за да разберат взаимоотношенията между човека и машината и ефективно да се използва човешкият ресурс. СЪВЕТ:


Слайд 9

Оставете време за приспособяване към новия метод Промяната в работния метод (стандартизирана работа) изисква приспособителен период. Организмът привиква и ще се стреми да се върне към познатия модел. Например, ако преминете от кола със стандартно към кола с автоматично превключване на скоростите, несъзнателно посягате към лоста (а той няма да е там!). Необходимо е да се осигури продължителна подкрепа на оператора, за да се приспособи към новия метод. СЪВЕТ:


Слайд 10

Един нов стандарт изисква период на обучение Не е необичаен слаб спад в производителността, докато хората се приспособят към новия метод. Не се връщайте към стария начин, а продължете да наблюдавате, за да сте сигурни, че методът се спазва, както е планирано, и че някои второстепенни корекции се правят незабавно. СЪВЕТ:


Слайд 11

Понякога си струва да размениш местата Предимство при подготовката на хора за ръководни постове е, че имат възможност да разберат какво е да си ръководител. Вероятно ще открият, че е по-голямо предизвикателство, отколкото са си представяли, и ще започнат да оценяват направеното от вас. В тяхно лице може да си спечелите и съюзници, които да ви защитават, когато някой се оплаква, например „те [ръководството] никога не ме изслушват“, защото ще знаят, че нещата са много по-сложни. Когато хората са наясно, по-лесно прощават грешките. СЪВЕТ:


Слайд 12

Ако сте убедени, че е време да преминете към ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО, съветите на TOYOTA са това, което ви е необходимо, за да вървите по правилния път -


×

HTML:

Ссылка: