'

Играеш ли?

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

Играеш ли?


Слайд 2

Първо ниво Образ: специалист по маркетинг


Слайд 3

Мисия: най-много продадени продукти Оръжие: интегриран маркетинг


Слайд 4

Ако си добър в това, минаваш във второ ниво .


Слайд 5

Второ ниво Образ: Специалист по Пъблик Рилейшънс


Слайд 6

Мисия: най-много новини в медиите Оръжие: доверие


Слайд 7

Ако си добър в това, минаваш в трето ниво


Слайд 8

Трето ниво Мисия: създаване на успешен бизнес Инструменти: интегрирани маркетингови и ПР стратегии


Слайд 9

За да завършиш нивото, ти трябва тайното оръжие


Слайд 10

Открий Кой е Томас Л. Харис Какво е добавената стойност на ПР Какво е МПР Кои са другите играчи Какви са техните резултати


Слайд 11

Намери:


Слайд 12

To play press


×

HTML:

Ссылка: