'

Играеш ли?

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Играеш ли?


Slide 1

Първо ниво Образ: специалист по маркетинг


Slide 2

Мисия: най-много продадени продукти Оръжие: интегриран маркетинг


Slide 3

Ако си добър в това, минаваш във второ ниво .


Slide 4

Второ ниво Образ: Специалист по Пъблик Рилейшънс


Slide 5

Мисия: най-много новини в медиите Оръжие: доверие


Slide 6

Ако си добър в това, минаваш в трето ниво


Slide 7

Трето ниво Мисия: създаване на успешен бизнес Инструменти: интегрирани маркетингови и ПР стратегии


Slide 8

За да завършиш нивото, ти трябва тайното оръжие


Slide 9

Открий Кой е Томас Л. Харис Какво е добавената стойност на ПР Какво е МПР Кои са другите играчи Какви са техните резултати


Slide 10

Намери:


Slide 11

To play press


×

HTML:

Ссылка: