'

Играеш ли?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Играеш ли?


Слайд 1

Първо ниво Образ: специалист по маркетинг


Слайд 2

Мисия: най-много продадени продукти Оръжие: интегриран маркетинг


Слайд 3

Ако си добър в това, минаваш във второ ниво .


Слайд 4

Второ ниво Образ: Специалист по Пъблик Рилейшънс


Слайд 5

Мисия: най-много новини в медиите Оръжие: доверие


Слайд 6

Ако си добър в това, минаваш в трето ниво


Слайд 7

Трето ниво Мисия: създаване на успешен бизнес Инструменти: интегрирани маркетингови и ПР стратегии


Слайд 8

За да завършиш нивото, ти трябва тайното оръжие


Слайд 9

Открий Кой е Томас Л. Харис Какво е добавената стойност на ПР Какво е МПР Кои са другите играчи Какви са техните резултати


Слайд 10

Намери:


Слайд 11

To play press


×

HTML:

Ссылка: