'

Умножение на естествените числа

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Умножение на естествените числа


Слайд 1

1 Запишете като произведение и пресметнете: 534 + 534 + 534 + 534 + 534 = 5 . 534 2 670 17 пъти 1 287 + 1 287 + … + 1 287 = 21 879


Слайд 2

2 40 . 8 = 1 . 43 = 400 . 8 = 10 . 43 = 4000 . 8 = 100 . 43 = а) 12 . 5 = 0 . 5 = 12 . 50 = 18 . 0 = 12 . 500 = 2 843 . 0 = 320 3 200 32 000 43 430 4 300 60 600 6 000 0 0 0


Слайд 3

1 231 . 3 = 41 213 . 3 = 601 . 5 = 2 601 . 5 = б) 31 . 28 = 131 . 28 = 1 841 . 25 = 91 845 . 25 = в) 3 693 123 639 3 005 13 005 868 3 668 46 025 2 296 125


Слайд 4

3 Кои свойства на умножението ще използвате при пресмятането на изразите? РАЗМЕСТИТЕЛНО СВОЙСТВО СЪДРУЖИТЕЛНО СВОЙСТВО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СВОЙСТВО 20 . 4 . 380 12 . 4 750. 5 (1 250 - 750) . 8 20 . (4 . 380) СЪДРУЖИТЕЛНО СВОЙСТВО 5 . 12 . 4 750 РАЗМЕСТИТЕЛНО СВОЙСТВО 1 250 . 8 - 750 . 8 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО СВОЙСТВО


Слайд 5

4 Запишете редица от 5 числа, ако: първото е 17, а всяко следващо е с 21 пъти по-голямо от предходното. 17, ……, ………., ………….., …………….., а) .21 .21 .21 357 7 497 157 437 3 306 177 б) .21 Сравнете третото и четвъртото число от редицата числа. 7 497 157 437 21 пъти по-малко е 12 пъти по-голямо от


Слайд 6

4 в) Към произведението на числата 357 и 21 прибавете произведението на числата 7 497 и 21. 357 . 21 + 7 497 . 21 = = (357 + 7 497) . 21 = = 7 497 + 157 437 = 164 934 Има ли друг начин за пресмятане? 357 . 21 + 7 497 . 21 = 164 934


Слайд 7

5 Попълнете таблицата. а) б) 3 844 1 922 961 0 72 12 пъти по-малко е 12 пъти по-голямо от 864


Слайд 8

6 Шестата книга за Хари Потър излиза по книжарниците през 2005г. Ако тя съдържа 250листа, колко листа ще са необходими за 90 екземпляра от тази книга? 250 . 90 = 22 500 листа


Слайд 9

7 Семейството на Нели и Ангел избира къде да отиде на екскурзия. Една туристическа фирма предлага цена за едно дете – 285лв., а за възрастен – 2 пъти по-голяма цена. Друга фирма предлага цена за едно дете 208 лв., а за възрастен – три пъти по-голяма. За четиричленно семейство – родители и две деца, коя оферта е по- евтина и с колко лева? екскурзии 285 . 2 = 570лв. за възрастен 285 . 2 + 570 . 2 = 1 710 лв. 208 . 3 = 624лв. за възрастен 208 . 2 + 624 . 2 = 1 658 лв. 1 710 – 1 658 = =52лв. по-евтино І фирма ІІ фирма


Слайд 10

Домашна работа УТ №2 урок №115


×

HTML:

Ссылка: