'

Опасности на улицата

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Опасности на улицата Околен свят 2 клас изд. Просвета Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 1

Кои от превозните средства превозват хора и кои товари? Да си припомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 2

Светофар, светофар, знам, че ти си наш другар. Твоите кръгли три очи казват:        Спри!            Внимавай!               Премини! Прочетете! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 3

Пешеходен светофар Автомобилен светофар Да си припомним! спри премини забранено внимание разрешено Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 4

Пресичай винаги по пешеходната пътека и при зелена светлина на светофара за пешеходци! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 5

Ако има пешеходен подлез, минавай задължително през него! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 6

К Когато пресичаш улица без означения, първо се огледай наляво и ако няма превозно средство, премини до средата на улицата. Там спри за малко, огледай се надясно и премини, ако не идва превозно средство. Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 7

Н Не се доверявай на непознати хора! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 8

Нпмлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Не играй на улицата, нито на тротоара! Там е опасно! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 9

Нпмлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Спазвайте правилата за движение, когато сте навън с колелото или ролерите! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 10

Нпмлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Ако на улицата срещнеш малко дете или човек с увреждания, помогни! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 11

Нпмлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл На улицата можем да срещнем още опасности: да ни ухапе бездомно куче да ни блъсне преводно средство да ни подлъжат и качат в чужда кола Трябва да сме внимателни! Да запомним! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 12

Нпмлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Още знаци, които се отнасят за движението на пешеходците Да запомним! Задължителен път само за пешеходци Инвалид Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 13

Да проверим! Винаги ли трябва да пресичаме по пешеходната пътека при зелена светлина на светофара? Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 14

Ако има пешеходен подлез, минаването през него задължително ли е? Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 15

Кои от показаните пътни знаци се отнасят за движението на пешеходците? Заградете! Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 16

Ако сме на улицата и имаме проблем, можем ли да се доверим на непознати хора? Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 17

Кой най-често предизвиква опасностите на пътя? пешеходците шофьорите пътните условия Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 18

Домашна работа 1 и2 упр. от уч. тетрадка, стр. 14 Росица Георгиева, гр. Левски


Slide 19

Браво! Справихте се чудесно! Музикален поздрав Росица Георгиева, гр. Левски


×

HTML:

Ссылка: