'

Как да напишем некомерсиална книга с екип от 30 автора?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Как да напишем некомерсиална книга с екип от 30 автора? Светлин Наков Консултантска агенция по информационни технологии http://www.citagency.eu


Слайд 1

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Светлин Наков Софтуерен инженер с 15 години професионален опит Разработчик, ръководител на екипи, консултант, лектор, преподавател Иновативен бизнес предприемач Автор на некомерсиални книги Ръководител на проекти с колективи от 30 автора


Слайд 2

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Изгответе съдържанието Съберете ядрото от организаторите на проекта (1-2 души) Дефинирайте обхвата на книгата Изгответе съдържанието Разделете го на кратки глави Дефинирайте точките за всяка глава По всяка точка нахвърляйте TODOs


Слайд 3

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Подгответе шаблони за главите Книгата не е съвкупност от статии! Трябва да има единен стил Единен стил = шаблони + инструкции Шаблони MS Word файл за всяка глава Гарантира използването на еднакви стилове и форматиране Инструкции – авторите ги определят


Слайд 4

Съдържание на книга, шаблони за главите и инструкции за авторите Реален пример


Слайд 5

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Съберете авторския колектив Автори Ползвайте вашите контакти и авторитет за да привлечете автори По-важно е да се сериозни, отколкото да са големи специалисти Всеки автор дава списък от глави, с които би се захванал Редактори За всяка глава е необходим редактор


Слайд 6

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Първа среща на авторите Съберете всички автори на живо Дискутирайте съдържанието на книгата Ако решите, направете промени Разпределете главите между авторите Не давайте 2 глави на един и същ автор! Направете план на проекта Дайте конкретни задачи и срокове Дискутирайте инструкциите за писане Определете дата за следваща среща


Слайд 7

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) План на проекта Планът на проекта съдържа задачите, сроковете и хората (авторите) Задачите трябва да са кратки! Изпълними за 1-2 уикенда Дайте груба оценка за всяка задача Сроковете трябва да са къси (1 месец) Един автор работи по една глава Маркирайте задачите извън срок!


Слайд 8

План на проекта Реален пример


Слайд 9

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Постоянен контрол Ползвайте среда за работа в екип Google Groups, SVN, Wiki, … Управлявайте риска Малки задачи за кратки срокове Например ? глава за ? от времето Следете постоянно за напредъка Когато някой автор се издъни Еднократна отсрочка (1 седмица) Авторът отпада – търсите заместник


Слайд 10

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Редактиране и сглобяване Редактирайте всяка от главите Поемете отговорност като организатор Някои автори пишат неграмотно – трябва да оправите грешките Връщайте некачествените глави за доработка към авторите Помислете за дизайнер за корицата Осигурете издатели, спонсори и т.н.


Слайд 11

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Най-честите проблеми Авторите не спазват ангажиментите си Кратки задачи и кратки срокове Авторите пишат некачествено Връщайте им написаното с конкретни препоръки за корекция Ползвайте шаблони за всяка глава Авторите излизат от обхват Следете какво пишат и ги контролирайте


Слайд 12

© 2009 Consulting and Information Technology Agency (CITA) Как да напишем некомерсиална книга с екип от 30 автора? Въпроси?


×

HTML:

Ссылка: