'

Кодування чисел

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Кодування чисел Робота групи “Математики”


Слайд 1

Двійкове кодування в комп’ютері Вся інформація, яку обробляє комп'ютер має бути представлена двійковим кодом за допомогою двох цифр: 0 і 1. Ці два символи прийнято називати двійковими цифрами або бітами. За допомогою двох цифр 0 і 1 можна закодувати будь-яке повідомлення. Це з'явилося причиною того, що в комп'ютері обов'язково повинно бути організовано два важливі процеси: кодування і декодування. Кодування – перетворення вхідної інформації у форму, що сприймається комп'ютером, тобто двійковий код. Декодування – перетворення даних з двійкового коду у форму, зрозумілу людині.


Слайд 2

Чому двійкове кодування З погляду технічної реалізації використання двійкової системи числення для кодування інформації виявилося набагато простішим, ніж застосування інших способів. Дійсно, зручно кодувати інформацію у вигляді послідовності нулів і одиниць, якщо представити ці значення як два можливі стійкі стани електронного елементу: 0 – відсутність електричного сигналу; 1 – наявність електричного сигналу. Ці стани легко розрізняти. Недолік двійкового кодування – довгі коди. Але в техніці легко мати справу з великою кількістю простих елементів, чим з невеликим числом складних. Способи кодування і декодування інформації в комп'ютері, насамперед, залежить від виду інформації, а саме, що повинне кодуватися: числа, текст, графічні зображення або звук.


Слайд 3

Система числення Для запису інформації про кількість об'єктів використовуються числа. Числа записуються за допомогою набору спеціальних символів. Система числення — спосіб запису чисел за допомогою набору спеціальних знаків, званих цифрами.


Слайд 4

Види систем числення У позиційних системах числення величина, що позначається цифрою в записі числа, залежить від її положення в числі (позиції). 211 У непозиційних системах числення величина, яку позначає цифра, не залежить від положення в числі. XXI Системи числення Позиційні Непозиційні


Слайд 5

Непозиційні системи числення Канонічним прикладом фактично непозиційної системи числення є римська, в якій як цифри використовуються латинські букви: I позначає 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M -1000. Натуральні числа записуються за допомогою повторення цих цифр. Наприклад, II = 1 + 1 = 2, тут символ I позначає 1 незалежно від місця в записі числа. Для правильного запису великих чисел римськими цифрами необхідно спочатку записати число тисяч, потім сотень, потім десятків і, нарешті, одиниць. Приклад: число 1988. Одна тисяча M, дев'ять сотень CM, вісімдесят LXXX, вісім VIII. Запишемо їх разом: MCMLXXXVIII. MCMLXXXVIII = 1000+(1000-100)+(50+10+10+10)+5+1+1+1 = 1988 Для зображення чисел в непозиційній системі числення неможна обмежиться кінцевим набором цифр. Крім того, виконання арифметичних дій в них вкрай незручно.


Слайд 6

Позиційні системи числення У позиційних системах числення величина, що позначається цифрою в записі числа, залежить від її положення в числі (позиції). Кількість використовуваних цифр називається основою системи числення. Наприклад, 11 – це одинадцять, а не два: 1 + 1 = 2 (порівняєте з римською системою числення). Тут символ 1 має різне значення залежно від позиції в числі.


Слайд 7

Перші позиційні системи числення Найпершою такою системою, коли рахунковим "приладом" служили пальці рук, була п’ятіркова система. Деякі племена на філіппінських островах використовують її і в наші дні, а в деяких цивілізованих країнах її релікт, як вважають фахівці, зберігся тільки у вигляді шкільної п’ятибалльной шкали оцінок.


Слайд 8

Дванадцяткова система числення Наступною після п’ятіркова виникла дванадцяткова система числення. Виникла вона в стародавньому Шумерові. Деякі учені вважають, що така система виникала у них з підрахунку фаланг на руці великим пальцем. Широкого поширення набула 12-кова система числення в XIX столітті. На її широке використання у минулому явно указують назви числівників в багатьох мовах, а також способи відліку часу, що збереглися у ряді країн, грошей і співвідношення між деякими одиницями вимірювання. Рік складається з 12 місяців, а половина доби складається з 12 годин. Елементом дванадцяткової системи в сучасності може служити рахунок дюжинами. Перші три ступені числа 12 мають власні назви: 1 дюжина = 12 штук; 1 гросс = 12 дюжин = 144 штуки; 1 маса = 12 гроссов = 144 дюжини = 1728 штук. Англійський фунт складається з 12 шилінгів.


Слайд 9

Шестидесяткова система числення Наступна позиційна система числення була придумана ще в Стародавньому Вавілоні, причому вавілонська нумерація була шестидесяткова, тобто в ній використовувалося шістдесят цифр! Пізніше ця система використовувалася арабами, а також стародавніми і середньовічними астрономами. Шестидесяткова система числення, як вважають дослідники, являє собою синтез вже вищезазначених п’ятіркової і дванадцяткової систем.


Слайд 10

Які позиційні системи числення використовуються зараз? В даний час найбільш поширена десяткова, двійкова, вісімкова і шестнадцяткова системи числення. Двійкова, вісімкова (в даний час витісняється 16-ковою) і шестидесяткова система часто використовується в областях, пов'язаних з цифровими пристроями, програмуванні і, взагалі, комп'ютерній документації. Сучасні комп'ютерні системи оперують інформацією, представленою в цифровій формі. Числові дані перетворюються в двійкову систему числення.


Слайд 11

Десяткова система числення Десяткова система числення — позиційна система числення за основою 10. Припускають, що основа 10 пов'язана з кількістю пальців рук у людини. Найбільш поширена система числення в світі. Для запису чисел використовуються символи 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, що називають арабськими цифрами.


Слайд 12

Алфавіт десяткової, двійкової, вісімкової і шістнадцяткової систем числення


Слайд 13

Відповідність десяткової, двійкової, вісімкової і шестнадцяткової систем числення Кількість використовуваних цифр називається основою системи числення. При одночасній роботі з декількома системами числення для їх розрізнення основа системи зазвичай указується у вигляді нижнього індексу, який записується в десятковими цифрами: 12310 — це число 123 в десятковій системі числення; 11110112 — те ж число, але в двійковій системі. Двійкове число 1111011 можна розписати у вигляді: 11110112 = 1*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20.


Слайд 14

Переведення чисел з однієї системи числення в іншу Щоб перевести число з позиційної системи числення з основою p в десяткову, треба представити це число у вигляді суми степенів p і провести вказані обчислення в десятковій системі числення. Наприклад, переведемо число 10112 в десяткову систему числення. Для цього представимо це число у вигляді степенів двійки і проведемо обчислення в десятковій системі числення. 10112 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = =1*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1 = = 8 + 0 + 2 + 1 = 1110 Розглянемо ще один приклад. Переведемо число 52,748 в десяткову систему числення. 52,748 = 5*81 + 2*80 + 3*8-1 + 4*8-2 = = 5*8 + 2*1 + 7*1/8 +4*1/64 = = 40 + 2 + 0,875 + 0,015625 = 42,89062510


Слайд 15

Переведення чисел з однієї системи числення в іншу Переведення з десяткової системи числення в систему числення з основою p здійснюється послідовним діленням десяткового числа і його десяткових часток на p, а потім виписуванням останньої частки і залишків в зворотному порядку. Переведемо десяткове число 2010 в двійкову систему числення (основа системи числення p=2). У результаті отримали 2010 = 101002.


Слайд 16

Задачі: У мене 100 братів. Молодшому - 1000 років, а старшому 1111 років. Старший вчиться в 1001 класі. Чи можливо таке? Коли 2 х 2 дорівнює 100? Відмітьте і послідовно поєднайте на коорди-натній площині точки, координати яких записані у двійковій системі числення: 1(0012, 0002), 2(0012, 10002), 3(0002, 10002), 4(0002, 10012), 5(0102, 10012), 6(0102, 1112), 7(1112, 1112), 8(1112, 10112), 9(10002, 10112), 10(10002, 10102), 11(10012, 10102), 12(10012), 10012), 13(11002, 10002), 14(11002, 1102), 15(10012, 1102), 16(10012, 0002), 17(1112, 0002), 18(1112, 1002), 19(0112, 1002), 20(0002, 0002), 21(0012, 0002)


Слайд 17

Задачі Запишіть число 1945 в римскій системеі числення. Чому будуть дорівнювати числа 1748, 2E16, 101,1012 в десятковій системі числення? Як буде записуватись число 1410 в двійковій системі числення? 10010 в вісімковій? Порівняйте числа: VVV і 555. Які числа записані наступними римськими числами: MCMXCIX; CMLXXXVIII; MCXLVII?


×

HTML:

Ссылка: