'

.: Е л е к т р о н н и к н и г и :.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

.: Е л е к т р о н н и к н и г и :. .: Ф а й л о в и ф о р м а т и :. Изработил: Тодор Боботилов, 44“б“ гр. Пловдив 13.05.2010г. Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я Ф И Л И А Л П Л О В Д И В  


Слайд 1

Съдържание 1 - Файлов формат PDF 2 - Файлов формат ePub 3 - Файлов формат Lit 4 - Файлов формат DNL 5 - DRM – Digital Rights Management 6 - Сравнение на файловите формати за е-книги 7 – Източници на информация


Слайд 2

1. Файлов формат PDF Абревиатурата PDF произхожда от английското наименование на файловия формат, а именно Portable Document Format (Портативен Формат за Документи). Той е създаден от компанията Adobe Systems през 1993г. с цел обмен на документи . Използва се за представяне на двумерни документи по начин, напълно независим от приложният софтуер и операционната система. Всеки PDF документ съдържа в себе си, цялостно описание на фиксираният-шаблон, в това число текста, шрифта, изображенията и двумерните векторни графики, които изграждат документа. В PDF документите могат да бъдат вграждани триизмерни обекти чрез Acrobat 3D, използвайки U3D или PRC и други файлови формати. Първата версия на файловият формат е 1.0 (1993г.), а последната 9.1 (2009г.) За отварянето на PDF файл е необходимо да разполагате с Adobe Reader. Специално приложение „четец“ , включващо в себе си богата гама от шрифтове. .:. ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФАЙЛОВИЯ ФОРМАТ .:.


Слайд 3

2. Файлов формат ePub Абревиатурата ePub произхожда от английското наименование на файловия формат, а именно electronic Publication Format (Портативен Формат за Публикуване). Той е безплатен стандарт с отворен код, предоставен за ползване от Международният Форум за Цифрови Публикации (IDPF). Създадените чрез този стандарт файлове носят разширението „.epub”. Стандартът е проектиран основно за често обновяваното съдържание, което означава, че може да бъде оптимизиран допълнително за конкретното устройство. Важно е да се знае също така, че в момента този стандарт улеснява до голяма степен издателите, за преноса и продажбата на тексови документи. ПРЕДИМСТВА: --- Безплатен и с отворен код --- Многоредово разполагане на текста, уразмеряем текст --- Вграждане на растерни и векторни изображения --- Вграждане на метаданни --- DRM Поддръжка --- Оформяне на стила чрез CSS .:. ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФАЙЛОВИЯ ФОРМАТ .:.


Слайд 4

3. Файлов формат Lit Абревиатурата Lit произхожда от английската дума “literature” – литература. Файловият формат се базира на „Компресираният Microsoft HTML Help“ формат. Microsoft Reader е специализиран софтуерен продукт предназначен за четене на Този файлов формат. Интересен факт при този файлов формат е, че той използва технологията „Cleartype“ - тоест „Изчистен шрифт“. Използването на такава технология, улеснява четенето от малките екрани на PDA устройствата. Разпространяваните в мрежата заглавия на книги, могат да бъдат закупувани от онлайн магазини, с изключение на Amazon.com . Microsoft четеца разполага в себе си с функции като – цветово маркиране на текст, текстови бележки и опция за търсене. З а щ и т а п р о т и в к о п и р а н е Някои от книгите достъпни чрез четеца са защитени чрез DRM технологията. Четеца осъществява достъп до защитената книга, само и единствено ако потребителят е активирал софтуера си чрез регистрирането му с MS Passport акаунта. .:. ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФАЙЛОВИЯ ФОРМАТ .:.


Слайд 5

4.Файлов формат DNL DNL електронните книги се поддържат от DNL четец. DNL електронните книги могат да бъдат свалени като самостоятелен документ или като част от интернет браузер. DNL Четецът е малък файл с големина 1.07 МВ и може да се инсталира самостоятелно или като част от някой браузер. DNL Файловете могат да съдържат мултимедия като например – Macromedia Flash, Quicktime, Windows Media Player, гласови или музикални файлове. Поддържани мултимедийти файлови формати в DNL книгите са mp3, wmv, avi, mpg, mpeg, swf, & wma и мн.други … Освен, че може да се вгражда видео файл, той може да се излъчва/“стриимва“ от сървър в интернет. DNL книгите могат да съдържат „изкачащи“ изображения. Изображенията могат да бъдат раздвижени умело чрез употребата на Flash. Търсенето в DNL книгите може да стане по два начина – чрез „индекса на автора“(списък от думи предоставен от автора) или чрез въвеждането на специфичната дума, която търсите …


Слайд 6

ПРИМЕР ЗА КНИГА ИЗПОЛЗВАЩА DNL ФАЙЛОВИЯ ФОРМАТ


Слайд 7

DRM – Digital Rights Management Цифрово Управление на Авторски права Сървърно цифрово управлявание ва авторските права запазва вашето съдържание заключено докато само не го отключите. Издателят определя на колко на брой устройства книгата може да бъде инсталирана, и по колко пъти на всяко едно от тях, когато тя може да бъде отключена, и.т.н.. Правилата могат да бъдат променяни по всяко време, дори години след публикуването на книгата. Частично Заключване на Книга – Не е нужно да заключвате цялата книга; отключете първите няколко глави, а останалите оставете заключени. По този начин, за да прочете останалата част от книгата читателят ще трябва да заплати определена цена. Обработка на Транзакция – Използвайки метода PWB (Заплащане посредством книгата), всяка книга се превръща в книжарница/електронен магазин…потребителите могат да отключат книгата въвеждайки или поставяйки „ключ“, чрез въвеждането на данните си на кредитната карта, или чрез регистриране използавйки име и e-mail адрес (издателят избира разбира се, кой вариант да бъде).


Слайд 8

ПРИМЕР ЗА ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА


Слайд 9

Сравнение на файловите формати за е-книги


Слайд 10

Източници на информация: http://www.adobe.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/ http://www.dnlebooks.com/products.asp http://www.google.com/gears/ ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: