'

Пересопницьке Євангеліє

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Пересопницьке Євангеліє «Пересопницьке Євангеліє - незрівнянний зразок українського живопису та рукописної книги»


Slide 1

Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє є першою в Україні церковною книгою, перекладеною із книжної церковно-слов’янської на староукраїнську мову: із “языка болъгарского на мову роускоую». Нині Пересопницьке Євангеліє – один із найцінніших раритетів Національної біб- ліотеки України імені В.І. Вернадського. Оригінал зберігають у спеціальному саркофазі. Періодично дезинфікують, але все одно виявили грибок.


Slide 2

Пересопницьке Євангеліє Рукопис бере назву від назви села Пересопниця, яке в сиву давнину було великим укріпленим містом. Фундатори створення рукопису – княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська та князі Чарторийські.


Slide 3

Пересопницьке Євангеліє 12 червня 1556 року княгиня та її син Януш Заславський складають дарчий акт, у якому говориться: «Я, князь Януш Іван Кузьминич Заславський, сповняючи волю небіжчика князя його милості отця мого, разом з її милостю маткою моєю княгинею Анастасією рівною Гольшанською-Заславською, віддаємо тії імінія, что отец мой небіжчик князь Козьма Іванович Жеславький-Заславський міг надати монастиру нашому Дворецькому к церков Святої Тройці».


Slide 4

Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє створене на Волині. Почало творитися Євангеліє в Троїцькому Дворецькому монастирі князів Жеславьких (с.Двірці, біля Ізяслава). Завершилася ця благородна праця в Пересопницькому Пречистенському монастирі. Творці Пересопницького рукопису – архімандрит Григорій і переписувач книжок Михайло Васильович (син протопопа) із Сянока. Робота над Євангелієм тривала цілих п’ять років (1556 – 1561).


Slide 5

Пересопницьке Євангеліє На початку рукопису зазначено: «А почалос єсть писати сіє Євангеліє року 1556-го місяця Августа 15, на день успенія Пресвятыя нашеа Богородица и присно Девы Маріа», а в заключній частині вказано, що книги чотирьох євангелістів «суть доконани в літо тисячнеє 561 на панят усікновення Святого и славного пророка, предтечі и хрестителя Господня Іоанна місяця Августа 29-го дня».


Slide 6

Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє – книга, переплетена в дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом. Книга складається із 63 зошитів і 960 сторінок. Вага рукопису становить 9кг 300г.


Slide 7

Пересопницьке Євангеліє У рукопису розміщено тексти чотирьох євангелістів у такій послідовності: Матвія, Марка, Луки, Іоанна. Євангельським текстам передує передмова Феофілакта Болгарського. Перед кожним з чотирьох євангелій вміщено покажчик його основних складових частин, післямова переписувача після кожного Євангелія, післямова в кінці рукопису. Місяцеслов з покажчиком читань за місяцями. Страхова вартість книги становить нині 6,5млн.доларів.


Slide 8

Пересопницьке Євангеліє У Євангелії, окрім поділу на зачала, наявний ще поділ на глави. Кожну главу відкривають сумарії – короткий виклад змісту глави. Покажчик глав до Євангелія від Матвія


Slide 9

Пересопницьке Євангеліє Пересопницьке Євангеліє написано на пергаменті різної товщини красивим письмом. Початок Передмови Феофілакта Болгарського до Євангелія від Матвія


Slide 10

Пересопницьке Євангеліє На кожній сторінці двадцять рядків основного тексту ,виконаного гарним прорізним письмом. Письмо чисте й акуратне.


Slide 11

Пересопницьке Євангеліє У рукопису багато кіноварі (червоної фарби), якою виписано нумерацію глав та зачала, початкові літери сумаріїв, зауваження на бічних полях, великі крапки і значки в тексті.


Slide 12

Під сторінками відмічені червоним чорнилом так звані зачала, які пояснюють, як потрібно читати тексти в церкві. Пересопницьке Євангеліє


Slide 13

Пересопницьке Євангеліє Приписки, вставки і післямови виконані, як висловилися автори, “дробнымъ письмомъ”.


Slide 14

Пересопницьке Євангеліє Заголовки початкових сторінок написані золотою в’яззю. Початок Євангелія від Йоана


Slide 15

Пересопницьке Євангеліє Підніс художню цінність рукопису і творчий доробок невідомих малярів (принаймні, їх було двоє) волинської малярської школи. Відчувається вплив славетних італійських митців, зокрема Рафаеля, на їх творчість. Книга ілюстрована портретами євангелістів, чудовими заставками та ініціалами, вишуканою орнаментацією.


Slide 16

Пересопницьке Євангеліє Зображення орнаменту навколо євангеліста Матвія викликає особливий художній інтерес. Мініатюра “Євангеліст Матвій”. Початок Євангелія від Матвія.


Slide 17

Мініатюра “Євангеліст Матвій” Орнамент починається внизу, посередині нижньої сторони рамки. З корзини виростають дві довгі стеблини. Звідси ж виходять і два невеличкі акантові листочки. Горішній край рамки прикрашений двома гілками хрест на хрест та гербовим щитом. У горішніх кутах рамки є зображення двох крилатих амурів – один у профіль, другий в анфас.


Slide 18

Пересопницьке Євангеліє Гілка аканта більшого розміру складає зміст орнаменту в рамці навколо зображення євангеліста Марка. Мініатюра “Євангеліст Марко”. Початок Євангелія від Марка.


Slide 19

Мініатюра “Євангеліст Марко” Тут застосована система розгорнутих парних плетінь із акантових гілок. Налічується шість пар. Кінцівки і вегетативні паростки забарвлені в ніжні кольори, а гілки червоного і синього кольору з тінями.


Slide 20

Пересопницьке Євангеліє Орнамент навколо зображення євангеліста Луки вважається най-оригінальнішим. Мініатюра “Євангеліст Лука” Початок Євангелія від Луки.


Slide 21

Мініатюра “Євангеліст Лука” Угорі і внизу посередині рамки розташовані квіткові заставки. Квіти аканта розгорнуті по площині рамки. Внизу в заставці квітка синього кольору з чотирма пелюстками. Угорі в заставці дві квітки у лицьовому вигляді. Орнамент бічних сторін розташований колоною, по три частини одна над одною. Кожна частина відокремлюється від іншої дугоподібною вигнутою перетинкою.


Slide 22

Пересопницьке Євангеліє Орнамент навколо зображення євангеліста Іоанна вирізняється серед усіх інших орнаментів своєю канонічною причетністю до ренесансного стилю рафаелівських лож у Ватикані. Мініатюра “Євангеліст Йоан з Прохором”. Початок Євангелія від Йоана.


Slide 23

Мініатюра “Євангеліст Іоанн з Прохором” Завиток аканта встигає тут зробити подвійний оберт. Вражає при цьому ритміка кольорів у завитках.


Slide 24

Орнаментальні рамки перших сторінок кожного з чотирьох Євангелій Початок Євангелія від Марка Початок Євангелія від Матвія


Slide 25

Орнаментальні рамки перших сторінок кожного з чотирьох Євангелій Початок Євангелія від Луки Початок Євангелія від Йоана


Slide 26

Історія побутування Пересопницького Євангелія Непросто склалася доля рукопису. Відразу після завершення перекладу, Пересопницьке Євангеліє використо-вувалося у службах Заславського православного монастиря. А коли монастир передали єзуїтам, добрі люди вивезли книгу на схід, на лівий берег Дніпра.


Slide 27

Історія побутування Пересопницького Євангелія Понад століття тривала та мандрівка, аж поки Пересопницьке Євангеліє не потрапило до рук ясновельможного гетьмана Івана Мазепи. У 1701 році гетьман України Іван Мазепа подарував Пересопницьке Євангеліє Вознесенському собору в Переяславі. Портрет Івана Мазепи з будинку-музею Василя Кочубея в Батурині.


Slide 28

Історія побутування Пересопницького Євангелія Про це є припис на одній із сторінок Євангелія: Сіє Євангеліє прислано й дано єсть од ясновельможного Його Милости пана Іоанна Мазепи військ його царського пресвітлого величества запорозьких, обох сторін Дніпра Гетьмана, й славного чина святого Апостола Андрея Кавалера, до престола Переяславського Єпископського, Котрий од його ж Ктиторськой милости создан, одновлен і драгоцінними утвари церковними украшен при преосвященном Єпископі Захарії Корниловічи. Року 1701 Апреля 17 дня».


Slide 29

Побутування Пересопницького Євангелія У 30-х роках XIX століття Пересопницьке Євангеліє було відкрите для наукового вивчення Осипом Бодянським О?сип Макси?мович Бодя?нський (1808, смт. Варва, тепер Чернігівської області — 1877, Москва) — український і російський філолог-славіст, історик, фольклорист, пере-кладач, видавець, письменник, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1854).


Slide 30

Побутування Пересопницького Євангелія Повертаючись у 1842 році із закордонного відрядження в слов’янських країнах, відвідав Переяславську духовну семінарію, яку свого часу закінчив. У семінарській бібліотеці вчений натрапив на Пересопницьке Євангеліє, мову якого в листі до свого вчителя й колеги Михайла Погодіна характеризував як південно-руську чисту, «як зорі небесні».


Slide 31

Побутування Пересопницького Євангелія Михайло Петрович Пого?дін (1800, Москва —1875, Москва) — російський історик, колекціонер, журналіст, письменник, публіцист, видавець, професор Московського універси-тету. Член Російської академії (1836). Портрет роботи Василя Перлова.


Slide 32

Побутування Пересопницького Євангелія Осип Бодянський надіслав шість листів Михайлу Погодіну, в яких наголошував про необхідність придбання пам’ятки. Не дочекавшись відповіді від колеги, Осип Бодянський склав опис Пересопницького Євангелія і послав його міністрові народної освіти у вигляді донесення через «Журнал Министерства народного просвещения».


Slide 33

Побутування Пересопницького Євангелія Донесення про знахідку було надруковане в травневому номері цього журналу 1838 року. Це було перше друковане слово про Пересопницьке Євангеліє. Ось як Осип Бодянський описав знахідку: «розміром понад ? аршина, оправлене в дошки, оббиті малиновим оксамитом, з яких уціліла лише перша; писане прекрасним великим уставом, дуже добрим чорнилом, усіх аркушів у ньому 482».


Slide 34

Побутування Пересопницького Євангелія У Переяславі з рукописом ознайомилися Михайло Максимович, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода. Михайло Олександрович Максимович (1804, Тимківщина, тепер Богуславець —1873) — історик, філолог, етнограф, ботанік, поет стверджував, що мову Євангелія не можна вважати галицькою, волинською чи київською. Це – писемна книжна українською мовою ХVI ст.


Slide 35

Побутування Пересопницького Євангелія Тим часом рукопис знову вирушає в мандри… У 60-х роках XIX століття Переяславську семінарію перевели до Полтави, туди ж, разом з її бібліотекою, потрапило й Пересопницьке Євангеліє, але як культурна реліквія ,через заборону української мови. Тут пам’яткою зацікавився вчений-україніст Павло Житецький, який 1874 року підготував реферат про Пересопницьке Євангеліє і прочитав його на III Археологічному з’їзді. Пізніше він опублікував його, додавши повний текст Євангелія від Луки та уривки інших євангелістів. Цей текст потім використовували більшість дослідників в історії української мови.


Slide 36

Побутування Пересопницького Євангелія Розуміючи цінність Євангелія, українське духовенство показало книгу тодішньому міністрові народної освіти і обер-прокуророві Синоду графу Дмитру Толстому. Він зажадав, щоб Полтавський архієрей подарував унікальну пам’ятку української культури йому. З інших джерел відомо, що Пересопницьке Євангеліє привозять у Санкт-Петербург на «высочайшее воззрение». Цар його оглянув, але залишити у себе не захотів. Тоді полтавські владики подарували реліквію великому князю Петрові Георгійовичу, принцові Ольденбурзькому. У нього рукопис і перебував у продовж життя. 1887 року вдова принца повернула його назад до Полтави.


Slide 37

Побутування Пересопницького Євангелія Принц Петро Гео?ргійович Ольденбу?рзький (1812, Ярославль — 1881, Санкт-Петербург) — російський воєнний і державний діяч, член російського Імпе-раторського Дому, сенатор, член Державної Ради; попечитель Київського дому опікування біднотою, покровитель Очної лікарні.


Slide 38

Побутування Пересопницького Євангелія Рукопис зацілів у часи революції та громадянської війни. 1941 року його теж було врятовано – вивезено на схід. Євангеліє знову повернулося на Україну, до Києва, в фонди музею-заповідника Києво-Печерської лаври. Там на нього звернув увагу професор Київського університету С. Маслов і порушив клопотання про передачу Євангелія до Академії Наук.


Slide 39

Побутування Пересопницького Євангелія У останні десятиліття декор Пересопницького рукопису досліджує відомий знавець старої книги Я. П. Запаско. Він зробив висновок, що орнаментика Пересопницького Євангелія, певним чином ,пов’язана з мистецтвом Відродження, але має яскраво виражений характер українського твору, в якому відбиті вітчизняні мотиви. Я.П. Запаско також дотримується думки, що художніх оформлювачів було два, а над текстом рукопису працювало щонайменше дві особи: Михайло Василієвич із Сянока та чернець Григорій, архімандрит Пересопницький.


Slide 40

Побутування Пересопницького Євангелія На околиці нинішньої Пересопниці – тихого невеличкого села, що кілометрів за двадцять від Рівного, – стоїть кам’яний хрест. Вітри і дощі добряче обшугали його. Це колись наші малописьменні предки означили місце, де стояв монастир і де було створено Першокнигу. А в центрі села ще один знак:


Slide 41

Пам’ятник українській Першокнизі в Пересопниці Масивна сіра гранітна брила на гранітному постаменті. Із дикого каменя, мов промінь із пітьми, проступає розгорнена книга. 14 травня 1989 року відбулося урочисте відкриття цього пам’ятного знака Пересопницькому Євангелію.


Slide 42

Пам’ятник українській Першокнизі в Пересопниці Євген Шморгун згадує: «…скільки було клопотів! Не з коштами, ні. Було, куди не поткнешся – на тебе одразу в «інстанціях» накидають мокре рядно: «Релігія – опіум, а ви…». Навіть, уже коли пам’ятник стояв, то й то минув ще майже рік, поки облвиконком милостиво дозволив встановити на ньому хрест».


Slide 43

Видання 2001 У 2001 році Інститутом української мови НАН України здійснено видання Євангелія із факсимільною частиною та науковою обробкою — впоряд-куванням, дослідженнями, словопокажчиками. Загальний наклад книги склав 500 примірників.


Slide 44

Видання 2001 Видане видавництвом “Наукова думка” при підтримці науковців Гарвардського університету


Slide 45

Видання 2001. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик.


Slide 46

Факсимільне видання 2008 Факсимільне видання Євангелія здійснено 2008 року. Оклад видання зробили з дерева, прикрасивши срібним литтям і шкірою. Вартість кожного примірника оцінюється в 10 тисяч доларів США. Наклад — 1000 примірників.


Slide 47

Факсимільне видання 2008 Факсимільне видання Пересопницького Євангелія побачило світ завдяки зусиллям Української православної церкви, Національної академії наук України і видавництва «АДЕФ-Україна»


Slide 48

Порівняльні сторінки оригіналу та факсиміле


Slide 49

Порівняльні сторінки оригіналу та факсиміле


Slide 50

Порівняльні сторінки оригіналу та факсиміле


Slide 51

Факсимільне видання 2008 Кожне Євангеліє пронумероване та сертифіковане. Книга не продається, її можна отримати тільки в дарунок.


Slide 52

Факсимільне видання 2008 Сертифікати на отримання дарчих примірників Пересопницького Євангелія були передані до таких наукових установ: Інституту української мови НАНУ, Інституту української літератури імені Т. Шевченка НАНУ, Національного історико-культурного заповідника «Переяслав» (саме для Переяславської єпископської кафедри в XVI ст. був виготовлений оригінал Пересопницької святині), Музею гетьманства, Національного музею літератури, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Музею українського друкарства, а також до Всеукраїнської асоціації музеїв. Презентація факсимільного видання Пересопницького Євангелія та його передача пройшла у Польщі, Канаді, США, Ізраїлі, Великобританії, Молдавії та інших країнах.


Slide 53

Пересопницьке Євангеліє Сьогодні Духовна святиня українського народу “Пересопницьке Євангеліє” набула значення політичного символу нації: на "Пересопницькому Євангелії" під час інавгурації присягали Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович.


Slide 54

Пересопницьке Євангеліє Творці Пересопницького Євангелія залишили нащадкам унікальну рукописну книгу, пам’ятку мови та культури, яка не втратила цінності до сьогодні. Дякуємо за увагу!


×

HTML:

Ссылка: