'

Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах Вікторія Булгакова, методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти ХАНО


Слайд 1

Або ми керуємо змінами, або зміни керують нами. Брайан КЛЕГ Пол БІЧ


Слайд 2

постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» Нормативна база


Слайд 3

Нормативна база Рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.)


Слайд 4

Нормативна база Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05. 2013 № 1/9-368 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі ”


Слайд 5

Нормативна база Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 03.06.2013 року №823 «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх навчальних у 2013/2014 навчальному році»


Слайд 6

Нормативна база Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов : Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова. – 5-9 класи. – К. : Видавничий дім “Освіта”, 2013. – 160 с.


Слайд 7

Навчальне забезпечення 1. Англійська мова Англійська мова 5(1) клас авт. Пахомова Т.Г., (вид. “Методика”, 2013р.). 2. Німецька мова Німецька мова 5(1) авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф., (вид. “Ранок”, 2013р.). Німецька мова 5(1) авт.Сидоренко М.М., Палій О.А., (вид. “Ранок”, 2013р.). 3. Французька мова Французька мова 5(1) авт. Клименко Ю.М., (вид. “Методика”, 2013р.).


Слайд 8

Особливості викладання іноземної мови в 1 та 5 класах 1. Сприйняття світу. 2. Мотивація. 3. Психологічне налаштування. 4. Сприймання учнями правил. 5. Навчання через діяльності. 6. Навчання через гру. 7. Вивчення алфавіту.


Слайд 9

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад».


Слайд 10

Особливості викладання іноземної мови в 1 та 5 класах Різниця викладання іноземної мови в 1-му та в 5-му класах – у змісті викладання предмета.


Слайд 11

Навчити мови – неможливо, її можна лише навчитися!


Слайд 12

РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Участь у спеціальних тренінгах з проблем наступності навчання; 2. Проведення відкритих уроків, на яких відслідковувати динаміку форм і методів навчання учнів упродовж 4-5 класів; 3. Реалізація різнорівневого співробітництва дітей 4-5 класів за активної участі вчителів початкової школи;


Слайд 13

РЕКОМЕНДАЦІЇ 4. Відвідувати уроки, виховні заходи учнів-четверокласників. 5. Звертати увагу на особливості спілкування дітей, атмосферу уроку, рівень підготовленості та самостійності учнів. 6. Познайомитися з навчальними програмами для початкової школи, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу. 7. Проводити фізкультхвилинки.


Слайд 14

РЕКОМЕНДАЦІЇ 8. Не перевантажувати учнів зайвими за обсягом домашніми завданнями; 9. Слідкувати за темпом уроку; 10. Створювати ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку. 11. Використовувати систему заохочень (грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику тощо).


Слайд 15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


×

HTML:

Ссылка: