'

Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів (іноземні мови )

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів (іноземні мови ) У 2013/2014 навчальному році


Slide 1

Із 2012/13 н.р. – поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти /Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» /


Slide 2

Витяг з Державного стандарту початкової загальної освіти Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Іноземна мова


Slide 3

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень; оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування; отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування; розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності; участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування); уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору; оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання; правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів; засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.


Slide 4

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва мовна соціокультурна діяльнісна


Slide 5

2013-2014н.р.: Методичні рекомендації для 1-х класів чинні методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012)


Slide 6

Для 2-х класів Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах (Лист Міністерства освіти і науки від 30.05.2013 № 1/9-383) 2013-2014н.р.: Методичні рекомендації


Slide 7

Для 3-4 класів - рекомендації , що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011). 2013-2014н.р.: Методичні рекомендації


Slide 8

2 клас: Психологічні особливості учнів Вікові особливості: наочно-дієве мислення наочно – образне мислення активне освоєння учбової діяльності розвиток довільної увага і пам'ять для тривалої концентрації уваги потрібна зовнішня допомога (цікаві картинки, звукові сигнали, ігрові ситуації) увага залежить не лише від волі дитини, але і від темпераменту. стійкість уваги знижується до кінця дня, тижня, учбової чверті, після хвороби


Slide 9

пріоритетність виховних завдань взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності прагнення до спілкування з учителем на перервах, прогулянках сильне прагнення до лідерства з'являється суперництво розвивається здібність до співпраці у іграх і навчанні ( Діти вчаться домовлятися, поступатися один одному, розподіляти завдання за допомогою вчителя) 2 клас: Продовжуються лінії дошкільного розвитку:


Slide 10

2 клас: навчальна діяльність У 2-му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах Оцінювання – стимул до праці Оцінки обов’язково мотивуються супроводжуються коротким, точним коментарем вчителя Заохочення найменшого успіху має велике значення для семирічного учня


Slide 11

2 клас: Збереження та зміцнення фізичного здоров’я фізкультхвилинки гімнастика для очей На всіх уроках через кожні 15 хвилин Урок – 40 хв.


Slide 12

2 клас: домашні завдання Обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт становить 1/4 обсягу, виконаного на уроці, Витрати часу на їх виконання не може перевищувати 45 хв. На вихідні і святкові дні домашні завдання другокласникам не рекомендується задавати


Slide 13

Для успішного виконання домашніх завдань: співпраця учителя-предметника з класоводом, вихователем групи продовженого дня, батьками; ознайомлювати батьків з основними програмовими вимогами з іноземної мови; повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань; переконати батьків у необхідності посильної допомоги і контролю за виконанням домашніх завдань


Slide 14

Запам’ятайте! Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків Обов’язково впевнетися, що домашні завдання усі учні записали у щоденник Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, самоперевірка, взаємоперевірка, творча тощо Перевіряти домашні завдання вчителю необхідно систематично


Slide 15

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів домашніми завданнями покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу


Slide 16

Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передавати уроки з окремих предметів у початкових класах іншим спеціалістам, (наприклад, уроки іноземної мови) можна за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти


Slide 17

Підручники: Офіційні веб-сайти Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www. iitzo.gov.ua Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, розроблені нові підручники для 2-го класу з усіх предметів інваріантної складової. Англійська мова (авт. Несвіт А.М.) Англійська мова (авт. Карпюк О.Д.) Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В) Німецька мова ( авт. Паршикова О.О.Мельничук Г.М. та ін.)


Slide 18

Успішного нового навчального року Підготувала Глушко О.О., методист РМК


×

HTML:

Ссылка: