'

ЗВІТ про методичну роботу в Красноградській загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 1 ім. О.І.Копиленка в 2011/2012 навчальному році

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ЗВІТ про методичну роботу в Красноградській загальноосвітній школі І-Ш ступенів № 1 ім. О.І.Копиленка в 2011/2012 навчальному році Підготувала: заступник директора з навчально-методичної роботи О.В.Думбрава


Слайд 1

Напрями роботи педагогічного колективу: пошук ефективних шляхів реалізації основних положень Закону України «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Державної програми «Вчитель» з метою всебічного розвитку особистості дитини, її талантів і здібностей, виховання громадянина України та високої відповідальності учня перед українським народом.


Слайд 2

Головна мета методичної роботи : допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів; актуалізація творчого потенціалу та формування здатності до швидкої адаптації в умовах , здобуття повної загальної середньої освіти.


Слайд 3

Проблемна тема „Особистісно-орієнтований підхід в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських і громадянських якостей”.


Слайд 4

Питання, що розглядалися на засіданні педагогічної ради: Жовтень: 1. Особистісно-зорієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учня: 1.1.Розвиток розумових здібностей учнів шляхом диференціації навчання ( природничо-математичний цикл). 1.2. Пізнання сучасного світу на уроках іноземних мов як засіб розвитку творчої особистості. 1.3. Інтеграція знань про природу як засіб формування екологічного світогляду учнів ( початкові класи) 1.4. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного та естетичного гарту. 2. Організація навчально-виховної роботи школи по формуванню здорового способу життя та зміцненню здоров’я учнів Березень: 1. Якісне підвищення загальної ефективності освітнього процесу.


Слайд 5

Колективні форми роботи Семінари: - Удосконалення структури, типів і форм уроків (жовтень, 2011); - Педагогіка підтримки дитини у процесі його розвитку в системі особистісно орієнтованого виховання.(жовтень , 2011); - Роль класного керівника та вчителя предметника у формуванні успішності учнів( березень, 2012). Дискусія: - 25 способів навчити правильно «неправильну дитину» (січень, 2012); Круглий стіл: - Гуманізація – необхідна умова особистісно-зорієнтованої освіти


Слайд 6

Методичні бюлетні ШМО на тему «Складові ефективної діяльності вчителя в школі» - березень; Тренінги : «Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі», «Забезпечення психоемоційного здоров’я педагогів», «Психолого-педагогічні основи виявлення обдарованих дітей».


Слайд 7

Виставка-презентація педагогічних ідей та технологій. 2010 р. – 5 робіт, 2011 – 4 роботи, 2012 - 5 робіт


Слайд 8

Диплом першого ступеня : - «Узагальнення як метод підвищення історичної компетентності учнів» (автори Білозірка Ольга Петрівна та Зінченко Людмила Юріївна, вчителі історії); - « Калейдоскоп виховної діяльності у початковій школі» (автор Карпова Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів) , - « Від осіннього листочка до красивого садочка. Екологічний проект у початковій школі» (автори – творча група вчителів початкових класів)


Слайд 9

Диплом третього ступеня «Проект авторської програми факультативу з англійської мови « Цікава англійська» для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автор Балкова Ірина Андріївна, учитель англійської мови) «Корекційно-розвиваюча програма « Я- п’ятикласник» (автор Попова Ольга Леонідівна).


Слайд 10

Моніторингові дослідження Моніторинг якості підручників для 10-го класу: з фізики, світової літератури ( авт. Наливайко), алгебри і початків аналізу ( авт. Мерзляк).


Слайд 11

Опорна школа для шкіл району з тем та «Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання».


Слайд 12

Центр методичних консультацій для: Попівського НВК, Лукашівської ЗОШ І –ІІ ступенів , Роздольської ЗОШ І-ІІ ступенів, Ленінської ЗОШ І-ІІІ ступенів.


Слайд 13

Базова школа для проведення РМО Для вчителів району проводилися цікаві засідання районних методичних об`єднань для вчителів англійської мови ( Балкова І.А., Підхомна О.В.), основ здоров’я ( Демяник В.М., Питрикіна К.Й.), російської мови та світової літератури ( Коваленко Т.М., Питрикіна К.Й., Пономарьова Л.Г.). У січні в стінах школи проводилося засідання районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури. Вчителі Ващенко Л.М. та Бакуменко Т.В. проводили відкриті уроки для колег.


Слайд 14

Наступність ДУ і початкової школи З метою наступності у роботі початкової ланки та дитячої установи № 5 вчителі та вихователі відвідують заняття відповідно у школі та дитячій установі, вчителі беруть активну участь у проведенні батьківських зборів в дитячій установі № 5. У тісному контакті працюють практичні психологи дошкільної установи та школи.


Слайд 15

Педагогічний колектив У школі працює 46 учителів, з них 2 сумісники. Кваліфікація вчителів ( за результатами атестації): Спеціаліст вищої категорії - 24 чол.; Спеціаліст першої категорії - 10 чол.; Спеціаліст другої категорії – 6 чол.; Спеціаліст – 6 чол.; з педагогічними званнями : „Старший учитель” - 7 чол; „Вчитель-методист” - 6 чол.


Слайд 16

Шкільні методичні об’єднання вчителів української мови та літератури (Бакуменко Т.В.), математики та фізики ( Сігаєва О.В.), історії та географії ( Білозірка О.П.), світової літератури та російської мови (Коваленко Т.М.), початкових класів (Стадник С.В.), іноземної мови ( Балкова І.А.), вчителів фізичної культури та трудового навчання (Булана І.В.).


Слайд 17

На своїх засіданнях вчителями розглядалися питання щодо покращення навчально-виховного процесу з предмета, організації роботи з обдарованими учнями, підготовки до ДПА, ознайомлення з нормативними документами. Учителями були випущені методичні бюлетені.


Слайд 18

Робота з молодими вчителями У 2011/2012н.р. у школі працюють молоді вчителі (Онищенко С.М.).На початку навчального року були визначені наставники, спланована їх спільна робота, організовані взаємовідвідування занять у групі подовженого дня, уроків, годин спілкування, проводилися індивідуальні бесіди та консультації.


Слайд 19

Атестація вчителів: Спеціаліст вищої категорії - 9; Спеціаліст першої категорії - 1; Спеціаліст другої категорії - 1.


Слайд 20

Курсова перепідготовка Курсову перепідготовку учителі проходять відповідно до плану. У 2011/ 2012 навчальному році її пройшло 13 чоловік ( 100%).


Слайд 21

Стан викладання предметів Згідно перспективного плану роботи школи у 2011/ 2012 навчальному році вивчався стан викладання української мови у 2-11 класах, математики 2-4 класи, всесвітньої історії 7-9 кл., економіки 11 клас, основи здоров’я, фізичної культури, Захисту Вітчизни. Під час вивчення стану викладання предметів зверталася увага на роботу вчителів з учнями, на позакласну роботу з предмета, з шкільною документацією, на поповнення матеріальної бази з предмета.


Слайд 22

Позакласна робота з предметів Цікавими та змістовними були проведені предметні тижні з: психології, початкових класів, фізики, трудового навчання, історії та правознавства.


Слайд 23

Предметні олімпіади проведені з 16 базових предметів: математики (6-11 кл.), українська мова та література (7-11 кл.), фізика (7-11 кл.), астрономія (10-11кл.), географія (7-11 кл.), історія (8-11 кл.), біологія (8-11 кл.), основи правознавства (9-11 кл.), основи економіки (10-11 кл.), трудове навчання (Обслуговуюча праця та технічна праця 8-11 кл.), світова література та російська мова (8-11 кл.), інформатики (9-11 кл.), інформаційних технологій(9-11кл), екології (10 кл.), іноземної мови(8-11 кл.).


Слайд 24

Кількість учасників предметних олімпіад З них 54 учнів у олімпіаді з історії, 40 учнів – з фізики, 18 учнів – з астрономії, 45 учнів – з біології, 79 учнів – зі світової літератури та російської мови, 17 учнів – з трудового навчання, 15 учнів – з обслуговуючої праці, 22 учнів – з економіки, 58 учнів – з хімії, 36 учнів – з інформатики, 36 учнів – з інформаційних технологій, 81учень – з англійської мови, 56 учнів – з української мови, 15 учнів - з німецької мови, 24 учні – з географії, 14 учнів – з правознавства, 82 учні з математики, 15 учнів з екології – що становить 48 % учнів 5-11 класів (близько 223 чол.).


Слайд 25

Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали переможцями 38 учнів школи ( 7% учнів 5-11класів,); диплом І ступеня - 17 учнів , диплом ІІ ступеня - 13 учнів, дипломами ІІІ ступеня - 8 учнів.


Слайд 26

Найкращі результати показали окремі учні, які стали переможцями в кількох олімпіадах. Це – Гонтар Є ( 11кл) – з 8 предметів, Сігаєва Ю. (10 клас) - з 2 предметів, Заєць І. (8 клас) – з 2 предметів, Кабанов О. (8 клас) – з 2 предметів, Брянцева Г. (10 кл.) – з 2 предметів.


Слайд 27

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України Переможці І етапу: Тимченко К., учень 9 класу, виборов ІІІ місце (секція «Історичне краєзнавство») Гонтар Є., учениця 11 класу, посіла І місце (секція «Хімія»). Переможець ІІ етапу Гонтар Є., учениця 11 класу, посіла І місце (секція «Хімія»).


Слайд 28

Всеукраїнські учнівські конкурси Учні нашої школи є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських учнівських конкурсів. Так переможцями ІІ ( районного ) етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика визнано: ученицю 3 класу Кущій Аліну - ІІ місце, ученицю 8 класу Заяць Ірину – ІІІ місце, учня 11 класу Серікова Максима – ІІ місце. Учні закладу беруть активну участь у міжнародних конкурсах та стають призерами.


Слайд 29

Дякуємо за увагу ! ! !


×

HTML:

Ссылка: