'

Навчально-методичне забезпечення предмета «Сходинки до інформатики»

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Навчально-методичне забезпечення предмета «Сходинки до інформатики»


Slide 1

У 21 столітті безграмотним вважається вже не той, хто не вміє читати і писати, а той, хто не вміє вчитися, доучуватися й переучуватися Е. Тоффлер


Slide 2

Починаючи з 2013/2014 навчального року, відповідно до нового Державного стандарту, молодші школярі ознайомлюватимуться з інформаційно-комунікаційними технологіями, вивчаючи курс “Сходинки до інформатики” з 2-го класу (Наказ МОНмолодьспорту України №572 від 10.06.2011 року «Про затвердження типових навчальних планів») Ухваленню такого революційного рішення передував десятирічний досвід викладання курсу як варіативної складової навчальних планів


Slide 3

Підручники Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосв.навч.закладів/ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М.Рівкінд.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.-160 с. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. №118)


Slide 4

Підручники Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосв.навч.закладів/ О.В.Коршунова.-К.: Генеза, 2012.-112с.: іл. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. №118)


Slide 5

Підручники Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосв.навч.закладів/ М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька.- Х.: Видавництво «Ранок», 2013.-144с.: іл. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. №118)


Slide 6

Зміст підручників 1.Комп’ютери та їх застосування (3 год). 2. Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером (9 год). 3. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (5 год). 4. Алгоритми і виконавці (4 год). 5. Об’єкти. Графічний редактор (8 год). 6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (4 год).


Slide 7

Структура підручника (авт.Ломаковська Г.В. та ін.) Теоретичний матеріал (3-7 с.) Працюємо за комп’ютером (не більше 15 хв у день) Запитання і завдання Для кмітливих


Slide 8


Slide 9

Структура підручника (авт.Коршунова О.В.) Теоретичний матеріал (ілюстративний супровід) Практична робота Запитання і завдання (творчий характер) Предметний покажчик


Slide 10


Slide 11

Сходинки до інформатики. 2 клас. мотивація тема Теоретичний матеріал Запитання і завдання


Slide 12

Методичне забезпечення: робочий зошит учня; поурочна розробка уроків для вчителя; комп’ютерна підтримка курсу


Slide 13

Робочий зошит


Slide 14

Зміст посібника «Готуємось до уроків інформатики»: пояснювальна записка та загальні методичні рекомендації; перелік необхідного програмного забезпечення для реалізації практичного етапу на кожному уроці; теоретичний матеріал для підготовки до викладання кожної теми уроку; схема «послідовність викладання теми» поурочні розробки уроків.


Slide 15

Навчально-методичний комплект «Сходинки до інформатики» 2 клас (авт. Зарецька І.Т.) підручник робочий зошит посібник для вчителя диск додаткові матеріали


Slide 16

Структура підручника (авт. Зарецька І.Т. та ін.) Тема уроку Мета уроку Теоретичний блок (вивчення нового матеріалу) Практичний блок Цікавинки Комп'ютерний словничок Запитання і завдання


Slide 17

Назва уроку Вміст уроку Теоретичний блок Практичний блок Цікавинки Комп'ютерний словничок Запитання і завдання Запитання і завдання Комп'ютерний словничок Цікавинки Тема уроку Мета уроку Вивчення нового матеріалу Практичне завдання


Slide 18

Тема уроку Мета уроку Вивчення нового матеріалу


Slide 19

Практичне завдання Порядок виконання Висновки


Slide 20

Цікавинки Комп'ютерний словничок Запитання і завдання


Slide 21

Структура уроку (за підручником авт. Зарецька І.Т. та ін.) Тема уроку Мотивація навчальної діяльності Вивчення нового матеріалу Набуття умінь і навичок Закріпленні нового матеріалу Рефлексія


Slide 22


Slide 23


×

HTML:

Ссылка: