'

Нові стандарти - нові технології та форми навчання

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Нові стандарти - нові технології та форми навчання Марченко Олена Геннадіївна м.т 096 91 04 553 050 065 81 93


Слайд 1

Початкова школа


Слайд 2

Web-марафон «Інновації в методиці викладання предмета «Сходинки до інформатики». Зростаємо разом!» (306 осіб) – 8 вебінарів Результатом заходу стало створення «Банку Методичних інновацій викладання предмета «Сходинки до інформатики» (http://vit-ippo.at.ua/index/veb_marafon/0-44)


Слайд 3

Звертаємо увагу! У 2014/2015 навчальному році змінена назва предмета «Сходинки до інформатики» на «Інформатика» згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 р. «Про внесення зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 572 від 10.06.2011 р».


Слайд 4

перелік чинних програм 1. Для інваріантної складової – «Програма «Сходинки до інформатики для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050, надрукована в навчально-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4-5, 2011 р. та на сайті відділу інформаційних технологій (http://vit-ippo.at.ua/). 2. Для варіативної складової: Програма «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) (рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень – 1 комп’ютер» та «Росток»). Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) (рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень, надруковано у збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф. Древаль, Л.Ф. Щербакова, А.В. Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. – 200 c.).


Слайд 5

Курс «Інформатика» розрахований на 35 годин у 3 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану. Розподіл годин на вивчення окремих розділів, передбачених навчальною програмою у 3 класі, буде таким


Слайд 6

Особливості навчання: Однією з важливих складових програми є інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких відбувається закріплення, поглиблення й активне засвоєння матеріалів курсу. Програмою передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів у 3-ому класі. Нагадуємо, що з метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Рекомендується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку (3-4 класи) та демонстраційне портфоліо (2-4 класи). Оцінювання якості підготовки учнів з предмета «Інформатика» здійснюється у двох аспектах: - рівень володіння теоретичними знаннями; - здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.


Слайд 7

Особливості викладання інформатики у 4 класі Навчальний предмет «Інформатика» для учнів 4 класу вивчатиметься відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 № 682, до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».


Слайд 8

У 4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.). Детальна інформація на сайті: http://dvsvit.com.ua. пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи» для ЗНЗ (автор Коршунова О.В.). Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.). Детальна інформація на сайті: http://vesna-books.com.ua/books/index/all/ shukachi-skarbiv/. пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд». Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (автор Антонова О.П. Шепетівський НВК № 2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Інформатика в школі. – Основа. – №8. – 2012). Детальна інформація на сайті: http://aspekt-edu.kiev.ua/.


Слайд 9

Основна та старша школа


Слайд 10

Особливості викладання інформатики у 5-6 класах за новою програмою У 2014/2015 навчальному році планується проводити Методичний веб-марафон «Викладання інформатики в основній школі: нові горизонти інформаційних технологій» з питань викладання предмета «Інформатика» в середній ланці (5-9 класи). У рамках марафону кожне методичне об’єднання міста (району) розкриє власні інноваційні методи при викладанні інформатики.


Слайд 11

у 2014/2015 навчальному році учні 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень


Слайд 12

Звертаємо увагу що для 5 класу можна використовувати навчальну програму «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (лист МОН України від 17.07.2013 р. № 1/11-11636). Програма опублікована в журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», № 6 за 2012 рік.


Слайд 13

інструктивно-методичні рекомендації Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», ознайомитись з якими можна на сайті МОН за адресою http://www.mon.gov.ua/ ua/often-requested/methodical-recommendations/ та «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2013.


Слайд 14

Нагадуємо, у 6 класі не можна змінювати логічну послідовність теми «Поняття операційної системи» відносно інших. Оскільки для вивчення тем «Мультимедіа», «Текстовий процесор» та «Комп?ютерні мережі» учням необхідно мати сформовані поняття про файлову систему та навички виконання операцій з файлами та папками


Слайд 15

Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення десяти практичних робіт. Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіма учнями класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання за комп’ютером не перевищувала 20 хвилин (ДСанПіН 5.5.6.009-98).


Слайд 16

Варіативну складову навчального плану у 5-6 класах можна реалізувати, обравши навчальні програми: Курс за вибором «Сліпий метод друку» (авт. Глюз Н.В.) (лист ІІТЗО від 21.10.03 № 14.1/12-Г-604). Програма пропедевтичного курсу «ІНФОмандри» (авт. Казанцева О.П.) (лист ІІТЗО від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-411). Навчальна програма «Основи програмування мовою ЛОГО» (авт. Г.В. Пахомова) (лист ІІТЗО від 18.02.2011 № 1.4/18-Г-88). Програма пропедевтичного курсу «Інформатика. Шукачі скарбів» (авт. Коршунова О.В.) (лист ІІТЗО від 01.07.2010 № 1.4/18-Г-416). Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (авт. Кожем’яка Д.І.) (лист ІІТЗО від 03.07.2009 № 1.4/18-Г-2604). Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки (видавнича група BHV, 2009) (лист МОН від 10.08.2010 № 1/11-4927).


Слайд 17

Особливості викладання інформатики у 7-11 класах


Слайд 18

Окрему увагу звертаємо на те, що чинність навчальних програм слід перевіряти у переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році. Нагадуємо, що в навчальному процесі можна використовувати лише ту навчальну літературу, яка має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН №1/9-607 від 07.03.2014).


Слайд 19

Державна підсумкова атестація У 2014/2015 навчальному році проведення державної підсумкової атестації для учнів 9 і 11 класів пройде у формах: написання атестаційної роботи за білетами або захисту творчих учнівських навчальних робіт зі створення прикладного програмного забезпечення начального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп’ютерні навчальні системи). Головною новацією державної підсумкової атестації у 2014/15 навчальному році стане відмова від обов’язкових збірників завдань ДПА для учнів шкіл. Отже, державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами і узгодженими відділом інформаційних технологій Донецького облІППО або рекомендованими відділом інформаційних технологій.


Слайд 20

Організація роботи в кабінеті інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій


Слайд 21

нормативні документи: Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (КІІКТ) навчання загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено Наказом МОН України № 407 від 20.05.2004 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. за № 730/9329). Державні санітарні норми і правила влаштування й обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 9 (ДСанПіН 5.5.6.009-98). Наказ МОН України № 81 від 16.03.2004 р. «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти». Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. Наказ МОН України № 907 від 29.07.2011 р. «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів».


Слайд 22

При використанні в КІІКТ програмних засобів загального й освітнього призначення слід користуватися наступними документами: Закон України «Про авторське право і суміжні права». Наказ МОНСМУ № 1060 від 01.10.2012 р. «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси». Лист МОНСМУ № 1/9-429 від 05.06.2012 р. «Щодо умов придбання ліцензійного програмного забезпечення». Наказ МОН України № 903 від 02.12.2004 р. «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».


Слайд 23

Список рекомендованого програмного забезпечення для використання у навчально-виховному процесі


Слайд 24

перелік посилань для завантаження вільно поширюваного програмного забезпечення: http://pingvinus.ru/ – сайт містить статті з використання Linux та подібних операційних систем, банк програмного забезпечення; http://itshaman.ru/it-programmy-dlya-linux/ – каталог програм для Linux; http://ubuntu.ru/ – спільнота Ubuntu; http://linuxmint.com/ – спільнота LinuxMint; http://pkgs.org/ – каталог програм для Linux; http://linuxforchildren.com/ – Лінукс для дітей; http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php – офісний пакет «OOo4kids»


Слайд 25

При викладанні інформатики комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці, тому обов’язковими умовами навчання всіх програм із предмета є наявність комп’ютерного класу і встановленого програмного забезпечення. Для проведення всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи (за наявності в кожній групі не менше 8 учнів) (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 128).


Слайд 26

Безпека в Інтернеті безкоштовне ПЗ «Інтернет-Цензор» (http://www. icensor.ru/); безкоштовні брандмауери (http://ru.brothersoft. com/security/firewalls/); безпека сім’ї Windows Live (http://explore.live. com/windows-live-family-safety?os=winxp); фільтрацію веб-контента в операційній системі GNU/Linux GNOME Nanny (http://linuxforchildren. com/pages/ru/gigiena/roditelskij-kontrol.php).


Слайд 27

Олімпіада з інформаційних технологій Команда Донецької області на IV етапі в місті Тернополі має такі результати: Колесов Данило Сергійович (Соледарська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Артемівської міської ради) – диплом І ступеня, Сонін Олег Валентинович (Маріуполський НВК "Гімназія – школа № 27") – диплом ІІІ ступеня, Бондарев Михайло Дмитрович (Донецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 94) – диплом ІІІ ступеня. Андріїшина Олександра Світозарівна (Донецький НВК № 114) отримала грамоту «За оригінальний розв’язок задачі засобами Microsoft Access 2010», Ареф’єв Ілля Артурович (Донецька гімназія «Інтелект») – диплом учасника


Слайд 28

Рекомендуємо: орієнтувати власне професійне самовдосконалення на використання інноваційних педагогічних технологій, методів, зокрема соціоігрової режисури уроку, методичних тренажерів тощо; активізувати роботу з обдарованими дітьми шляхом проведення курсів за вибором, організації гуртків, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики й інформаційних технологій, турнірах, Інтернет-олімпіадах, конкурсі «Бобер»; урізноманітнити форми роботи з учнями й батьками стосовно безпечного використання глобальної мережі Інтернет шляхом застосування рольових ігор, ситуативного моделювання тощо.


Слайд 29

Сайт http://informatik-nmc.at.ua/ E-mail marchenko.e.g@mail.ru Тел. 096 91 04 553 050 065 81 93


Слайд 30

Спасибо за внимание!


×

HTML:

Ссылка: