'

Викладання фізики та астрономії в 2013-2014 н.р.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Викладання фізики та астрономії в 2013-2014 н.р.


Слайд 1

Навчання фізики у 7-9 класах проводитиметься за програмою «Фізика. Астрономія.» (Київ: Ірпінь, 2005). У 8-9 класах з поглибленим вивченням фізики викладання здійснюватиметься відповідно до «Збірника навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу» (Київ: Вікторія, 2009). У старшiй школi вивчення фiзики вiдбувається залежно вiд обраного профiлю навчання: на рiвнi стандарту, академiчному або профiльному. Зміст навчального матеріалу для 10-х та 11-х класів визначається програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, які розміщено на сайті МОН, та видрукувано в збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Астрономія» (Київ, 2010).


Слайд 2

Міністерством рекомендовано до використання у навчально-виховному процесі такі підручники: 10 клас Підручник «Фізика. 10 клас» (автори: Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В.Ф. Савченко) Підручник «Фізика. 10 клас» ( Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев) Підручник “Фізика” для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий) Підручник «Фізика. 10 клас» (автори Ф.Я. Божинова, В.Г. Бар’яхтар) Підручник «Фізика. 10 клас» (автори Т.М. Засєкіна, М.В. Головко) 11 клас для рівня стандарту: авт. Генденштейн Л.Е., Євлахова О.М., Бондаренко М.В. (видавництво «Гімназія»), авт. Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Савченко В.Ф. (видавництво «Генеза») та авт. Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. (видавництво «СИЦИЯ»); для академічного та профільного рівнів: авт. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. (видавництво «СИЦИЯ») та авт. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кирюхін М.М. (видавництво «Ранок»).


Слайд 3

У таблиці наведено мінімальну кількість тематичних оцінок та лабораторних робіт, що оцінюються, для класів, які навчаються за різними програмами: Необхідність збільшення кількості тематичних та лабораторних робіт, що підлягають оцінюванню, визначається вчителем.


Слайд 4

Під час проведення занять в кабінеті фізики особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72). Здійснення інструктажів із безпеки життєдіяльності, що зазначалися в інструктивно-методичних листах міністерства попередніх років, залишаються чинними.


Слайд 5

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предмету фізика Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінюється: рівень володіння теоретичними знаннями; рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо); рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.


Слайд 6

Інструкція з ведення класного журналу Інструкція визначає порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Інструкція поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності. Інструкція з ведення сторінки предмету фізика


Слайд 7

Одним із предметів інваріантної складової навчальних планів є астрономія, яка вивчатиметься в 11 класі. Навчальний предмет “Астрономія” може викладатися за двома навчальними програмами. За програмою рівня стандарту та академічного рівня учні опановуватимуть курс астрономії впродовж 17 годин на рік, а за програмою профільного рівня — 35 годин. Якщо на вивчення астрономії у загальноосвітньому навчальному закладі відведено 17 годин, то її краще вивчати в одному семестрі (наприклад, у першому), якщо 35 годин, то протягом року по годині на тиждень, або попарно щотижня протягом семестру. Навчальні програми з астрономії для старшої профільної 11-річної школи розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, а також надруковано в посібниках: «Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа», 2010) та «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Астрономія» (Київ, 2010).


Слайд 8

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.02.2012 № 14.1/10-301 «Про видання навчальної літератури» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти. Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 н.р. буде розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) до серпневих нарад. 


Слайд 9

Кількість учасників конкурсу "Левеня-2013" по районах


Слайд 10

У 2013–2014 н. р. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2014» відбудеться 4 квітня 2014 року Заявки на участь у конкурсі приймаються до 15 лютого 2014 року


Слайд 11

kucherenko.poltava@gmail.com


Слайд 12

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: