'

Організація освітнього процесу в ДНЗ в контексті упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та в умовах варіативності програм 

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Організація освітнього процесу в ДНЗ в контексті упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та в умовах варіативності програм  Остапенко Алла Сергіївна, методист Центру громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»


Слайд 1

Пріоритетні напрями роботи ДНЗ у 2014/2015 н.р. забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей; забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.


Слайд 2

Нормативне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ у 2014/2015 н.р. Лист МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н.р.» лист МОН України від 07.08.2014 № 1/9-399 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»


Слайд 3

Нормативне забезпечення планування освітнього процесу в ДНЗ Лист МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» «Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 н.р.» від 24.05.2013 № 781 (щодо розподілу занять)


Слайд 4

Навчально-пізнавальна діяльність у групах раннього віку Основна форма організації навчально-пізнавальної діяльності дітей раннього віку ? ігри-заняття фізичного, сенсорно-пізнавального (розвиток сенсорики, предметної діяльності, ознайомлення з природним та предметним довкіллям), мовленнєвого (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою), художньо-естетичного (музична, образотворча діяльність) спрямування за формою організації ? індивідуальні, індивідуально-підгрупові (2-3 дитини) та підгрупові (8-10 дітей) ігри-заняття


Слайд 5

Навчально-пізнавальна діяльність у групах раннього віку тривалість ігор-занять до 1,5 року ? 8–10 хвилин, від 1,5 до 2 років — 10 хвилин, від 2 до 3 років — 15 хвилин. Ігри-заняття з дітьми раннього віку доцільно проводити протягом дня


Слайд 6

Патріотичне виховання дошкільників інтерес до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу); позитивне ставлення до світу; ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю формування уявлень про назви рідного міста або села, найближчих вулиць, площ, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця, видатних людей; ознайомлення із державною символікою України; прилучення дітей до народознавства.


Слайд 7

Рекомендуємо опрацювати «Скажи, щоб вимкнули війну!» Н.Гавриш, К. Крутій / Дошкільне виховання, 2014 № 6 «Сім’я – перша школа морального зростання». С. Ладивір / Дошкільне виховання, 2014 № 6 «Моральність має бути свідомою». Т. Поніманська / Дошкільне виховання, 2013 № 8


Слайд 8

Трудове виховання елементарна обізнаність з працею дорослих, інтерес і повага до різних професій; ціннісне ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї; базові уміння, навички у різних видах праці та якості особистості (відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність)


Слайд 9

Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах» (лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-411) «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (лист МОН України від 19.08.2011 № 1/9-634)


Слайд 10

Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти Дошкільна освіта: формування в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя Початкова школа: урахування того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опора на нього


Слайд 11

Готовність до навчання у школі – інтегративна характеристика психічного розвитку дитини, яка складається на завершення дошкільного дитинства і включає компоненти, що зумовлюють успішну адаптацію дитини до умов і вимог школи. Дане поняття розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: а) загальна готовність; б) спеціальна готовність до навчання у школі.


Слайд 12

Структура готовності дітей до шкільного навчання Загальна готовність: фізіологічна; фізична; психологічна: - мотиваційна, - емоційно-вольова; - інтелектуальна; - соціальна. Спеціальна готовність: Розвиток мовлення, підготовка до грамоти; Формування логіко-математичної компетентності; Підготовка до письма; Формування уявлень про навколишній світ.


Слайд 13

Особливості організації освітнього процесу в ДНЗ у 2014/2015 н.р.


Слайд 14

Варіативність програм


Слайд 15

Комплексні освітні програми: «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.); «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.); «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.); «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.); «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.); «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.); «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.); «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).


Слайд 16

Парціальні освітні програми: - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.); - «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.); - «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.); - «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).


Слайд 17

Регіональні парціальні програми Чудовий світ танцю (Калініна О.Н.) Комп’ютерна грамота (Кугуєнко Н.Ф., Сиротенко Т.А.) Хореографія в ДНЗ (Кугуєнко Н.Ф., Сиротенко Т.А., Удовіченко В.В.) Навчання грі в шахи з дитинства (Кісіль Ж.М., Умнікова Н.М., Кугуєнко Н.Ф., ) Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників (Грабарєва О.А., Кугуєнко Н.Ф.) «Степ-платформа для дошкільнят» для дітей старшого дошкільного віку (укладач Салтовська Т.В.), «ЛЕГО-світ на піску» для дітей старшого дошкільного віку (укладач Тягліцова С.А.), «Цікавинка» з англійської мови (укладачі: Жук Н.В., Кравченко Т.В.).


Слайд 18

Планування освітнього процесу   Планування організації життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: методичні рекомендації Автори -укладачі: С.М. Руднєва, А.С. Остапенко, Н.Ф. Кугуєнко, М.В Педан., А.М. Щербак  


Слайд 19

Розподіл групових занять, розклад занять лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.05.2013 № 781 (785) «Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 н.р. (рекомендації залишаються чинними у 2014/2015 н.р.) з урахуванням особливостей програми, за якою працює заклад


Слайд 20

Сучасні принципи організації життєдіяльності дітей в ДНЗ Активності Природовідповідності Ампліфікації Індивідуалізації Інтеграції


Слайд 21

Теорія ампліфікації (за О.В. Запорожцем) Оптимальне використання дорослими можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника, на відміну від ідеї форсованого, раннього, природоневідповідного навчання. Грунтується на ідеї цілісного розвитку особистості як основному напрямі організації дошкільної освіти на сучасному етапі.


Слайд 22

Принцип інтеграції Тематичний підхід до планування взаємопов’язаність різних елементів навчального процесу як основа для формування цілісної картини світу


Слайд 23

Тематичний підхід до планування передбачає: Групування навчального матеріалу Активна участь дітей в систематизації матеріалу Спрямованість на формування в дітей основ діалектичного світогляду Розкриття творчого потенціалу Розвиток здібностей та вміння самостійно, активно пізнавати довкілля


Слайд 24

Освітній процес за тематичним підходом планування Допомогти дітям усвідомити системність, , цілісність реального мінливого світу Формування уявлень про людську сутність, тваринний, рослинний, предметний світ Елементарне розуміння загальних законів буття, взаємозв’язків усього суттєвого


Слайд 25

Основні форми навчально-пізнавальної діяльності Заняття різних видів Гурткова робота Індивідуальна робота Організовані дидактичні ігри у повсякденному житті Екскурсії Спостереження Елементарні досліди, пошукові ситуації


Слайд 26

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Індивідуальні й підгрупові ігри-заняття проводяться уже на 1-му та 2-му роках життя.


Слайд 27

Кількість і тривалість занять - для дітей 3-го року життя – 1-2 заняття на день по 10-15 хвилин; - для дітей 4-го і 5-го року життя – 1-2 заняття на день відповідно по 15-20 і 20-25 хвилин; - у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 годин щодня, по 25-30 (для дітей 6-го року життя) і 30-35 хвилин (для дітей 7-го року життя).


Слайд 28

Інструктивно-методичні рекомендації “Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі” Класифікація занять І. За змістовними напрямами освітньої роботи ІІ. За дидактичними цілями ІІІ. За способом організації дітей ІV. За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання


Слайд 29

За змістовними напрямами освітньої роботи З фізичного розвитку З пізнавального розвитку (логіко-математичні, ознайомлення з навколишнім та природою) З мовленнєвого розвитку З художньо-естетичного розвитку (музична, образотворча діяльність, художня література)


Слайд 30

Орієнтовний розподіл занять на тиждень (лист Харківської академії неперервної освіти від 24.05.2013 № 781)


Слайд 31

Структура заняття (традиційна) Початок заняття Хід (процес) заняття Закінчення заняття


Слайд 32

За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання комбіновані ігрові та сюжетно-ігрові домінантні (заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності)


Слайд 33

За спрямованістю змісту (за Н.В. Гавриш) Предметне (формування чіткої системи уявлень, знань, певних умінь і навичок в межах окремих освітніх галузей) Інтегроване (спрямоване на розкриття цілісної сутності певної теми засобами різних видів діяльності, які об’єднуються в широкому інформаційному полі заняття через взаємне проникнення та збагачення)


Слайд 34

За спрямованістю змісту (за Н.В. Гавриш) Комплексне (спрямоване на різнобічне розкриття сутності певної теми засобами різних видів діяльності, що послідовно змінюють один одного)


Слайд 35

Порівняння Інтегроване Об’єднання відбувається з проникненням елементів однієї діяльності в іншу, тобто межі такого об’єднання розмиті Комплексне Одна діяльність змінює іншу, і цей перехід відчутний


Слайд 36

За дидактичними цілями з формування нових знань із закріплення раніше засвоєних знань з контролю за якістю знань, умінь, навичок (підсумкові)


Слайд 37

За способом організації дітей фронтальні (загально-групові); підгрупові (по 8-15 дітей залежно від загальної кількості малюків у групі, частіше розподіляючи групу на 2 підгрупи, переважно орієнтуючись на інтереси, ситуативні бажання, здібності, інші суб’єктивні й об’єктивні чинник); індивідуально-підгрупові (діти об’єднані по 4-8, чим забезпечується й можливість здійснення диференційованого та індивідуального підходів); індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4 малят, яких частіше об’єднують для спільної індивідуальної навчально-розвивальної роботи).


Слайд 38

Приділити особливу увагу дотриманню рухового режиму урахуванню особливостей організації різних видів діяльності дошкільників відповідно до їх вікових особливостей та вимог чинних нормативних документів якості підготовки та проведення різних форм організації життєдіяльності дошкільників якості навчально-дидактичного та методичного забезпечення освітнього процесу


Слайд 39

Завідувачам, вихователям-методистам ДНЗ, керівникам Р(М)МО Протягом 2014/2015 н.р. продовжити роботи щодо забезпечення якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти; сприяти упровадженню програм розвитку дітей дошкільного віку, відповідно до вибору закладу, їх подальшого вивчення та ознайомлення з новими програмами, що рекомендовані для використання в ДНЗ;


Слайд 40

Завідувачам, вихователям-методистам ДНЗ, керівникам Р(М)МО Протягом 2014/2015 н.р. спрямувати роботу Р(М)МО на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти в регіоні, підвищення професійної компетентності педагогів; забезпечити неухильне виконання вимог нормативних документів та дотримання обласних методичних рекомендацій щодо організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку (у тому числі на базі ЗНЗ, у приватних НЗ, ФО-П).


Слайд 41

КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” Центр громадянського виховання, т. 731- 27 - 86 http://edu-post-diploma.kharkov.ua alla0102@ukr.net Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: